...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Wzięli edukację w swoje ręce

zwolnieni z teorii

Historie kilkunastu osób – nauczycieli, wykładowców, rodziców, przedsiębiorców, uczniów, którzy postanowili wprowadzić praktyczną edukację w życie. Organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii właśnie wystartowali z kampanią, która ma pokazać, że innowacyjną edukację można wprowadzić już dziś, bez zmian legislacyjnych czy nakładów finansowych. Partnerem kampanii jest The Coca-Cola Foundation. Więcej na www.zwzt.pl/edukacja.

Liczne raporty (m.in. World Economic Forum, Deloitte, EY) jasno wskazują, że największym wyzwaniem rynku pracy jest wykształcenie nowych kompetencji wśród absolwentów studiów wyższych, którzy w przyszłości będą otwarci na pracę w grupie, na nowe kultury, w warunkach stresowych, ciągłe przekwalifikowanie się oraz będą posiadali umiejętności przywódcze. – Rynek pracy w przyszłości będzie wymagał nowych kompetencji od pracowników. System edukacji nie przygotowuje uczniów i studentów do wyzwań jutra. Liczymy na wprowadzenie innowacji do systemu edukacji, które pozwolą polskiej młodzieży przygotować się do rynku pracy, a gospodarce być jedną z najbardziej rozwiniętych w przyszłości – mówi Anna Solarek, Dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych, Coca-Cola Poland Services.

Twórcy ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, która od kilku lat inspiruje młodych do przeprowadzenia własnych projektów społecznych, zaznaczają, że nie potrzeba instytucjonalnych zmian, żeby wprowadzać innowacje w edukacji. Wymieniają osoby, które biorą sprawy we własne ręce na różnych płaszczyznach: w szkole, biznesie, domu, na uczelni, wśród znajomych i pokazują, jak w niestandardowy sposób kształtują edukację w Polsce. Wśród bohaterów kampanii wskazującej wartość praktycznej edukacji znaleźli się m.in. prof. Krzysztof Klincewicz, kierownik Katedry Zarządzania UW, który wprowadził możliwość realizowania projektów społecznych w ramach zajęć na studiach; Tomasz Rudolf, założyciel The Heart, międzynarodowego centrum łączącego start upy i korporacje, który podkreśla potrzebę kształcenia umiejętności miękkich; Izabella Dłużeń, trzykrotna finalistka olimpiady Zwolnieni z Teorii, która po raz czwarty robi własny projekt, tym razem zachęcając uczniów podstawówek do działania społecznego.

– Prawdziwie rewolucyjne start upy są wypadkową dobrych pomysłów i odpowiednich kompetencji. Te drugie powinna zapewnić publiczna edukacja. Niestety w Polsce wprowadzamy innowacje do biznesu, gospodarki i nauki, ale nie do systemu edukacji. Czas to zmienić. Można to robić już dziś, bez wielkich reform i ustaw. Prezentujemy osoby, które wzięły sprawę edukacji we własne ręce – nauczycieli, którzy namawiają młodzież do działania społecznego, rodziców, którzy chwalą nie tylko za wyniki testów, studentów, którym chce się zrobić coś dla innych ludzi – mówi Paula Bruszewska, prezes fundacji Social Wolves, organizatorka olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Organizatorzy kampanii podkreślają, że warto włączyć edukację w priorytetowe dziedziny rozwoju kraju. Ich zdaniem, tylko dzięki edukacji jesteśmy w stanie na wczesnym etapie rozwoju przyszłych pracowników i przedsiębiorców, wyposażyć ich w umiejętności potrzebne w przyszłości oraz wrażliwość społeczną, niezbędną w świecie zdominowanym przez technologie. – My wiemy jak tego dokonać, bo od 5 lat robimy największą praktyczną olimpiadę w Polsce, której 42 tysięcy uczestników stanowi najlepszy przykład aktywnie działającej młodzieży. Efekty naszej pracy z nimi docenili już amerykańska redakcja Forbes oraz MIT Technology Review za wdrażanie innowacji w edukacji – dodaje Bruszewska. – Zależy nam, aby w perspektywie 10 lat każdy młody człowiek miał na swoim koncie przeprowadzenie własnego projektu społecznego. Marzy nam się Polska pełna młodych wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców wrażliwych społecznie, tworzących innowacyjne rozwiązania biznesowe, a nie pracujący w centrum usług wspólnych, goniących marzenia o pracy na Zachodzie – podsumowuje.

Strona internetowa kampanii zbiera wskazówki dot. praktycznej edukacji, studia przypadku finalistów, historie bohaterów kampanii o tym, jak dobrze jest być aktywnym społecznie, rekomendacje organizatorów olimpiady dla rodziców, nauczycieli i akademików, jak wprowadzić projekty społeczne do nauczania oraz zachęca do działania nauczycieli, akademików, dyrektorów szkół i edukatorów. Adres strony: www.zwzt.pl/edukacja.

Kampania jest finansowana przez The Coca-Cola Foundation i trwa od marca do końca czerwca 2018 roku. Partnerem medialnym projektu jest dziennik Rzeczpospolita.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF