...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2019

SAR przedstawia wyniki nowego, corocznego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej. Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, mediowych oraz agencji eventowych i brand design, przeprowadziła firma Willis Towers Watson Polska. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 63 organizacje, które przekazały łącznie informacje o wynagrodzeniach ponad 5000 osób.

 

Prognozowane i zrealizowane przychody

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 68%  badanych firm zakończyło rok 2018 z sukcesem – zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na  dotychczasowym poziomie. Zwraca uwagę, iż część firm podeszła przed rokiem do prognoz zbyt optymistycznie.

Branża patrzy jednak nadal z optymizmem na bieżący rok (84% firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2019 nie gorsza niż w roku minionym).

Tab.1. Przychody prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018  członków SAR uczestniczących
w ankiecie

przychody wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy/
brak odpowiedzi
prognoza 2018 67% 10% 8% 15%
wykonanie 2018 54% 14% 21% 11%
prognoza 2019 63% 21% 8% 8%

 

Zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych)  jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych
i mediowych. 84% badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2019 zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie.

Tab.2. Zmiany liczby pracowników –  prognozowane 2019 i rzeczywiste 2018, wśród członków SAR uczestniczących w ankiecie

zatrudnienie wzrost brak zmian spadek nie ujawniamy/ brak odpowiedzi
prognoza 2018 69% 15% 5% 10%
wykonanie 2018 50% 14% 25% 11%
prognoza 2019 63% 18% 11% 8%

 

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu 2018, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano aktualnie wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń. 

Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2018 i 2019 – dla płacy całkowitej  (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął przeciętnie poziom 3,2%. Dla samej płacy zasadniczej 

W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również dla wybranych stanowisk spadki poniżej przeciętnych danych z ubiegłego roku. Oczywiście nie oznacza to obniżek płac dla dotychczasowych pracowników, ale np. zatrudnienia nowych pracowników na niższych stawkach.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. 

Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. 

W kontekście danych płacowych – mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Nazwa stanowiska
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER 11 250
STRATEGIC PLANNER 8 020
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 5 500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER  11 150
COPYWRITER  7 500
SENIOR ART DIRECTOR  11 450
ART DIRECTOR  8 250
GRAPHIC DESIGNER 6 215
DTP OPERATOR 6 500
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER  8 300
PROGRAMATIC SPECIALIST 6 500
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 7 300
PERFORMANCE SPECIALIST 6 650
SEM
SEM SPECIALIST 6 600

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN] 
Nazwa stanowiska
PRODUCTION
BROADCAST PRODUCER 8 530
MEDIA
MEDIA MANAGER  11 000
DIGITAL MEDIA MANAGER 11 000
MEDIA PLANNER  6 000
DIGITAL MEDIA PLANNER  6 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 7 500
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 8 100
MEDIA PLANNER/BUYER 5 500
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER 6 240
TRAINEE (Media Assistant) 3 320
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant) 3 000
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR 13 650
ACCOUNT MANAGER 7 950
ACCOUNT EXECUTIVE 5 825
ACCOUNT ASSISTANT 4 600
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST 5 040Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2019), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

 

                                STRATEGIC DEPARTMENT                     PLN
STRATEGIC DIRECTOR 370
STRATEGIC PLANNER 220
SENIOR STRATEGIC PLANNER 260
SOCIAL MEDIA STRATEGIC PLANNER 170
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 150
                                          CREATIVE                                            PLN
EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR  400
CREATIVE DIRECTOR  350
CREATIVE GROUP HEAD 290
SENIOR COPYWRITER  250
COPYWRITER  200
JUNIOR COPYWRITER  150
SENIOR ART DIRECTOR  250

 

ART DIRECTOR  200
JUNIOR ART DIRECTOR  150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 210
GRAPHIC DESIGNER 180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER  120
SENIOR DTP OPERATOR  185
DTP OPERATOR 135
                                              DIGITAL                                      PLN
HEAD OF DIGITAL 350
TECHNICAL DIRECTOR 330
                                        PRODUCTION                                 PLN
PRODUCTION DIRECTOR 240
PRINT PRODUCTION MANAGER 200
PRINT PRODUCER 145
BROADCAST PRODUCER 195
PROOFREADER 120

                                                 MEDIA                                           PLN
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER 200
SOCIAL MEDIA  PLANNER 135
JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER 116
                                        CLIENT SERVICE                              PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 350
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 300
ACCOUNT DIRECTOR 280
ACCOUNT SUPERVISOR 250
ACCOUNT MANAGER 200
ACCOUNT EXECUTIVE 150
ACCOUNT ASSISTANT 120
SOCIAL MEDIA  MANAGER 180
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE 150

 

                                      EVENT MANAGEMENT                       PLN 

PROJECT DIRECTOR 300
ACCOUNT MANAGER 150

                     Usługi PR dla klientów zewnętrznych                       PLN 

PR DIRECTOR 300
PR MANAGER 200
PR EXECUTIVE 165
                                    BRAND DESIGN                                        PLN
GROUP CREATIVE DIRECTOR BRAND DESIGN  430
SENIOR DESIGNER 325
DESIGNER 210
SENIOR PROJECT/ACCOUNT/BRAND CONSULTANT 280

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF