...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Technologia, głupcze! Wyzwania Jednolitego Rynku Cyfrowego

Kilka dni temu Komisja Europejska ogłosiła strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego. Sprawdzamy co będzie ona znaczyć dla przedsiębiorców i europejskiej gospodarki.

– Narody i przedsiębiorstwa europejskie nie mają tych samych swobód w internecie, z których mogą korzystać na tradycyjnym rynku. – przyznał Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego, podczas konferencji „Europejski rynek cyfrowy” – Nasz plan przyczyni się do zmiany tej sytuacji i da Europejczykom szanse, by w pełni wykorzystali ogromny potencjał cyfrowej gospodarki. – dodał.

Założenia

Wspomniany plan, czyli strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego, zawiera zestaw szesnastu działań, które oparte są na trzech filarach. Pierwszy z nich to ułatwienie dostępu do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie, drugi filar ma za zadanie doprowadzić do lepszego rozwoju sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad prowadzenia tego rodzaju działalności, trzeci zaś to sfera działań, które mają zmaksymalizować potencjał wzrostu gospodarki cyfrowej. – Działania te kładą podwaliny pod to, by Europa mogła czerpać korzyści z nadchodzącej ery cyfrowej. – kontynuował podczas swojego przemówienia Ansip – Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać z ogromnego wewnętrznego rynku europejskiego. – stwierdził Przewodniczący.

Korzyści

Wskazał także na korzyści jakie przyniesie całej UE szybka realizacja strategii. To stworzenie nawet setek tysięcy nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat. Dodatkowo szacunki wskazują, że Jednolity Rynek Cyfrowy może przynieść europejskiej gospodarce nawet 415 mld euro rocznie. – Realizacja złożeń strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego i stworzenie rynku cyfrowego jest ostatnią szansą Europy abyśmy coś znaczyli gospodarczo na świecie – stwierdził Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, uczestniczący w debacie zorganizowanej w ramach wydarzenia Europejski rynek cyfrowy.

Dodatkowo to także sposób na rozwój innowacyjności na bardzo zaawansowanym technologicznie i konkurencyjnym rynku międzynarodowym, ponieważ, jak stwierdzili podczas debaty eksperci, nowe technologie, rynek mobilny i cyfrowy to nie tylko Stany Zjednoczone z przedsiębiorcami z Doliny Krzemowej, ale także Azja, gdzie telewizory 4K czy internet 5G stanowią już normę, jak również Afryka, która ma szansę w przeciągu 10 lat być w pełni mobilna. Gdzie w tym wyścigu znajdzie się Europa zależy właśnie od skuteczności wprowadzania zmian i regulacji, z obszarów określonych w strategii, którą jak podkreślił po jej ogłoszeniu Ansip jest punktem wyjścia, nie zaś celem do osiągnięcia samym w sobie.

Wyzwania

Jedną z przeszkód, która stoi na drodze do uwolnienia potencjału jaki drzemie w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego, to 28 obecnie istniejących regulacji związanych z rynkiem cyfrowym – oddzielnej dla każdego kraju. Strategia ma ujednolicić ten obszar działań, a co za tym idzie zlikwidować bariery geograficzne w handlu internetowym. Obecnie wielu konsumentów i przedsiębiorców nie może prowadzić zintegrowanych działań na całym obszarze UE. Blokady terytorialne spowodowane zróżnicowanymi przepisami sprawiają, że obywatele mają często zabroniony dostęp do kupna i sprzedaży wielu produktów i sklepów internetowych, jak również do transmisji np. filmów czy programów on-line.

Zmiana regulacji prawnych wydaje się jednak znacznie łatwiejszym zadaniem niż zakrojona na szeroką skalę edukacja obywateli w obszarze cyfrowych umiejętności. Różny poziom kompetencji, dostępu do internetu czy spowodowane innymi czynnikami wykluczenie cyfrowe to największe wyzwanie jakie stoi przed państwami członkowskimi, w tym także przed Polską. A właściwie należałoby powiedzieć zwłaszcza przed Polską, bo nasz kraj zajął dopiero 23 miejsce na liście 28 państw UE, w tegorocznym zestawieniu, określającym poziom wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Nieznajomość i brak umiejętności działania w obszarze rynku cyfrowego pojawia się niemal na każdym poziomie rozwoju firm. Nawet startupy, które powinny by pionierami innowacji, nie zawsze potrafią odnaleźć się w cyfrowym świecie. – Wiele młodych osób korzysta na co dzień z internetu, ale nie ma odpowiednich umiejętności, by wykorzystać sieć do celów zawodowych. – mówił Ansip – A te cyfrowe umiejętności są czymś podstawowym na rynku pracy. Powinniśmy więc się zastanowić, co można zrobić w tej kwestii na poziomie UE. (…) Nikt nie może być wykluczony z ery cyfrowej – dodał.

Zasoby

Kolejnym wyzwaniem są inwestycje w powstające przedsiębiorstwa. To nie w Europie ale głównie w Stanach Zjednoczonych znajdują się inwestorzy, którzy chcą wspierać startupy. – Powinniśmy mieć europejski przemysł informatyczny, a go nie mamy. – mówił podczas debaty Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji – Jak możemy zachęcać obywateli UE, aby zakładali startupy, a jak już one powstają to nie tylko pozwalamy, ale wręcz sami wysyłamy ich do Doliny Krzemowej, gdzie czekają na nich inwestorzy? – pytał.

Problemem jest nie tylko zmiana mentalna i nastawienie na wsparcie startupów, ale przede wszystkim dostęp do kapitału polskich inwestorów. Jak mówiła podczas konferencji Justyna Skorupska, Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej e-commerce Polska, naszego kraju nie stać na to, aby inwestować w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka. – W Stanach jest inaczej, tam może wyjść 1 na 10, a może nawet i 1 na 100 inicjatyw, nasi przedsiębiorcy boją się takich inwestycji – podkreślała Skorupska.

– Nie poprzestawiajmy jednak na narzekaniu – zachęcał europoseł Boni – Internet jest wielką szansą, dlatego trzeba patrzeć na to jaki mamy potencjał. A nasze słabości powinniśmy przekształcić, przy energii wszystkich Polaków, na siły. Potrzebny jest rozwój kompetencji, infrastruktury, inwestycje i oczywiście zrozumienie kierunku rozwoju cyfrowej gospodarki – wymienił. I to są właśnie główne wyzwania stojące przed UE, których zintegrowana implementacja może zapewnić UE właściwy rozwój gospodarczy.

::

fot. Fotolia/ VanderWolf Images

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF