...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W Polsce jest dobry klimat dla reinwestycji

W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska - takie wnioski przedstawiono podczas konferencji Reinwestycje w Polsce - tworzenie dobrego klimatu i warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi międzynarodowych firm obecnych w Polsce.

Spotkanie odbyło się 10 września z udziałem przedstawicieli Amerykańskiej Izby Handlowej, PM Group oraz PAIiIZ.

– W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zareinwestowały 36 proc. swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosił zaledwie 11 proc. Co więcej, odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa. Aż 78 prowadzonych przez PAIiIZ w latach 2010-2013 to reinwestycje. Stanowiły one 41 proc. wszystkich projektów, a ich wartość sięga 2,3 mld euro – podkreślała Anna Polak-Kocińska, wiceprezes PAIiIZ. Zaznaczyła ona również, że  bezpośrednie inwestycje zagraniczne w naszym kraju są w dużej mierze finansowane z reinwestowanych zysków.

Inwestorzy cenią sobie szybsze procedury, niższe koszty, wyeliminowanie ryzyka związanego z wchodzeniem na nowy rynek oraz możliwość wykorzystania już istniejącej sieci współpracy. –  Projekty reinwestycyjne takich firm jak:   Mondelez International, 3M, P&G niejednokrotnie przekraczają wstępnie zakładane nakłady inwestycyjne i wartość inwestycji typu greenfield firm dopiero wchodzących do Polski – powiedział Con Murphy, dyrektor zarządzający PM Group. – Stanowią one ogromną wartość dodaną dla rozwoju poszczególnych  regionów i Polski i dlatego warto z różnych stron wspierać rozwój koncernów już obecnych w naszym kraju i oferować im pomoc odpowiednią do rozmiaru poszczególnych kosztów reinwestycji – dodał Murphy.

Jak wynika z sondażu Amerykańskiej Izby Handlowej, dotyczącego klimatu dla reinwestycji, koncerny amerykańskie podejmując decyzję o rozszerzeniu swojej działalności w Polsce kierują  się  następującymi czynnikami: dostępem dobrze wykwalifikowanej kadry, doskonałą lokalizacją Polski, atrakcyjnymi kosztami prowadzenia działalności, sprzyjającym  klimatem inwestycyjnym, rozmiarem  rynku wewnętrznego oraz wsparciem oferowanym przez Państwo i władze lokalne.

– Rozwijanie swojej obecności w kraju goszczącym firmy zagraniczne jest, więc najlepszym potwierdzeniem  jego  atrakcyjność  inwestycyjnej.  Inwestor, który jest w danym kraju, nie tylko sam się rozwija i jest źródłem nowych inwestycji, ale co najważniejsze pociąga za sobą swoich poddostawców,  podwykonawców,  kooperuje  bardzo  intensywnie  z  lokalnymi firmami.  Dlatego  też  znaczenie  reinwestycji  jest  tak  bardzo istotne – podsumowała   swoje   wystąpienie   Iwona  Chojnowska-Haponik,  dyrektor departamentu inwestycji Zzagranicznych PAIiIZ.

::

Źródło: PAIiIZ

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF