...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wedel jako pierwszy Reklamodawca podpisuje nowe standardy Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej

Podpisanie standardów oznacza deklarację ich promowania i stosowania w codziennych działaniach biznesowych. Oznacza także zobowiązanie do partnerskiej współpracy z kontrahentami, wzajemną komunikację, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz szukanie rozwiązań w sytuacji jakichkolwiek trudności przy realizacji dobrych praktyk. Podpisanie Białej Księgi pokazuje gotowość firmy do spełniania najwyższych norm zarówno przy nawiązywaniu relacji biznesowej (przetargi) jak i przy współpracy z dostawcami. Biała Księga to zbiór dobrych praktyk oraz narzędzi opracowany w Dialogu Branżowym przez ekspertów ze strony Agencji i Reklamodawców. Jej podpisanie i wdrożenie jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności branży reklamowej za koszty, efektywność i jakość współpracy.

Zdecydowaliśmy się przyjąć i podpisać standardy Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej, ponieważ dla nas kluczowe jest działanie zgodne z najlepszymi praktykami w każdym obszarze funkcjonowania biznesu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję podpisanie Białej Księgi szefom czy zarządom innych firm. Partnerska i efektywna współpraca poprzez wzajemny szacunek i szukanie synergii z kontrahentami, jest według mnie podstawą dynamicznego rozwoju organizacji. mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel. 

Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, dlatego zwracamy uwagę na kwestie etyczne, również w procesach przetargowych. Nasza misja doskonale uzasadnia decyzję, dlaczego angażujemy się w takie inicjatywy, jak podpisanie i wdrożenie standardów. Ten projekt wpisuje się w naszą kulturę organizacyjną i nasze wartości – w tym czy biorę odpowiedzialność za swoje otoczenie biznesowe? I to właśnie odpowiedzialność i dbałość o relację z naszymi partnerami, kontrahentami, dostawcami staje się dla nas kluczowa przy prowadzeniu biznesu. – uzupełnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej LOTTE Wedel.

Dbałość o najwyższe standardy prowadzenia biznesu – w tym o partnerską współpracę z dostawcami – wpisuje się w nowoczesne działania CSR spółek w Polsce i na świecie. Przykładem może być deklaracja podpisana przez grupę 181 prezesów największych amerykańskich spółek (m.in. GM, Apple, Bank of America, Boeing, Amazon), którzy 19ego sierpnia b.r. wydali wspólne oświadczenie dotyczące nowej definicji „celu korporacji”. „Chociaż każda z naszych firm służy swojemu indywidualnemu celowi korporacyjnemu, dzielimy fundamentalne zobowiązanie wobec wszystkich naszych interesariuszy.” – czytamy w oświadczeniu. „Zobowiązujemy się do zapewnienia wszystkim wartości dodanej dla przyszłego sukcesu naszych firm, naszych społeczności i naszego kraju”. Nowa idea korporacji odrzuca przekonanie, że spółki działają, aby służyć przede wszystkim akcjonariuszom i maksymalizować zyski. Zgodnie z oświadczeniem inwestowanie w pracowników, etyczne postępowanie z dostawcami i wspieranie społeczności zewnętrznych to czołówka celów biznesowych. Amerykański okrągły stół biznesowy założony w 1972 r. wydał od końca lat siedemdziesiątych wiele oświadczeń na temat ładu korporacyjnego. Wg oświadczenia amerykańskich liderów biznesu z 19 sierpnia, nowa definicja zastępuje wcześniejsze oświadczenia i określa „nowoczesny standard odpowiedzialności korporacyjnej”.¹ Dla przypomnienia projekt Dialogu Branżowego i opracowana w jego wyniku Biała Księga branży mieści się w 3 obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, wg normy ISO 26000 dla CSR są to: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy i uczciwe praktyki operacyjne.

Biała Księga jest dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje na rynku usług reklamowych czyli na ciągłą transformację i przyśpieszające zmiany. Takie otoczenie wymaga nowoczesnego podejścia do współpracy marek z dostawcami, których jakość bezpośrednio wpływa na wyniki biznesowe. Standardy to zapis zasad, norm i wskazówek, jakie pozwalają postepowanie przetargowe przeprowadzić profesjonalnie i w konsekwencji w ten sam efektywny sposób współpracować z partnerami. – mówi Dariusz Andrian, Prezes Zarządu SAR i CEO YMLY&R.

Dla mnie Biała Księga to przede wszystkim efektywne procesy przetargowe, partnerska współpraca i wspólna odpowiedzialność, rozwój kompetencji czy otwartość komunikacji i transparentność. Wdrożenie Białej Księgi nie było trudne. To standardy opracowane przez praktyków ze strony Reklamodawców i Agencji, dobrze rozumiejących możliwości i ograniczenia obu stron relacji biznesowej. Mamy świadomość, że świat z dnia na dzień nie stanie się idealny, natomiast w sytuacjach trudnych i wątpliwych, mamy bazę, do której możemy się odnieść. – dodaje Agnieszka Kołodziejczak, Kierownik Zakupów Pośrednich LOTTE Wedel. 

W Dialogu Branżowym udział wzięło 36 ekspertów ze strony Agencji oraz 42 ze strony Reklamodawców, reprezentujących firmy z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników. Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znalazły się w publikowanych rozdziałach Białej Księgi w formie wytycznych, rekomendacji i narzędzi opisanych w następujących obszarach: wytyczne ogólne, full service, media, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, branding, Incentive Travel i badania marketingowe. Biała Księga nie jest zamkniętym dokumentem, adekwatnie do potrzeb rynku uzupełniane będą kolejne obszary i zagadnienia.

Dla nas podpisanie standardów oznacza, że w codziennej pracy traktujemy naszych kontrahentów uczciwie i transparentnie, i że zależy nam na partnerstwie. To do czego między innymi natchnęła nas Biała Księga to regularny feedback. Z naszymi partnerami spotykamy się kilkukrotnie w ciągu roku, wzajemnie udzielamy sobie informacji zwrotnych, my oceniamy Agencje, Agencje oceniają nas                       i wówczas jest przestrzeń na zmianę, poprawę zasad czy warunków współpracy, tak z jednej i jak i z drugiej strony. – mówi Monika Kolano-Wysokińska, Dyrektor Marketingu LOTTE Wedel.

Dla branży zakupowej stosowanie się do standardów przetargowych zawartych w Białej Księdze, przekłada się na usprawnienie procesów, lepszą efektywność kosztową a przede wszystkim lepsze efekty realizowanych kampanii. Biała Księga to gotowy zestaw praktyk, dokumentów i materiałów do wdrożenia przez Zakupy, Marketing i Agencje. – dodaje Mateusz Gerałtowski, Prezes PSML. 

Wraz z podpisaniem nowych standardów przez pierwszą firmę w Polsce, dotychczasową stronę www.dobryprzetarg.com.pl zastępuje nowy, profesjonalny serwis. Celem nowej strony, podobnie jak poprzedniej jest komunikacja standardów i edukacja rynku. Serwis promuje standardy i efektywne biznesowo praktyki, dostarcza danych i narzędzi do przeprowadzenia przetargów w różnych kategoriach marketingowych. Istotną funkcją nowego serwisu jest możliwość zgłaszania zarówno przez Klientów, jak i przez Agencje, odbiegających od standardów praktyk. Tak rozumiany „watchdog” branży reklamowej ma wspierać wspólną odpowiedzialność Reklamodawców i Agencji za standardy współpracy. Zgłoszenia nie będą widoczne dla każdego użytkownika strony, ale trafiać będę do organizacji branżowych SAR i PSML, którzy dzięki pozostawionej informacji będą mogli podjąć działania edukacyjne i promocyjne w zakresie standardów. Proces zgłoszeń spełniać będzie zasady poufności i ochrony danych wrażliwych. Dotychczas takie działania realizował sam SAR na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od Klientów i Agencji (członków SAR). W wyniku takich „interwencji” SAR wielokrotnie mediował i wspierał Reklamodawców i Agencje będące w konfliktach, często dotyczyło to poprawy warunków przetargu czy współpracy. W większości tych przypadków dostarczona wiedza, dane skłaniały do zmiany praktyk na bardziej efektywne, partnerskie, spełniające kryteria należytej staranności.  

Więcej informacji i relację z podpisania nowych standardów przez firmę LOTTE Wedel znajdziesz w nowym serwisie: www.dobryprzetarg.com.pl

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

 

  • Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.
  • Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.

 

  • Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu. 

Organizatorzy Dialogu Branżowego: 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Partnerzy: 

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Związek Firm Public Relations

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Klub Agencji Eventowych SAR

Klub Producentów Reklamowych SAR

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni: 

Media&Marketing Polska

MeetingPlanner.pl

¹ Więcej na: www-cnbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnbc.com/amp/2019/08/19/the-ceos-of-nearly-two-hundred-companies-say-shareholder-value-is-no-longer-their-main-objective.html

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF