...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rozliczenie Twój ePIT po terminie

rozliczenie pit po terminie

Twój ePIT służy do automatycznego przygotowania i udostępnienia, przez Krajową Administrację Skarbową, rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych. Z założenia podatnik, który chce skorzystać z takiej usługi, nie musi wypełniać wniosku samodzielnie, a podatek zostanie rozliczony. Nie mniej, nie wszystkie rodzaje deklaracji składają się automatycznie - niektóre podatnicy sami blokują poprzez np. odrzucenie lub dokonanie zmian i ich niezaakceptowanie. Zdarzają się więc cały czas sytuacje, że pomimo funkcjonującego automatycznego zeznania PIT - deklaracja nie jest składana w terminie. Co dzieje się po przekroczeniu bariery terminu w Twój ePIT?

Zasady podstawowe – dla różnych form rozliczenia

Termin złożenia deklaracji zależy od rodzaju deklaracji, nie zaś od formy jej wypełnienia. Oznacza to, że ustawodawca decyduje o terminie do złożenia danego PIT, np. PIT-37 – do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Podatnik przygotowujący rozliczenie PIT za 2020 rok, ma więc czas do 30 kwietnia 2021 roku. Nie ma tutaj znaczenia czy planuje swoją pracę w wersji tradycyjnej (papierowej), czy za pomocą usługi Twój ePIT, czy może profesjonalnej aplikacji do PIT online. W każdym wypadku, termin do przygotowania deklaracji będzie ten sam. Analogicznie, w przypadku na przykład PIT-28, zeznanie należało przygotować do końca lutego (w praktyce, jeżeli to była niedziela to do 1 marca) – bez względu na formę pracy (tradycyjnie, Twój ePIT czy PIT online).

rozliczenie epit

Twój ePIT – automatycznie i w korektach

W przypadku braku podjęcia przez podatnika działań, Twój ePIT dla zeznań PIT-37 i PIT-38 zadziała. To znaczy – rozliczenie PIT zostanie automatycznie zaakceptowane ostatniego dnia terminu (30 kwietnia). Po tym terminie podatnik będzie miał jednak możliwość skorygowania deklaracji – zarówno w usłudze Twój ePIT, elektronicznie przez e-deklaracje jak i papierowo. Automatyczne złożenie deklaracji nie dotyczy PIT-36 i PIT-28. Co ważne, jeżeli podatnik wprowadzi zmiany do swojego PIT, ale go nie zaakceptuje i nie wyśle, to tak zmodyfikowana deklaracja nie zostanie zaakceptowana automatycznie.

W usłudze Twój ePIT można złożyć wszystkie rodzaje korekt, dla obsługiwanych przez system zeznań podatkowych – w tym sensie, że dla deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38 bez względu na to w jaki sposób zostały pierwotnie przygotowane – możliwe jest przygotowanie i złożenie korekty.

Czy w przypadku przygotowania PIT-37 po terminie podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowych?

Zasadniczo tak – system Twój ePIT nie ogranicza uprawnień podatników, bez względu na terminowe czy nieterminowe rozliczenie deklaracji podatkowej. W tym rozumieniu działa na podstawie ustawy o podatku dochodowym i nie różni się od rozliczeń w innych formach (w tym tradycyjnej czy e-deklaracji i PIT online). W praktyce oznacza to, że możliwe jest również rozliczenie wspólnie z małżonkiem po 30 kwietnia 2021, a nawet skorzystanie z ulg i odliczeń w złożonym po terminie Twój ePIT.


Źródło: Twój ePIT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF