...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Znamy laureatów 4. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien

Innowacyjne leki, szczepionka, „sztuczna kość” oraz profilaktyczno-edukacyjna kampania „Servier dla Serca” zwycięzcami 4. polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien.

– To są leki, które stanowią przełom i dają możliwość ocalenia tysięcy pacjentów ze względu na efektywność swojego działania. Wielki ukłon w stronę tych, którzy je opra-cowali – powiedział prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, przewodniczący Kapituły Konkursu, podczas uroczystej gali wręczenia medali Prix Galien.

PRIX GALIEN Polska 2016 – laureaci:

                                                                                                                                                                                                  
I.  kategoria: Innowacyjny produkt leczniczy: 

1.1 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu otwartym:                                                                                                 
Nagroda dla BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING SP. Z O.O. za: empagliflozynę – jedyny, nowoczesny, doustny lek przeciwcukrzycowy zmniej-szający ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38%. Cukrzyca typu 2 to obecnie jeden z najistotniejszych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych są najczęściej stwierdza-nymi zgonami wśród chorych na cukrzycę typu 2 i stanowią ok. 50-70% zgonów w tej grupie pacjentów.
1.2 innowacyjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu zamkniętym:      
Nagroda dla JANSSEN-CILAG POLSKA SP. Z O.O. za: ibrutynib – innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka z komórek płaszcza i makroglobulinemię Waldenströma.
1.3 innowacyjna szczepionka:
Nagroda dla MSD POLSKA SP. Z O.O. za: 9-walentną szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowaną, adsorbowaną) posiadającą aktualnie najszerszy możliwy zakres ochrony przed chorobami wywoływa-nymi przez wirusa HPV.
1.4 innowacyjny sierocy produkt leczniczy:
Nagroda dla AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. za: blinatumomab – pierwszą, przełomową immunoterapię zarejestrowaną do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

II.  kategoria: Innowacyjne odkrycie naukowe:

Nagroda dla prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za: kościozastępczy biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej – popularnie nazwany „sztuczną kością”. To oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji.
W kategorii III: Innowacyjny wyrób medyczny nagrody nie przyznano.

IV. kategoria: Innowacyjna kampania zdrowotna:

Nagroda dla SERVIER POLSKA SP. Z O.O. za: „Servier dla Serca” – profilaktyczno-edukacyjną kampanię, której głównym celem jest edukacja zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ry-zyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wynikających z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocja profilaktyki i zdrowego stylu życia. Główną ideą Prix Galien jest uhonorowanie wysiłków ludzi pracujących na rzecz zachowania zdrowia i opracowywania nowych terapii. 
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 listopada w hotelu Hilton w Warszawie. Na galę przybyli licznie przedstawiciele środowiska naukowego, medycznego i farmaceutycznego.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Prix Galien Polska roztoczyli: Ambasada Francji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Narodowe Centrum Nauki. Podczas gali Prix Galien Polska wręczone zostały dwa stypendia dla naukowców. 

Stypendium Prix Galien w wysokości 10 000 zł otrzymała Joanna Stachura z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za badania dotyczące poten-cjalnego zastosowania inhibitorów tioredoksyny w terapii przeciwnowotworowej.

Laureatem stypendium naukowego Ambasady Francji został dr hab. Paweł Zajdel – ad-iunkt w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiel-lońskiego Collegium Medicum.  Dr hab. Paweł Zajdel koordynował interdyscyplinarny zespół naukowców, który opracował nową grupę związków o działa-niu terapeutycznym na ośrodkowy układ nerwowy. Przedmiotem ich wynalazku są czą-steczki o nieopisanym do tej pory podwójnym mechanizmie działania, wykazujące wła-ściwości prokognitywne, tj. mogące poprawić funkcje poznawcze u osób z zaburzeniami demencyjnymi, chorobą Alzheimera. Nagroda to miesięczny staż w wybranym ośrodku naukowym we Francji.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF