...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Testy kompetencyjne- dlaczego warto z nich korzystać podczas rekrutacji?

Mówiąc krótko i na temat testy kompetencyjne są to narzędzia psychometryczne tworzone w celu badania określonych kompetencji.

Zacznijmy od tego czym w ogóle są testy kompetencyjne i jakie testy wyróżniamy.

Mówiąc krótko i na temat testy kompetencyjne są to narzędzia psychometryczne tworzone w celu badania określonych kompetencji.

Testy kompetencyjne dzielone są na następujące kategorie:

 • wiedzy i umiejętności – przedmiotem pomiaru jest tutaj wiedza merytoryczna związana z daną kompetencją,
 • osiągnięć – przedmiotem pomiaru jest tutaj poziom wykonania poszczególnych czynności, tj. sortowanie, szybkość czytania, rozumienie tekstu, itp.
 • sytuacyjne testy kompetencyjne – są to narzędzia oceny oparte na seriach dylematów. Zadaniem osoby ocenianej jest tutaj dokonanie wyboru zachowania, najbardziej adekwatnego wg. niego w danej sytuacji,
 • zdolności – badanie zdolności intelektualnych, językowych, numerycznych, itp.
 • osobowości – badanie poziomu poszczególnych cech osobowości.

Osobiście polecam sytuacyjne testy kompetencyjne. Ten rodzaj testów polega na uzupełnieniu kwestionariusza zawierającego serię pytań badających daną kompetencję. Zazwyczaj w pytaniu  zawarty jest opis danego zdarzenia, a w odpowiedziach kilka możliwych reakcji w przypadku wyżej podanej sytuacji. Osoba badana spośród możliwych odpowiedzi wybiera tę, która jest najbliższa jego odczuciom/ postawom/ zachowaniom. Bardzo często w przypadku wypełniania takiego testu osoba wypełniająca test ma ograniczony czas na odpowiedzi, a związane to jest z „wymuszeniem” jak największej spontaniczności.

Przy wyborze takiego testu należy zwrócić szczególną uwagę na jakim modelu teoretycznym został on oparty (np.:wielka piątka). Kluczowym wskaźnikiem, o który warto zapytać przy wyborze dostawcy  jest norma, rzetelność oraz trafność testu kompetencyjnego, czyli taki jego parametr, który określa, co dokładnie jest przedmiotem pomiaru testu. Pamiętajmy też o tym, żeby kompetencje, które chcemy zbadać były zdefiniowane!

Czemu warto korzystać z testów kompetencyjnych?

 • oszczędzamy czas podczas rekrutacji (zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej);
 • zdobywamy obiektywne wyniki;
 • testy kompetencyjne posiadają wysokie parametry psychometryczne takie jak trafność i rzetelność;
 • zastosowanie testów kompetencyjnych daje podobne wyniki co AC i DC, a pochłania mniej środków finansowych i jest mniej czasochłonne;
 • zmniejszamy ryzyko błędu podczas rekrutacji;
 • zwiększamy retencję pracowników poprzez sprawdzenie, że nowo zatrudniony pracownik posiada podstawowe kompetencje wymagane na danym stanowisku;
 • na wejściu nowego pracownika do organizacji znamy jego mocne i słabe strony, dlatego też z łatwością możemy zaplanować jego ścieżkę rozwoju;
 • dzięki testom on-line skracamy proces rekrutacji.

Polecam!

 


Agnieszka Ciećwierz, Partner w firmie Sigmund Polska – specjalizuje się w testach kompetencyjnych oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, oceny pracowniczej, zarządzania i rozwijania talentów. Wspiera firmy w badaniu kompetencji i potencjału pracowników oraz kandydatów do pracy jak i również w opracowywaniu procesów HR-owych- w tym układaniu procesów rekrutacyjnych, wdrażaniu oceny pracowniczej, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników. Równolegle prowadzi wykłady i szkolenia z takich tematów jak: Rekrutacja, Motywacja pracowników, Oceny pracownicze, Constant Feedback, Zarządzanie Pokoleniami w organizacji, Sprzedaż oraz Obsługa Klienta.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF