...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ZineINC: 1 mln dolarów od inwestorów

ZineINC został wsparty przez grupę europejskich inwestorów zrzeszonych w nowopowstałym funduszu inwestycyjnym Jumperism Ltd. kwotą sięgającą 1,1 miliona dolarów. ZineINC, najmłodsza, bo działająca niespełna rok, spółka belgijskiej grupy Advisio, specjalizuje się w autorskich narzędziach do dystrybucji informacji, komunikacji wewnętrznej i analityki biznesowej.

Za pomocą platformy ZineINC™ firmy mogą prowadzić całość swojej komunikacji wewnętrznej, a także optymalizować tę komunikację, np. poprzez ograniczenie liczby e-maili czy skrócenie czasu na poszukiwanie informacji. Twórcy ZineINC, obserwując zmiany społeczne w korzystaniu z mediów, ewolucję mediów społecznościowych, udział urządzeń mobilnych w komunikacji, doszli do wniosku, że zmiany te muszą wpłynąć na narzędzia HR, dynamikę i formę komunikacji wewnętrznej w firmach a także związaną z tym analizę biznesową.

ZineINC ma być takim rozwiązaniem, które przenosi codzienne nawyki komunikacyjne pracowników w realia biznesowe, a przez to zwiększy efektywność współpracy. Narzędzia znane z mediów społecznościowych pozwalają firmom budować zaangażowanie pracowników i włączać ich w rozwój organizacji. Platforma zapewnia również pracownikom i managerom możliwość błyskawicznej dystrybucji informacji, przeprowadzenia sond i konsultacji społecznych, e-learningu i testów, a działom HR daje narzędzia do zaawansowanych badań satysfakcji pracowników. Z kolei rozwiązania analityki biznesowej w ramach platformy, w tym śledzenie zdarzeń w czasie rzeczywistym, dedykowane są kadrze zarządzającej.  

Platforma dostępna jest na komputery osobiste PC i Mac oraz aplikacje mobilne w systemach Android i IOS. ZineINC jest dystrybuowany w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), więc nie wymaga żadnych nakładów na sprzęt czy oprogramowanie po stronie klienta.

::

SalesManago: 5 mln inwestycji od Brzoski

::

60 proc. finansowania spółka planuje przeznaczyć na akwizycje i zakup patentów w obszarze analityki biznesowej i big data. W tej chwili trwają rozmowy z trzema podmiotami, których know-how pozwoli jeszcze dokładniej zbierać i analizować informacje. Decyzja wpisuje się w strategię rozwoju spółki, zmierzającej do osiągnięcia pozycji lidera analityki biznesu w czasie rzeczywistym do końca 2015 roku. Poprzez inwestycje w dalszy rozwój funkcjonalny produktu oraz budowę sieci sprzedaży, ZineINC ma zamiar pozyskać nowych klientów na rynku polskim i na rynkach europejskich, szczególnie z Francji i krajów Beneluksu.

 

– Nowoczesne organizacje będą bardzo intensywnie szukały takich rozwiązań, które zmaksymalizują ich efektywność biznesową i konkurencyjność, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Wpisujemy się w bardzo wyraźny trend obserwowany na rynkach europejskich i coraz silniej w Polsce, a już dojrzały na rynku amerykańskim. Produkt ZineINC odpowiada na te potrzeby i dlatego fundusz inwestycyjny Jumperism Ltd. docenił jego innowacyjność. Jestem przekonany, że to zaufanie przełoży się na konkretny wynik biznesowy – mówi Paweł Gniadkowski, prezes zarządu ZineINC.

 

Pomysł na projekt zrodził się w styczniu 2013 r. w ramach Grupy Advisio i był naturalną konsekwencją dotychczasowych projektów grupy specjalizującej się w doradzaniu organizacjom w rozwoju potencjału ludzkiego. W ciągu czterech miesięcy, do kwietnia 2013 r. powstała od podstaw platforma oraz aplikacje klienckie na iOS, Androida i www. Pozyskano także pierwszego dużego klienta, Alior Bank, który w czerwcu 2013 r. ogłosił wdrożenie platformy ZineINC™ dla wszystkich swoich pracowników (ok. 7 000).

 

Więcej informacji na: https://zineinc.com/pl/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF