...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Veolia rozwija ideę smart city w Polsce

Grupa Veolia wzmacnia swoją pozycję w Polsce i wdraża nową strategię. Wszystkie spółki Grupy Dalkia od stycznia br. działają pod marką Veolia, a plan rozwoju zakłada wspieranie wiedzą i doświadczeniem zarówno samorządów, jak i przemysłu w trzech sektorach gospodarki energią, wodą i odpadami. Oprócz prowadzonej od lat 
w Polsce działalności związanej z gospodarką wodno - ściekową, kluczowe pozostaje zarządzanie ciepłem systemowym w ponad 40 miastach, w tym w trzech największych aglomeracjach: Warszawie, Poznaniu, Łodzi.

Veolia w nowej strategii podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju i szuka rozwiązań dla największych wyzwań środowiskowych – zwiększanie dostępności, ochrona i odnawianie zasobów oraz zwiększenie efektywności energetycznej.  Firma jest przekonana, że gospodarka cyrkularna, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów planety, pełni niezwykle ważną rolę dla dynamiki rozwoju świata. Czynniki takie, jak efektywność energetyczna, recykling, odzysk wody oraz produkcja zasobów wtórnych są coraz istotniejsze dla miast i odpowiedzialnego biznesu.

Jedna marka, trzy filary

Do końca 2014 roku część Veolii zajmująca się wytwarzaniem i dostawami ciepła systemowego funkcjonowała pod nazwą Dalkia. Zmiana marki wynika z międzynarodowych uzgodnień między akcjonariuszami. Veolia i EDF – przez długi czas współakcjonariusze Dalkii – rozdzieliły swoje aktywa. EDF przejął działalność Dalkii we Francji, a spółki Dalkii na świecie pozostały w grupie Veolia i teraz posługują się w komunikacji wyłącznie jedną marką. Ta zmiana dla klientów nie wiąże się z żadnymi formalnościami.

-Dzięki funkcjonowaniu w globalnej Grupie Veolia mamy dostęp do międzynarodowych rozwiązań, innowacji, wiedzy, ale realizujemy zdecentralizowany model rozwoju mocno osadzony na realiach lokalnych. W Polsce w najbliższych latach skupimy się na szukaniu nowych partnerów biznesowych w przemyśle, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki energią, wodą i odpadami. Chcemy zwracać uwagę na synergię pojawiającą się w kompleksowym zarządzaniu wszystkimi zasobami i wykorzystaniu zasobów wtórnych. Filarem naszej działalności pozostaną usługi energetyczne dla miast i szczególne wyzwania, które stawiają przed nami trzy największe aglomeracje: Warszawa, Poznań i Łódź- powiedział Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Dostarczać ciepło i oszczędzać energię

Veolia jest obecnie największą firmą na polskim rynku sieci ciepłowniczych i trzecim dostawcą ciepła systemowego wytwarzanego w skojarzeniu, obsługując 1,9 mln mieszkańców. Zarządzanie tak dużymi zasobami wymaga doświadczenia, perspektywicznego planowania i ciągłych inwestycji. Dzięki Veolii sieci ciepłownicze rozwijają się i modyfikują równolegle ze zmianami miast, a budynki podłączone do sieci mają zapewnione bezpieczeństwo dostaw ciepła. Smart city dla komfortu swoich mieszkańców wymaga jednak znacznie więcej.

-Współczesne miasta potrzebują już nie tylko ciepłych grzejników, ale szukają kompleksowych rozwiązań dla efektywnego zarządzania ciepłem – powiedział Gérard Bourland. -Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym i bezpośredniej transmisji danych potrafimy zachować komfort cieplny przy jednoczesnej oszczędności energii. Wdrażane przez nas Inteligentne Sieci Ciepłownicze zmniejszają emisję szkodliwych substancji, optymalizują koszty dzięki ograniczaniu ubytków energii i dostosowaniu dostawy ciepła do warunków pogodowych – dodał.

Dla każdego obiektu wybierany jest optymalny wariant wykorzystania ciepła. W tym celu badana jest efektywność dystrybucji ciepła, analizowana konstrukcja budowlana i instalacje w budynku. Po przeprowadzeniu prac optymalizacyjnych i dostarczając ciepło w oparciu o wiedzę i najlepsze praktyki można osiągnąć kilkanaście procent redukcji zużycia ciepła. Wdrożenie najnowszych technologii w ciepłownictwie staje się ważnym elementem smart city. Veolia planuje rozwój istniejących i nowych Inteligentnych Sieci Ciepłowniczy w wielkich polskich aglomeracjach i mniejszych miastach. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF