...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rafał Zakrzewski członkiem Rady Nadzorczej Digitree Group

Pod koniec marca br. Rafał Zakrzewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Digitree Group. 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. powołało go na członka Rady Nadzorczej spółki.

Obecny członek Rady Nadzorczej wykorzysta swoje kompetencje, wiedzę i nabyte doświadczenie o Grupie Kapitałowej, by reprezentować i nadzorować jej działania z zupełnie innej strony — poziomu organu nadzorującego spółkę.

Miło nam poinformować o powołaniu Rafała Zakrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. Niezmiernie cieszy nas fakt, że ponownie związał się on z naszą organizacją. Rafał posiada bogate doświadczenie związane z branżą e-commerce oraz marketingiem internetowym, a piastowane przez niego wcześniej stanowisko Prezesa Zarządu ułatwi nam przyszłą współpracę. Ze względu na powyższe wierzymy, że jego obecność w Radzie Nadzorczej będzie dodatkowym impulsem prowadzącym do jeszcze szybszego rozwoju Grupy.

Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. wchodzą: Dawid Sukacz, Dariusz Górka, Tomasz Woźniak, Łukasz Hołubowski, Michał Jaskólki oraz ww. Rafał Zakrzewski.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF