PRZEDSIĘBIORSTWO innowacyjne czyli jakie?

Business Centre Club wraz z partnerami: firmą doradczą Crido oraz startupem Innciate zaprasza do udziału w Badaniu Innowacyjności Przedsiębiorstw, którego celem jest ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50. osób oraz wskazanie czynników wpływających na ich rozwój.

– Wiedza i kompetencje przedsiębiorstw oraz będące efektem ich stosowania i  rozwoju innowacje są obecnie źródłem długookresowej przewagi konkurencyjnej na rynkach oraz wyznacznikiem ekonomicznego powodzenia. W ramach naszego  badania chcemy zbadać potencjał i plany przedsiębiorstw związane z innowacyjnością. Efektem naszej analizy będzie raport na temat stanu i perspektyw innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. – mówi dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Weź udział w badaniu

W badaniu można wziąć udział do końca kwietnia.

Na podstawie wyników powstanie obszerny raport, którego premiera odbędzie się czerwcu br..

Innowacyjność to dziś jedno z ważniejszych pojęć w niezmiernie szybko zmieniających się realiach rynkowych.

Innowacje są kluczowym elementem rozwoju każdej organizacji. Przeprowadzając badanie innowacyjności firm, chcemy pogłębić analizę najważniejszych obszarów prowadzenia i wdrażania innowacji przez przedsiębiorstwa. Dzięki innowacjom przedsiębiorstwa nie tylko mogą utrzymać się na rynku w sytuacjach zawirowań (rezyliencja), ale równocześnie kreują przyszłość, zapewniając sobie przewagę konkurencyjną. To ważne nie tylko z perspektywy samego przedsiębiorstwa, ale też branż i trendów, ważnych dla całego otoczenia, w tym nas jako konsumentów i klientów. Jeżeli będziemy mieć w Polsce środowisko sprzyjające innowacjom, w długiej perspektywie zbudujemy przewagę, tak, aby innowacje, nowe technologie, pomysły były cały czas rozwijane i wdrażane w naszym kraju.” – dodaje Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner w zespole Dotacji i Ulg Podatkowych w CRIDO.

– Badanie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przedsiębiorstwa są przygotowane do rozwijania się w oparciu o nowe zasoby, powstające zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz. W oparciu o to badanie chcielibyśmy stworzyć w przyszłości indeks innowacyjności przedsiębiorstw. – podsumowuje Michał Tokarz, współzałożyciel platformy Innciate.

Raport będzie dostępny na stronie www.bcc.org.pl

Badanie jest realizowane pod patronatem Polskiego Funduszu Rozwoju.

O autorach i partnerach badania:

Business Centre Club to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.BCC Startups to prestiżowy klub kierowany do innowacyjnych przedsiębiorców i startupów, oferujący lukratywne możliwości w kluczowych obszarach rozwoju biznesu. Klub ten stanowi elitarne środowisko, które skupia się na otwieraniu nie tylko przestrzeni do współpracy, ale także na strategicznym prowadzeniu startupów ku sukcesowi.

Więcej: www.bcc.org.pl

Business Centre Club w mediach społecznościowych: LinkedIn > Facebook > Twitter >

Innciate to koncepcja platformy transakcyjnej przeznaczonej dla przedsiębiorstw do identyfikacji startupów na różnych etapach rozwoju, wpisujących się w ich strategie rozwoju.Platforma jest oparta na technologii sztucznej inteligencji i umożliwia wiele form współpracy pomiędzy uczestnikami, zarówno na poziomie operacyjnym, tj. budowania produktów, jak i kapitałowym, tj. inwestycji.

Innciate znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i jest na etapie pozyskiwania finansowania.

Więcej: innciate.com

Działające od 2005 roku CRIDO to wiodąca polska firma doradcza. Strategicznie wspiera polskich i międzynarodowych przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Kompleksowy zakres doradztwa obejmuje obszar: prawny, podatkowy, biznesowy, digitalowy i transakcyjny (M&A). CRIDO pozyskuje także finansowanie na innowacyjny rozwój firm – zarówno ze środków publicznych, jak i z innych dostępnych źródeł.  Ponad 430-osobowy zespół CRIDO tworzą ludzie zaangażowani społecznie. W 2022 roku CRIDO powołało Fundację, która w sposób systemowy pomaga organizacjom trzeciego sektora w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych. W ramach wolontariatu pracowniczego i kompetencyjnego, CRIDO pomaga także szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

Więcej: www.crido.pl

Kontakt:

Agencja Open Minded Group pr@openmindedgroup.pl

www.bcc.org.pl

Business Centre Club to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Business Centre Club w mediach społecznościowych: LinkedIn > Facebook > Twitter >

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF