...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Trwa nabór do programu stypendialnego „65 na 65” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Totalizator Sportowy

Zdolni studenci wciąż mogą zgłaszać się do „Jubileuszowego programu stypendialnego 65 na 65” uruchomionego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej z okazji 65-lecia działalności jej fundatora – Totalizatora Sportowego. Projekt skierowany jest do młodych osób realizujących się w obszarze nowych technologii. Środki zasilające fundusz stypendialny, który wynosi blisko 1,2 mln zł, są pozyskiwane ze sprzedaży zdrapki JUBILOTKA, powstałej również w ramach jubileuszowych obchodów spółki. Nabór do programu potrwa do 30 czerwca 2021 r. „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65” został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej kieruje ofertę stypendialną do studentów, którzy posiadają motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia przyjmowane są od osób, które mają nie więcej niż 26 lat, ze specjalizacją na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych, np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub pokrewne. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kandydaci powinni posiadać średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 i nie mogą pobierać stypendiów od innych podmiotów z wyłączeniem tych ujętych w regulaminie.

Wartość stypendium wyniesie łącznie 18 000 zł brutto. Stypendyści będę je otrzymywać w comiesięcznych transzach w wysokości 1500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. Całkowita wartość programu to blisko 1,2 mln zł.

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej. Stypendyści w ramach „Jubileuszowego programu stypendialnego 65 na 65” będą mogli przeznaczyć środki na dalszy rozwój i pogłębianie swoich zainteresowań – m.in. poprzez kursy, zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania, opłaty rekrutacyjne, opłaty konkursowe, zakup podręczników i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty w jego dziedzinie.

Dla stypendystów przewidziano udział w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej.  Ponadto 10 wybranych uczestników programu otrzyma ofertę 3-miesięcznego płatnego stażu w Totalizatorze Sportowym.

Program jest finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży zdrapki JUBILOTKA. Ścieralna loteria o tytule nawiązującym do Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego jest dostępna w sprzedaży w punktach LOTTO od 25 marca 2021 roku. Koszt jednego losu wynosi 10 zł, a na graczy czekają wygrane na kwotę aż 23 870 000 zł, w tym główna wygrana w wysokości 465 000 zł.

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”, w tym regulamin, są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl. Wnioski o stypendium można składać wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków dostępnym poprzez stronę www.fundacjalotto.pl/65 w terminie od 25 marca do 30 czerwca 2021 r. włącznie. Przy rejestracji w generatorze wniosków należy wybrać opcję „osoba fizyczna”. Wybrani stypendyści zostaną poinformowani o kwalifikacji do programu w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a informacja o przyznanych stypendiach będzie opublikowana na stronie www.fundacjalotto.pl/65.

Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego

Od 65 lat przeżywamy #WielkieChwile z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu
i kultury w Polsce, właścicielem marki LOTTO, pod którą od kilkudziesięciu lat spółka oferuje najwyższej jakości gry liczbowe i loterie pieniężne z największymi wygranymi na rynku. W historii Totalizatora Sportowego nie bez znaczenia są liczby: 25 stycznia 65 lat temu Totalizator Sportowy rozpoczął działalność, a w tym roku tego dnia oficjalnie wystartowały jubileuszowe obchody 65-lecia pod hasłem #WielkieChwile; Ambasadorem Jubileuszu został Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata i jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki nożnej.

Od tego dnia wszyscy Polacy mogą także odwiedzać dedykowaną tej wyjątkowej rocznicy stronę internetową www.wielkiechwile.pl; 25 lutego wystartował konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia spółki, który przypomina artystyczną tradycję polskiej sztuki plakatu, zakorzenionej w Totalizatorze Sportowym od początku jego istnienia. 25 marca Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której firma jest fundatorem, uruchomiła „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”, skierowany do 65 najzdolniejszych studentów, których pasją są nowe technologie. 25 kwietnia poznaliśmy z kolei wyniki konkursu na jubileuszowy plakat Totalizatora Sportowego, które ogłoszone zostały na www.totalizator.pl.


Źródło: LOTTO

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF