...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

RAPORT SAR: WYNAGRODZENIA W BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 2022/23

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych realizowanego corocznie dla zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą WTW Consulting.

 

W bieżącej edycji,  zrealizowanej na przełomie lat 2022 i 2023, wzięły udział 82 organizacje (firmy i marki) – tj. o 20 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem – przekazując łącznie dane o wynagrodzeniach 7250 osób zwiększając o 29% liczbę pracowników objętych badaniem.

Najnowsza fala badania płac i stawek w branży reklamowej potwierdziła, że przez cały poprzedni rok pracodawcy mierzyli się z presją płacową, jak i koniecznością podnoszenia stawek oferowanych Klientom za pracę zespołu. Decydowało o tym wiele czynników. Z jednej strony krótkotrwałe post pandemiczne odbicie wyrażone większymi wydatkami na marketing, a tym samym większą ilością ofert na rynku pracy dla specjalistów. I duża rywalizacja o najlepsze talenty, po które zaczęły sięgać zarówno firmy z branży np. IT czy platform cyfrowych, jak i marketerzy inwestujący w bardziej rozbudowane teamy in-house. Do tego dochodzi jeszcze dominujący profil kandydata do pracy w reklamie, z oczekiwanym dużo większym know-how cyfrowym. Zmiany podatkowe tzw. Polskiego Ładu i zamieszanie związane z ulgą dla klasy średniej również zapracowały na dynamikę płac. Choć aktualne spowolnienie gospodarcze zaczyna zmniejszać presję płacową to baza kosztowa pozostanie w 2023 r. wysoka, bo mówimy o branży, w której główną wartością, ale i kosztem są właśnie zasoby ludzkie – mówi Dariusz Andrian, prezes zarządu SAR oraz CEO VMLY&R.

Przeciętny wzrost wynagrodzeń stałych (gwarantowanych) dla stanowisk wycenionych rynkowo w obecnej i poprzedniej edycji badania, oszacowano na 9%, zaś płacy całkowitej – na 10%.

Badanie SAR po raz kolejny odnotowało pozytywny trend w niwelowaniu różnic wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. W bieżącej edycji raportu wskaźnik równej płacy wskazuje różnicę na poziomie średnio 2% na niekorzyść kobiet. Wynik uległ poprawie, aż o 4 punkty procentowe w porównaniu do wiosennego badania SAR w 2022 roku, kiedy wysokość wskaźnika równej płacy wynosiła średnio 6%.

Dane w raporcie potwierdzają, że w branży komunikacji marketingowej w Polsce, a szczególnie w Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość badanych przedsiębiorstw, sytuacja kobiet na rynku pracy jest lepsza, niż w pozostałych sektorach gospodarki. Źródeł pozytywnej zmiany należy upatrywać zarówno w konsekwentnie prowadzonej przez pracodawców polityce wyrównywania stawek dla przedstawicieli różnych płci, wymuszonej w dużym stopniu przez wysoką podaż kompetencji, jak i w postawie samych kobiet, które z coraz większą odwagą prowadzą negocjacje wynagrodzeń. To dobre świadectwo dla naszej branży i liczymy na podobny trend także w obszarze “gender pay gap”  – komentuje Joanna Czekaj, członkini zarządu SAR, Managing Director Salestube, Group One.

Inny wskaźnik z badania związany z równością wynagrodzeń — luki płacowej, czyli „gender pay gap”, określa różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn w analizowanym sektorze. Na jego wartość istotnie wpływa rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w hierarchii firm. Według badania SAR, w odniesieniu do wszystkich umów o pracę wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 13%, tak jak w ubiegłym roku. Należy zauważyć, że wartość luki płacowej w branży komunikacji marketingowej jest wyraźnie niższa, niż ta odnotowana dla rynku ogólnobranżowego w Polsce (18% w 2022 roku i 21% w 2021 roku)  – zgodnie z danymi firmy WTW Consulting odpowiadającej za opracowanie prezentowanych wyników.

Dane nt. wynagrodzeń

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość rynkową mediany dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

Jest to wartość stałej płacy, określonej w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

 

Tab.1. Mediany wynagrodzenia gwarantowanego:  miesięcznie [PLN]

Rodzina/stanowisko mediana
(PLN, miesięcznie)
STRATEGY PLANNING  
SENIOR STRATEGIC PLANNER 15 000
STRATEGIC PLANNER 10 000
CREATIVE  
SENIOR COPYWRITER 12 558
COPYWRITER 8 300
SENIOR ART DIRECTOR 15 200
ART DIRECTOR 9 000
GRAPHIC DESIGNER (średnio zaawansowany) 7 000
DTP OPERATOR (średnio zaawansowany) 7 000
DIGITAL  
SENIOR WEB DEVELOPER 12 120
PROGRAMATIC SPECIALIST 7 500
SENIOR MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 11 100
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 7 800
PERFORMANCE SPECIALIST 7 400
UX SPECIALIST (średnio zaawansowany) 9 000
SEM/SEO  
SEM SPECIALIST 7 500
SEO SPECIALIST 7 300
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR (w zależności od poziomu) 14 500 – 16 000
ACCOUNT MANAGER (w zależności od poziomu) 8 400 – 9 500
ACCOUNT EXECUTIVE 6 500
ACCOUNT ASSISTANT 4 500
MEDIA  
MEDIA MANAGER (w zależności od poziomu) 11 000 – 12 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 9 000
MEDIA PLANNER/BUYER 7 000
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER 6 600
TRAINEE (Media Assistant) 4 000
TRAFFIC  
TRAFFIC SPECIALIST 6 500

 

 

Stawki cennikowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości deklarowanych stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2023), czyli prezentowanych klientom na etapie negocjacji kontraktu. Wartość stawek cennikowych za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą  uzyskiwaną przez pracowników.

Porównanie stawek cennikowych zadeklarowanych przez uczestników badania na 2023 i 2022 (na stałej próbie firm, które przekazały dane w obu ostatnich edycjach), wskazuje na wzrost stawek dla praktycznie wszystkich analizowanych stanowisk.

Konsekwencją wzrostu kosztów pracy w agencjach komunikacji marketingowej jest konieczność podnoszenia stawek godzinowych oferowanych Klientom za pracę zespołu. Obserwowany kilkunastoprocentowy wzrost stawek cennikowych rok do roku dotyczy praktycznie wszystkich analizowanych w badaniu stanowisk. Dla działających na polskim rynku agencji nie jest to techniczna waloryzacja inflacyjna, ale pokrycie realnego wzrostu kosztów utrzymania specjalistów i najlepszych talentów. Zwłaszcza, że natura biznesowa kontraktów zarówno długoterminowych, jak i projektowych cały czas za rzadko uwzględnia czynniki inflacyjne i agencje zmuszane są do gwarantowania poziomu zadeklarowanych stawek przez np. 2 lata umowy mimo rosnących kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pracy. – dodaje Dariusz Andrian.

Przeciętny wzrost stawek cennikowych wynosi, w zależności od przyjętej metodyki porównania stawek rok do roku: od 14% (uwzględniając dane od wszystkich uczestników obecnego badania) do 18% (uwzględniając dane dla stałej próby firm, które wzięły udział w obu edycjach badania, których wyniki porównano).

 

Tab.2. Mediany stawek cennikowych:  [PLN, netto]

STRATEGY PLANNING                                                            mediana stawki godzinowej w PLN
STRATEGIC DIRECTOR 430
STRATEGIC PLANNER 250
CREATIVE                                                                                 mediana stawki godzinowej w PLN
CREATIVE DIRECTOR 375
CREATIVE GROUP HEAD 307
SENIOR COPYWRITER 288
COPYWRITER 226
JUNIOR COPYWRITER 175
SENIOR ART DIRECTOR 285
ART DIRECTOR 220
JUNIOR ART DIRECTOR 185
GRAPHIC DESIGNER 200
DTP OPERATOR 160
DIGITAL                                                                                     mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR DIGITAL PROJECT MANAGER 283
FRONT END DEVELOPER 200
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 188
WEB ANALYST 150
PRODUCTION                                                                            mediana stawki godzinowej w PLN
BROADCAST PRODUCTION MANAGER 220
MEDIA                                                                                        mediana stawki godzinowej w PLN
SOCIAL MEDIA  MODERATOR 137
MEDIA PLANNER 210
CLIENT SERVICE                                                                      mediana stawki godzinowej w PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 420
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 362
ACCOUNT DIRECTOR 290
ACCOUNT SUPERVISOR 260
ACCOUNT MANAGER 230
SOCIAL MEDIA  MANAGER 240
ACCOUNT EXECUTIVE 185
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                        mediana stawki godzinowej w PLN
PR MANAGER 281
PR EXECUTIVE 181
BRAND DESIGN                                                                        mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR PROJECT MANAGER / SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE / SENIOR BRAND CONSULTANT 300
DESIGNER 190

 

***

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową. Obecnie to jest 125 podmiotów, a wśród nich agencje full service, mediowe, brand design & consulting, event marketingowe, interaktywne, AdTech, komunikacji i PR oraz domy produkcyjne. SAR tworzy platformy wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku, m.in. organizując konferencje, programy edukacyjne, a także prowadząc i wspierając badania branżowe. SAR opracowuje, systematyzuje i popularyzuje standardy przetargowe oraz dobre praktyki biznesowe. Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających standardy komunikacyjne konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award oraz KTR. SAR promuje środowiska reklamowe w Polsce, a wraz z Konfederacją Lewiatan prowadzi lobbing wokół prawa reklamy. Od 1999 r. SAR należy do European Association of Communications Agencies (EACA) i jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions.

źródło: www.sar.org.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF