...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej [BADANIE]

Badanie płac

Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 roku objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach, potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX. Badanie przeprowadzone wśród zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą Willis Towers Watson Polska.

Badanie zrealizowane w styczniu i lutym 2021 r. ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej. Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń, jako środka obrony przez negatywnymi skutkami koronawirusa – już zrekompensowała to pracownikom, lub planuje wypłacić rekompensatę w trakcie bieżącego roku.

Dane z raportu pokazują wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora, w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r., na przeciętnym poziomie 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania.

Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców – z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia, mają urosnąć w roku 2021 przeciętnie o 5%, przy czym ponad ¼ firm planuje utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów płac są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku ze zmianami przepisów dotyczących 50% ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk) oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po raz pierwszy na taką skalę, w ramach badania zbierane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn, w celu uzyskania danych do wskaźników Equel Pay i Gender Pay Gap. Według wskaźnika Równa Płaca (Equel Pay), oznaczającego średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach, kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej niż mężczyźni. Na 20 stanowiskach spośród 80 wyróżnionych, kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami.

Według wskaźnika Gender Pay Gap, który przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu. Średnio kobiety w sektorze zarabiają 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy płace dla wszystkich osób, bez względu na poziom stanowiska. Duży wpływ na wynik wskaźnika Gender Pay Gap ma przewaga zatrudnienia mężczyzn na najwyższych stanowiskach managerskich (56% do 44%) oraz stanowiskach starszych ekspertów (54% do 46%). Natomiast już wyższy i średni poziom managerski to przewaga kobiet na poziomie od 6 % do 21%.

Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej w Polsce (20%). Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana – w niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet, w porównaniu do 25% dla mężczyzn.


W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych przedziałów rynkowych wynagrodzeń (rynkowa mediana oraz pierwszy i trzeci kwartyl), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. 

Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje
i honoraria zmienne. 

 

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Rodzina/stanowisko 1 kwartyl mediana 3 kwartyl
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER 9 000    11 540    12 560  
STRATEGIC PLANNER 5 550 7 500 9 500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER  9 900    11 220    13 000   
COPYWRITER  6 025    7 460    9 000   
SENIOR ART DIRECTOR  10 000    11 430    13 900   
ART DIRECTOR  7 220    8 230    9 600   
GRAPHIC DESIGNER 5 350    6 450    7 600   
DTP OPERATOR 5 600    6 200    7 030   
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER  6 300    9 600    11 100   
PROGRAMATIC SPECIALIST 6 000    7 000    7 800   
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 6 350    7 500    8 500   
PERFORMANCE SPECIALIST 6 000    6 600    7 500   
UX SPECIALIST 7 671    8 227    9 090   
SEM
SEM SPECIALIST 6 000    6 500    7 000   
SEO SPECIALIST 6 000    6 360    7 200   
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR 12 500    14 000    15 200   
ACCOUNT MANAGER 8 050    9 000    10 500   
ACCOUNT EXECUTIVE 5 000    6 000    6 830   
ACCOUNT ASSISTANT 3 800    4 415    5 500   

 

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Rodzina/stanowisko
PRODUCTION
1 kwartyl mediana 3 kwartyl
BROADCAST PRODUCER 9 000    11 540    12 560  
MEDIA
MEDIA MANAGER  10 000    11 000    12 700   
DIGITAL MEDIA MANAGER 10 500    12 000    13 500   
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 7 920    8 500    9 000   
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 8 000    8 700    9 600   
MEDIA PLANNER/BUYER 5 500    6 200    7 000   
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER 5 800    6 500    7 000   
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER 5 000    5 850    7 000   
TRAINEE (Media Assistant) 3 000    3 000    4 000   
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant) 3 000    3 000    3 200   
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST 4 500 5 245 6 500

 

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2021), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

STRATEGIC DEPARTMENT                                                                    stawka godzinowa w PLN
STRATEGIC DIRECTOR 400
STRATEGIC PLANNER 220
SENIOR STRATEGIC PLANNER 290
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 160
CREATIVE                                                                                                stawka godzinowa w PLN
CREATIVE DIRECTOR  400
CREATIVE GROUP HEAD 280
SENIOR COPYWRITER  265
COPYWRITER  200
JUNIOR COPYWRITER  150
SENIOR ART DIRECTOR  260
ART DIRECTOR  220
JUNIOR ART DIRECTOR  150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 205
GRAPHIC DESIGNER 180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER  150
SENIOR DTP OPERATOR  235
DTP OPERATOR 135
DIGITAL                                                                                                    stawka godzinowa w PLN
TECHNICAL DIRECTOR 340
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 200
UX SPECIALIST 170
PRODUCTION                                                                                          stawka godzinowa w PLN
PRODUCTION DIRECTOR 210
BROADCAST PRODUCER 200
PROOFREADER 120
MEDIA                                                                                                      stawka godzinowa w PLN
SOCIAL MEDIA  MODERATOR 120
MEDIA PLANNER 100
CLIENT SERVICE                                                                                     stawka godzinowa w PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 400
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 302
ACCOUNT DIRECTOR 305
ACCOUNT SUPERVISOR 250
ACCOUNT MANAGER 206
SOCIAL MEDIA  MANAGER 180
ACCOUNT EXECUTIVE 180
ACCOUNT ASSISTANT 160
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                                       stawka godzinowa w PLN
PR MANAGER 247
BRAND DESIGN                                                                                              stawka godzinowa w PLN
SENIOR DESIGNER     300   
DESIGNER     245   
PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT                                 230   

 


Źródło: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF