...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W oczekiwaniu na pociąg z Brukseli – czas na przygotowania do pozyskiwania funduszy europejskich z nowej perspektywy na lata 2021-2027

W przestrzeni publicznej nieustannie krążą informacje o funduszach z Unii Europejskiej. Każdy widzi, chociażby z doniesień medialnych, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dlatego chciałabym uporządkować kilka wybranych kwestii, pomocnych z punktu widzenia podejmowania przyszłych decyzji inwestycyjnych. Tak więc najprościej i najkrócej, jak potrafię, przedstawiam zawiły temat …

 

Dwa źródła finansowania
Fundusze, na które wszyscy obecnie czekamy w Polsce, w tym w szczególności przedsiębiorcy, dzielmy na środki pochodzące z KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) oraz UP (Umowa Partnerstwa), czyli tak zwane fundusze strukturalne polityki spójności.
Umowa KPO i Umowa Partnerstwa to odrębne kategorie środków pochodzące z UE, mające niezależne od siebie źródła finansowania.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy Polska otrzyma fundusze z KPO w kwocie 58,1 mld euro.
Ale czekamy i przygotowujemy się na pozyskiwanie pieniędzy pochodzących z Umowy o Partnerstwie, zwanych funduszami strukturalnymi na lata 2021-2027 z budżetem 76 mld euro. W tej chwili trwają intensywne prace dotyczące zatwierdzania i opracowywania dokumentów strategicznych, operacyjnych, generatorów wniosków i innych instrumentów. A to oznacza, że nadszedł czas na przygotowania do aplikowania. Okres jesienno-zimowy jest doskonałym momentem na przygotowanie firm i organizacji do ubiegania się o fundusze.

Na co warto zwrócić uwagę?
Zacznijmy od tego, kto powinien zacząć przygotowania do aplikowania o fundusze 2021-2027. Lista jest długa i znajdują się na niej między innymi przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Warto też przeanalizować, w jakich rolach chcemy i możemy pozyskiwać fundusze. Mamy tu kilka wariantów, które rekomenduję rozważyć, ponieważ nie zawsze rola wnioskodawcy wyczerpuje cały katalog możliwości.

Kolejną sprawą, która dotyczy przedsiębiorców, jest możliwość pozyskania maksymalnych możliwych kwot dofinasowania. Jest to istotne w kontekście zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027, ponieważ dokument ten zawiera istotne zapisy, np.: dla województwa łódzkiego intensywność pomocy regionalnej będzie wynosiła do 40%.

Nowa perspektywa będzie kontynuacją poprzedniej z jeszcze silniejszymi naciskiem na wykorzystanie nowych technologii ICT i rozwiązań proekologicznych. Widać to w zapisach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. Oznacza to, że nadszedł czas na przegląd szerokiego rynku i rozwiązań dla firm.

Następny aspekt, na który należy zwrócić uwagę, to innowacyjność. W programach operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych nowego okresu programowania, kładzie się na nią szczególny nacisk. Zachęcam do pracy nad kreowaniem pomysłów. To czas na zastanowienie się, co można ulepszyć w przedsiębiorstwie – będzie to pierwszy krok na drodze do stworzenia innowacji.
Ponadto wprowadzanie nowych usług i produktów, a także zwiększanie skali działalności i poprawa konkurencyjności firmy na rynku będzie wyżej punktowana.

Oprócz tego priorytetowe powinno być badanie potrzeb projektowych. Jest to proces czasochłonny i jednocześnie kluczowy dla projektów, na bazie których pisane będą wnioski o dofinansowanie, dlatego warto zarezerwować na nie odpowiednią ilość czasu. Podobnie wygląda kwestia doboru grup, które, w zależności od typów projektów, mogą być bardzo zróżnicowane, np.: klienci, uczestnicy, interesariusze, odbiorcy, użytkownicy.

W przypadku niektórych podmiotów warto zajrzeć do kluczowych dokumentów rejestrowych i zwrócić uwagę na kody PKD, adresy siedzib, oddziałów oraz zgodności z Krajowymi i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Można również zadbać o przegląd certyfikatów, pozwoleń, opinii, referencji oraz zapisów w statucie.

W wybranych konkursach będą wymagane lub premiowane partnerstwa, a to finalnie może wiązać się z potrzebą pozyskania i nawiązania współpracy.

Duży nacisk kładziony będzie na projekty zawierające komponenty B+R (badania i rozwój), których realizacja, a następnie wdrożenie i komercyjne wykorzystanie w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i tworzenia innowacyjnego regionu, a nie tylko innowacyjnej firmy.

Na koniec należy pamiętać, że posykiwanie funduszy wiąże się z zaangażowaniem kapitału na wkład własny oraz zapewnieniem płynności finansowej dla projektu.

Aplikowanie o fundusze europejskie ma formę konkursów, które wygrywają tylko najlepiej przygotowani. Nie czekaj na ostatnią chwilę i już teraz podejmij pierwsze działania.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest odpowiednikiem indywidualnych konsultacji biznesowych.

 

Izabela Anuszewska/DaVinci

Inwestorka, ekspertka w dziedzinie dotacji i przedsiębiorczości. Doradza przy otwieraniu biznesów, wspiera w rozwój przedsiębiorców i pomaga pozyskiwać dotacje. Od 18 lat właścicielka firmy consultingowej DaVinci. Wieloletnia mentorka i trenerka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Akredytowana konsultantka funduszy europejskich i ekspertka mianowana instytucji publicznych w ocenie wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Od lat angażuje się w projekty związane z przedsiębiorczością, innowacjami, promocją kobiet w biznesie i działaniami CSR.

 

Profil zawodowy: linkedin.com/in/izanuszewska

Autorka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet