...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Santander Universidades we współpracy z British Council ogłaszają nabór na Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

Santander stypendia

Praca zdalna zawładnęła w ostatnich miesiącach rynkiem pracy. To rozwiązanie sprawiło, że bariery geograficzne mają znacznie mniejszy wpływ na możliwość zatrudnienia w międzynarodowych firmach. Nawet w tych, które nie mają siedziby w kraju zamieszkania osoby aplikującej. Niezmienna wciąż pozostaje potrzeba wykazania się dobrym poziomem znajomości języków obcych w tego typu rekrutacjach. Santander Universidades wraz z British Council w Polsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębić swoją znajomość języka angielskiego i zdobyć certyfikat IELTS. Santander Bank Polska jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Dla osób, które planują rozpocząć swoją karierę w międzynarodowej firmie, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych, oraz dla wszystkich innych, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje językowe, Santander Universidades we współpracy z Bristish Council stworzył program stypendialny „Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council”. Projekt jest częścią globalnej kampanii Grupy Santander pod hasłem #LifelongLearning promującej ideę uczenia się przez całe życie.

Santander od lat angażuje się we wspieranie środowisk akademickich na świecie. Staramy się przez nasze działania tworzyć platformę, która wspiera edukację i tworzy przestrzeń do współpracy między studentami, uczelniami a światem biznesu. W trakcie pandemii zaobserwowaliśmy, że wśród absolwentów uczelni i pracowników wielu firm wzrosła potrzeba przekwalifikowania czy pogłębienia kompetencji, które dotąd nie były im niezbędne. Z drugiej strony widzimy, że dynamicznie zmienia się zakres kompetencji, których obecnie oczekują pracodawcy od kandydatów na określone stanowiska. Ze względu na popularyzację pracy zdalnej, ograniczenia geograficzne przestają być kluczowe na rynku pracy a coraz więcej osób poszukuje możliwości pogłębienia kompetencji językowych. Dlatego uruchamiamy kolejną edycję Stypendium Językowego w partnerstwie z British Council w Polsce. Aplikować może każdy, kto ukończył 18 lat, niezależnie od wykształcenia, doświadczenia czy statusu zawodowego.

Wojciech Leśniewski, Dyrektor Santander Universidades w Polsce

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council oferuje 500 miejsc na e-learningowy kurs języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności. Najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska wsparcie w przygotowaniu oraz możliwość bezpłatnego zdania egzaminu IELTS. Projekt kierowany jest do studentów, absolwentów oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcą rozwijać kompetencje językowe.

Do udziału w stypendium można aplikować do 6 czerwca 2021 r., do godz. 23:00 poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts

Głównym celem British Council jest tworzenie programów, które zaspokajają potrzeby i ambicje młodych ludzi, wspieranie ich rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego, a także promowanie otwartych i inkluzywnych społeczności. Next Generation, najnowsze badanie szczegółowo analizujące polskie pokolenie młodych dorosłych, pokazało wyraźnie, że ambicja, umiejętności i ciężka praca to najważniejsze czynniki decydujące o udanym życiu. Wskazało je aż 80% respondentów. Mimo, iż Polska plasuje się bardzo wysoko w rankingach biegłości w znajomości angielskiego, młodzi ludzie często deklarują, że nie czują się wystarczająco przygotowani językowo do międzynarodowych wyzwań. Tymczasem to umiejętność, która otwiera wiele drzwi, pozwala sięgać po lepszą przyszłość, poszerza perspektywy. Stypendium językowe realizowane z Santander Bank Polska to kolejna inicjatywa, dzięki której możemy wspólnie wspierać ambitne osoby.

Colm McGivern, Dyrektor British Council w Polsce

Santander Bank Polska, który od lat wspiera szkolnictwo wyższe i edukację realizując program Santander Universidades, prowadzi jednocześnie rekrutację na wiele innych projektów stypendialnych. Pełną ich listę można znaleźć na stronie platformy santander-grants.com.


Źródło: Santander Bank Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF