...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wystartowała rekrutacja do XI edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu

Mentoring przeżywa obecnie swój rozkwit w Polsce. Jest tematem coraz ważniejszym w firmach, w organizacjach branżowych i na uczelniach wyższych. Stał się również strategiczną inicjatywą w rozwoju pracowników. Badania pokazują, że profesjonalny mentoring przyspiesza procesy awansu i osiągania celów. Wie o tym najlepiej Fundacja Liderek Biznesu, która właśnie uruchomiła rekrutację do XI edycji Programu Mentoringowego. Nabór do tegorocznej edycji potrwa do 31 marca, a to co ją wyróżnia od wcześniejszych, to dwie ścieżki, w tym specjalna ścieżka kierowana do osób z branży technologicznej.

Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu to kompleksowy, crossbiznesowy projekt, wspierający kobiety i mężczyzn w świadomym kształtowaniu ich kariery zawodowej, doskonaleniu kompetencji przywódczych i rozwijaniu samoświadomości. To formuła, która cieszy się popularnością od ponad 10 lat. W ubiegłym roku w programie wzięło udział 214 par mentoringowych, a, od 2014 roku, program ukończyło 3 tys. uczestniczek i uczestników, w tym około 1600 mentees, wspieranych przez grono ponad 900 mentorów Fundacji Liderek Biznesu, reprezentujących ok. 50 branż. Program ten wyróżnia nie tylko doświadczenie w prowadzeniu takich programów, ale również niezwykle wysoki poziom satysfakcji uczestników – w ostatniej edycji 87% mentees osiągnęło swój cel mentoringowy, a wskaźnik polecenia Programu wśród mentees to 89%, a wśród mentorów 94%.

Dzięki cyklicznej pracy z mentorem, mentee  nie tylko osiąga postawione przed sobą cele, ale przede wszystkim jest lepiej przygotowany do zmierzenia się z wyzwaniami w przyszłości i bardziej świadomie kieruje swoim rozwojem zawodowym i osobistym. Każda edycja ma swoje hasła przewodnie. W roku 2024 są to: Innowacyjność, Sprawczość, Harmonia. W  programie 4Business Leaders Growth  koncentrujemy się na rozwoju kompetencji przywódczych mentees. Zaś w ścieżce dedykowanej dla IT – 4Tech Leaders Excellence skupimy się nie tylko na rozwoju kompetencji przywódczych w świecie IT, ale również osadzeniu w dynamicznym świecie technologii i budowie bardziej zrównoważonego, różnorodnego i inkluzywnego środowiska w tej branży – mówi Anna Sirocka, prezeska Fundacji Liderek Biznesu.

 

Różnorodność w zarządzaniu, czyli co daje udział w programie mentoringowym?

W otwartym programie mentoringowym uczestnicy mają dostęp do mentorek i mentorów o różnych kompetencjach, doświadczeniach i specjalizacjach. Dzięki łączeniu w pary mentoringowe na podstawie zgłaszanych przez mentees potrzeb mogą oni współpracować z mentorem/ką, który/a najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i celom rozwoju.

 – Istotą mentoringu jest  proces uczenia się poprzez rozmowy rozwojowe, w czasie których mentorzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Uśmiechamy się, że to taki coaching plus. Dla Fundacji Liderek Biznesu ważne jest także promowanie korzyści z różnorodności w zarządzaniu, zmiana myślenia w środowiskach biznesowych i wspieranie uczestników w ich działaniach i aspiracjach biznesowych – dodaje Monika Jezierska, członkini zarządu Fundacji Liderek Biznesu.

 

Dlaczego mentoring jest tak ważny?

Dobrze przeprowadzony program mentoringowy zmienia postrzeganie siebie i miejsca pracy. Praca z mentorem pozwala mentee rozwinąć skrzydła dzięki zwiększeniu samoświadomość, poznaniu swoich mocnych i słabych stron i podniesieniu kompetencji na wyższy poziom. Mentor to krytyczny ale i życzliwy towarzysz, który towarzyszy rozwojowi mentee, pomagając wdrażać zmiany, których chce mentee.

 – Mentor lub mentorka potrzebny jest każdej osobie, która potrzebuje wsparcia, by ruszyć z miejsca swoją karierę, podjąć istotną dla swojej przyszłości decyzję zawodową, rozwiązać konkretne problemy biznesowe czy rozwinąć swoje kompetencje w określonym obszarze. Rozmowa z mentorem ułatwia podjęcie kluczowych decyzji, pozwoli zobaczyć daną sytuację, wyzwanie lub problem z innej perspektywy. Sesja mentoringowa to również okazja do transferu know-how, czyli eksperckiej wiedzy poza podręcznikowej, będącej efektem wieloletniego doświadczenia zawodowego mentora. – podkreśla Agnieszka Maciejewska, członkini zarządu Fundacji Liderek Biznesu.

Jak wynika z badań, w przedsiębiorstwach mających programy mentoringowe, mentees awansują pięć razy częściej niż osoby, które nie korzystają ze wsparcia mentorów, a same programy coraz częściej przyczyniają się do zwiększenia różnorodności zatrudnienia, w tym na stanowiskach zarządczych.

 

Dwie ścieżki w XI edycji programu mentoringowego

Założeniem ścieżki Programu ogólnego – 4Business Leaders Growth jest wzmocnienie kluczowych kompetencji związanych z rolą lidera, takich jak innowacyjność, sprawczość i harmonia, co pozwala świadomie rozwijać i kształtować własny styl przywódczy. Udział w tej ścieżce rozwoju to unikalna możliwość kilkumiesięcznej, indywidualnej pracy z osobami, które już odniosły sukces w biznesie, a tym samym szansa na skorzystanie z ich wiedzy i doświadczenia w realizacji własnych celów biznesowych.

Z kolei założeniem sektorowego programu 4Tech Leaders Excellence jest nie tylko wzmocnienie kluczowych kompetencji związanych z rolą lidera, ale również osadzenie tej pracy mentora z mentee w branży technologicznej, który ma swoje specyficzne wyzwania. W programie będzie też miejsce na przestrzeń do głębokiej refleksji nad dynamicznym światem technologii, zrozumienie skutecznej komunikacji pomiędzy osobami IT oraz ze światem zewnętrznym oraz dążenie do budowy bardziej zrównoważonego, różnorodnego i inkluzywnego środowiska w tej branży. Dodatkowo poprzez warsztaty poruszymy obszary tematyczne takie jak wyzwania stawiane przez m.in: sztuczną inteligencję i technologie przyszłości, digitalizację i transformację cyfrową, równość i inkluzję w technologii, cyberbezpieczeństwo.

Warsztaty te będą nie tylko źródłem wiedzy, ale także platformą do wymiany praktycznych wskazówek i doświadczeń między liderami biznesu oraz ekspertami w sektorze technologicznym. Poprzez panelowe dyskusje i prezentacje prowadzone przez specjalistów, mentee zyskają okazję do rozwoju swoich umiejętności zawodowych oraz do budowania trwałych relacji opartych na współpracy i wzajemnym wsparciu.

 

***

Fundacja Liderek Biznesu działa od 2014 roku. Tworzą ją kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy i dziś wnoszą różnorodne doświadczenia biznesowe do wspólnej idei: promocji przedsiębiorczości, rozwijania talentów oraz wspierania ich aspiracji i niezależności zawodowej.

Misją Fundacji jest wspieranie ludzi w wykorzystaniu ich potencjału tak, aby służył on im samym, jak i społeczności, którą współtworzą. Współdziałanie kobiet i mężczyzn to wartość w każdym aspekcie życia od biznesu, przez kulturę, politykę po budowanie lepszego społeczeństwa.

 

Fundacja Liderek Biznesu swoją misję realizuje poprzez:

  • rozwój kompetencji przywódczych kobiet, budowanie różnorodności w biznesie oraz wywieranie zmian w otoczeniu służących promocji kobiet;
  • upowszechnianie wiedzy o  korzyściach z udziału kobiet w zarządzaniu;
  • zmianę sposobu myślenia o ambicjach i aspiracjach kobiet;
  • przekonanie środowisk gospodarczych i politycznych o potrzebie działań na rzecz większego udziału kobiet w zarządzaniu;
  • promowanie dobrych praktyk stosowanych  przez poszczególne państwa, rynki i firmy;
  • wspieranie kobiet w rozwoju kariery zawodowej poprzez programy mentoringowe i warsztaty;
  • budowanie platformy kontaktów w celu wymiany doświadczeń.

https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF