...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż bezpośrednia – model biznesowy przyszłości?

sprzedaz bezposrednia

Choć system sprzedaży bezpośredniej opiera się przede wszystkim na osobistych relacjach pomiędzy pośrednikami a kupującymi, szczególnie ostatnie lata udowodniły, że branża stale ewoluuje i odpowiada na potrzeby konsumentów. Z okazji zbliżającego się Dnia Sprzedaży Bezpośredniej eksperci branży opowiadają o zachodzących zmianach i oczekiwaniach konsumentów.

Wielkimi krokami zbliża się Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, którego 10 edycję będziemy obchodzić 14 października. W naszym kraju głównym inicjatorem święta jest Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej. Tego dnia branża zwraca uwagę na wyzwania stojące przed konsultantami i zmieniające się potrzeby rynkowe, a także zachęca do pracy w tym modelu rozprawiając się z mitami otaczającymi biznes.

Historia sprzedaży bezpośredniej jest ściśle powiązana z początkami handlu. Największy rozwój branży przypadł jednak na XIX i XX wiek, kiedy w Stanach Zjednoczonych coraz więcej powstających przedsiębiorstw zaczęło opierać się na tym modelu sprzedaży, rezygnując ze sklepów stacjonarnych.

Sprzedaż bezpośrednia kwitnie w dobie pandemii

Choć pierwotnie model sprzedaży detalicznej opierał się przede wszystkim na osobistych kontaktach konsultantów z klientami, obecnie na skutek pandemii COVID-19 w dużej mierze przeniósł się do internetu. Ogromny wpływ na te zmiany miała również postępująca cyfryzacja.

W wyniku pandemii branża sprzedaży bezpośredniej musiała dostosować się do nowych realiów i na pewien czas prawie całkowicie przeniosła się do internetu. Co prawda osobiste spotkania powoli wracają do normy, ale konsultanci zdecydowanie czerpią z potencjału, który zapewnia sprzedaż online. Ma na to wpływ także nowe pokolenie młodych, zdigitalizowanych sprzedawców, świadomych możliwości, jakie daje im internet i media społecznościowe. Pandemia, niepewność i kolejne lockdowny zmieniły także konsumenta. Klientom coraz bardziej zależy na odpowiednim stosunku jakości do ceny produktu – nie podejmują już tak spontanicznych decyzji zakupowych. Potrzebują sprzedawcy, który nie tylko zaprezentuje swoją ofertę, ale także doradzi i rozwieje wszelkie wątpliwości. Na szczęście branża sprzedaży bezpośredniej stale ewoluuje, dzięki czemu jest w stanie dostosować się do zmian zachodzących na rynku.

Andrzej Cichocki, ekspert i członek zarządu spółki CSC Global Education SA, która zajmuje się edukacją i profesjonalizacją branży MLM i direct selling w Polsce i na świecie

Pomimo globalnej pandemii sprzedaż bezpośrednia wciąż kwitnie. Według dorocznego raportu Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej wartość branży na świecie w 2020 roku wyceniono na 179,3 miliarda dolarów. To aż 5,8% wzrost w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku1.

Przedsiębiorczość Polaków rośnie

Według najnowszych badań, aż 46% Polaków myśli o posiadaniu własnej firmy. Pod tym względem nieznacznie odbiegamy od europejskiej średniej – samozatrudnienie rozważa nawet 51% Europejczyków. Wśród największych korzyści prowadzenia własnego biznesu ankietowani wymieniają m.in. możliwość uzyskania dodatkowych przychodów, bycie własnym szefem i perspektywę realizowania własnych pasji. Z kolei największą barierę przed rozpoczęciem działalności stanowi obawa przed niepowodzeniem oraz pozyskanie kapitału na start. Pomimo ogólnego wzrostu przedsiębiorczości spadło zainteresowanie modelem pracy freelancera ze względu na wiążącą się z nim znaczną niepewność2.

W dobie pandemii wiele osób straciło pracę i źródło zarobku. Spowodowało to wzrost zainteresowania sprzedażą bezpośrednią, która dotychczas często traktowana była głównie jako zajęcie dodatkowe, a obecnie stała się atrakcyjnym źródłem stałego przychodu. Daje również większe poczucie bezpieczeństwa, niż ryzyko samodzielnego prowadzenia biznesu – przedsiębiorstwa zapewniają konsultantom nie tylko dostęp do produktu wysokiej jakości, ale również wsparcie technologiczne i szkolenia, dzięki którym nabywają niezbędne w branży umiejętności i rozwijają swoje kompetencje.

Witold Casetti współzałożyciel CSC Global Education

Choć branża sprzedaży bezpośredniej wciąż musi zmierzyć się z wieloma mitami i nieprawdziwymi wyobrażeniami na swój temat, coraz więcej osób decyduje się na pracę w tym modelu, doceniając wiążącą się z nim niezależność i możliwość samorozwoju. Zmiana postrzegania tej części rynku wymaga jednak stałej edukacji i współpracy uczestników nad profesjonalizacją sprzedaży bezpośredniej.

1 https://www.directsellingnews.com/wfdsa-2020-report-direct-selling-global-sales-totaled-179-3-billion/
2 https://news.amway.pl/jak-pandemia-zmienia-postrzeganie-przedsiebiorczosci-przez-polakow-globalny-raport-przedsiebiorczosci-amway-2019-2020/


Źródło: CSC Global Education  

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF