...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Technologia blockchain – niedaleka przyszłość energetyki opartej o źródła odnawialne

Columbus Enery

Zarówno światowa, jak i europejska energetyka konsekwentnie zmierza w kierunku redukcji emisji oraz minimalizowania wpływu na środowisko. Kluczowym elementem tej transformacji są odnawialne źródła energii. Jak pokazują dane za ostatnie lata, najdynamiczniej rozwijającym się segmentem OZE w Polsce, jest fotowoltaika, a szczególnie mikroinstalacje prosumenckie, czyli te w prywatnych domach. Columbus Energy jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Przydomowe elektrownie słoneczne odpowiadają za około 80 proc. mocy zainstalowanej w polskiej fotowoltaice. W rekordowym 2020 roku przybyło ponad 320 tys. takich mikroinstalacji, a łącznie jest ich już blisko pół miliona. Polacy chętnie decydują się na fotowoltaikę, ponieważ jest ekologiczna i pozwala na oszczędności w wydatkach na prąd. Zintegrowana z takimi urządzeniami, jak pompa ciepła, magazyn energii czy stacja do ładowania samochodu elektrycznego, pozwala stworzyć samowystarczalny ekosystem energetyczny, przyjazny dla środowiska oraz domowego budżetu.

Energetyka prosumencka

Wraz z rozwojem rynku przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polskim systemie prawnym pojawiło się pojęcie prosumenta. Termin ten odnosi się do właścicieli instalacji PV, którzy wykorzystują energię ze słońca na własne potrzeby. Aby pobudzić rozwój energetyki prosumenckiej w 2015 roku ustawodawca wprowadził możliwość magazynowania energii z fotowoltaiki w sieci elektroenergetycznej, co znacząco podniosło opłacalność inwestycji we własną elektrownię słoneczną. W praktyce bowiem instalacja PV produkuje najwięcej energii w okresie wiosenno-letnim, gdy dni są długie i słoneczne. Wtedy powstaje więcej energii niż użytkownik jest w stanie wykorzystać. Dzięki możliwości magazynowania w sieci, przekazane nadwyżki energii mogą być odbierane w okresach niższej produkcji, czyli jesienią, zimą i nocami. Odbywa się to w systemie tzw. opustów. Za każdą wysłaną do sieci kWh, właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW mogą odebrać 0,8 kWh. W przypadku większych instalacji – od 10 do 50 kW można odbierać 0,7 kWh. Energia zmagazynowana w sieci może być odebrana przez okres jednego roku, po tym czasie przepada.

Nowe rozwiązania dla użytkowników fotowoltaiki

W lutym 2021 na rynku pojawiła się atrakcyjniejsza opcja dla prosumentów niż powszechnie obowiązujący system opustów. Największy dostawca fotowoltaiki w Polsce, firma Columbus, postanowiła rozszerzyć zakres swojej działalności o handel energią pochodzącą z OZE. Dzięki przejęciu spółki zajmującej się obrotem energią, Columbus może oferować użytkownikom fotowoltaiki umowy kompleksowe na sprzedaż i dystrybucję energii, w ramach których proponuje bilansowanie 1:1. Oznacza to, że klienci Columbusa nadmiarowe kilowatogodziny prądu z własnej instalacji, które trafią do sieci, będa mogli odebrać w całości. Czas na odbiór energii będzie nieograniczony, dzięki czemu prosument nie musi martwić się, że niewykorzystane nadwyżki energii po roku przepadną. Co ważne, stawki za energię w usłudze Columbusa będą na poziomie obecnych taryf, które największym w kraju sprzedawcom energii zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Dodatkowo, firma gwarantuje, że energia, którą będzie handlowała będzie pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych – farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych.

Blockchain i tokenizacja energii

Nowy system rozliczania prosumentów to nie wszystko, co szykuje innowacyjna firma. Columbus pracuje nad rozwojem aplikacji dla swoich klientów, która ma zostać wdrożona w przyszłym roku. Narzędzie będzie oparte o technologię blockhain, powszechnie wykorzystywaną w branży finansowej, coraz popularniejszą również w energetyce w krajach zachodnich. Blockhain pozwala na precyzyjne mierzenie jednostek oddanej do sieci energii, określanie źródła jej pochodzenia, a także przekazywanie do innych użytkowników systemu. Dzięki aplikacji, klienci Columbusa będą mogli samodzielnie zarządzać energią wyprodukowaną we własnej instalacji fotowoltaicznej i monitorować jak zmienia się ich saldo z dnia na dzień. Nadwyżki energii będą przeliczane i „odkładane” w portfelu jako tokeny. Za tokeny użytkownik będzie mógł odbierać energię, którą oddał. Oprócz tego, będzie mógł przesyłać tokeny np. do stacji ładowania pojazdów elektrycznych, aby zasilić samochód. Inteligentna aplikacja oprócz rozliczania energii, będzie analizować profile zużycia poszczególnych użytkowników i dawać porady dotyczące optymalizacji wykorzystania energii w domu.

Zgłoś się do 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://brief.pl/kreatywni/zgloszenia/


Źródło: Columbus Energy

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF