...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W 2020 roku wzrosła wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich

Techniczne dobra konsumenckie

Pandemia COVID-19 zakłóciła funkcjonowanie wielu branż w 2020 roku, jednak światowy rynek (bez Ameryki Północnej) technicznych dóbr konsumenckich (ang. TCG-technical consumer goods) wykazał się odpornością, odnotowując wzrost wartości o 2 procent w ujęciu całorocznym. Konsumenci sięgnęli po technologię, aby kontynuować pracę i naukę pozostając w domu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu popytu na produkty IT i biurowe. Równie ważne było zapotrzebowanie na udogodnienia oferowane przez urządzenia domowe służące do gotowania i sprzątania, zwłaszcza w Europie i innych rozwiniętych regionach świata. GfK jest Partnerem programu Dream Emloyer.

Po skurczeniu się rynku w kwietniu 2020 roku, kiedy to wartość sprzedaży spadła o prawie 25 procent, wydawało się, że wpływ COVID-19 będzie katastrofalny. Jednak w miarę upływu roku rynki się odbudowywały.

Za nami bezprecedensowy rok – a COVID-19 ostatecznie okazał się motorem napędowym dla branży technologicznej i dóbr trwałego użytku. Efekt będzie długotrwały, ponieważ cyfryzacja gospodarstw domowych została przyspieszona, a konsumenci zainwestowali w sprzęt IT i AGD. Obecnie liczba produktów posiadanych przez jedno gospodarstwo domowe jest wyższa niż kiedykolwiek, co w dłuższej perspektywie doprowadzi rynki technicznych dóbr konsumenckich do zwiększenia poziomu przychodów.

Norbert Herzog, ekspert GfK ds. technicznych dóbr konsumenckich

W skali globalnej istnieje jednak wyraźny podział na regiony rozwinięte i rozwijające się. W Europie i rozwiniętych regionach Azji konsumenci inwestowali w swoje domy (8-procentowy wzrost wartości w 2020 r. w ujęciu rok do roku). Rynki wschodzące w Azji i Ameryce Łacińskiej zanotowały natomiast spadek o 4 procent w porównaniu z rokiem 2019. Do tego negatywnego wyniku przyczyniły się Chiny, które w styczniu 2020 roku jako pierwsze odczuły skutki kryzysu. Odbudowa rynku w Chinach przyspieszyła w miarę upływu 2020 roku, ale nie była w stanie zrekompensować ogólnych strat. Największy na świecie lockdown w Indiach zrujnował całość sprzedaży w kwietniu w całym kraju.

Lockdown pobudził handel elektroniczny, ale konsumenci pozostali lojalni wobec zaufanych sprzedawców detalicznych
COVID-19 zakłócił preferowane przez konsumentów kanały zakupowe. Eksperci GfK zauważają, iż impuls dla kanału e-commerce wywołany lockdownami w 2020 roku jest nieodwracalny, a konsumenci mają wysokie oczekiwania wobec tego kanału na rok 2021. Jednak największymi zwycięzcami na pięciu największych rynkach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja) nie byli gracze czysto internetowi, którzy odnotowali silny wzrost o 39 procent w stosunku do 2019 roku. To sklepy internetowe tradycyjnego sektora detalicznego osiągnęły lepsze wyniki niż cały rynek, odnotowując wzrost o 69 procent. Wielu konsumentów pozostało wiernych swoim znanym fizycznym sprzedawcom detalicznym, gdy ci zostali zmuszeni do przeniesienia zakupów do sieci. W rezultacie, w niektórych tygodniach lockdownu zanotowano stopy wzrostu wynoszące nawet 200 procent.

Dystrybutorzy dowiedli swej wartości

Dystrybutorzy okazali się niezawodnymi partnerami podczas pandemii. Od stycznia do grudnia 2020 roku liczba marek sprzedawanych przez dystrybutorów wzrosła o 6 procent, ponieważ więcej marek stosowało strategie wysyłki pośredniej, aby zabezpieczyć zaopatrzenie kanału. Sprzedaż przez dystrybutorów w Europie wzrosła o 4 procent w ujęciu ilościowym. W Europie udział wolumenu sprzedaży w punktach sprzedaży osiągniętego poprzez dystrybucję komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych i tabletów multimedialnych wzrósł w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019. Osiągnął on szczyt w pierwszym okresie po lockdownie na poziomie +67 procent (lipiec 2020), kiedy sprzedaż dystrybutorów do sprzedawców detalicznych i resellerów była aż o 20 punktów procentowych większa niż w lipcu 2019 roku.

Ten wysoki popyt był generowany nie tylko przez pracujących i uczących się w domu, ale również napędzany przez popyt na komputery do gier. W pierwszych czterech tygodniach 2021 roku sprzedaż komputerów przenośnych wzrosła o 48 procent, a komputerów stacjonarnych o 59 procent w porównaniu z rokiem 2020. Akcesoria do gier również odnotowały wzrost sprzedaży.

Wpływ kolejnych lockdownów w 2021 roku

Jak dotąd w 2021 roku, wysokie wskaźniki zakażeń COVID-19 wpłynęły głównie na rynki rozwinięte, w szczególności Europę i obie Ameryki. Do tej pory kraje azjatyckie często były w stanie uniknąć kolejnych lockdownów.

W pięciu największych krajach europejskich, ogólny efekt negatywny lockdownów z listopada/grudnia ubiegłego roku wydaje się być mniejszy niż z marca/kwietnia. W istocie sprzedaż technicznych dóbr konsumenckich zanotowała nawet wzrost o 11 procent w okresie od 47. tygodnia 2020 do 2. tygodnia 2021 roku. Podczas pierwszego lockdownu (tygodnie od 11. do 19. 2020 roku) sprzedaż spadła o 5 procent. Wynika to z faktu, że zamknięcia tradycyjnego handlu detalicznego unikano jak tylko się dało, a jeśli już do niego dochodziło, to nie w tym samym czasie w całej Europie.

Porównanie zamknięć sklepów na największym rynku niemieckim w ujęciu analogicznym pokazuje, że wpływ jest dość podobny. Widzimy dwucyfrowe straty w tygodniach, w których sklepy były zamknięte – zarówno w marcu/kwietniu, jak i w grudniu/styczniu.


Źródło:  GfK

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF