Za kilka lat nie będzie agencji ATL

4 056

O zmieniającej się specyfice i roli agencji reklamowych, przechodzeniu budżetu z ATL do digitalu oraz nowej spółce technologicznej opowiadają Artur Gortych, prezes Artegence,
oraz Bartłomiej Wyszyński, wiceprezes Artegence.