...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Kryterium 3: Roadmapa rozwoju projektu (milestones).

Witajcie w kolejnym materiale z serii „Wybór z palca czyli kryteria doboru startupów do współpracy z dużą organizacją”. Dla tych z Was, którzy są tutaj pierwszy raz przypomnę, że w tej serii napisałem już trzy teksty:

  • 10 najważniejszych kryteriów dla korporacji (oto link);
  • Kryterium nr 1: Historia twórców. Ich kompetencje. Kompletność zespołu (oto link);
  • Kryterium nr 2: USP klarowne i jasne (oto link);

Dzisiaj czas na kolejne kryterium za pomocą, którego duże organizacje mogą skuteczniej dobierać startupy do współpracy. Roadmapa rozwoju projektu. Na wstępie warto przypomnieć definicję roadmapy. W języku angielskim oznacza ona szczegółowy plan podróży z punktu A do punktu B. Przeniesiona do biznesu oznacza szczegółowy plan lub schemat działania prowadzący do zamierzonego celu.

Dlaczego więc warto, aby roadmapa była kryterium selekcji startupów do współpracy z dużą organizacją? Dlaczego warto jej od startupów wymagać? Dlaczego to duża firma powinna być przygotowana do zakomunikowania, że taka roadmapa jest wymagana? Oto kilka, w mojej ocenie, najważniejszych przyczyn:

  1. Możliwość dopasowania tempa współpracy – znajomość roadmapy rozwoju startupu to znajomość terminów i tzw. kamieni milowych. Bez posiadania tej wiedzy, duże organizacje napotykają na trudności stworzenia skutecznego harmonogramu współpracy ze startupami. Często pojawia się, jak ja to nazywam, zjawisko „kwartalnego sprintu”. To, co dla startupu jest dwutygodniowym okresem rozliczenia się z prac, dla korporacji jest kwartałem. Pojawia się frustracja prowadząca w efekcie do obustronnego braku zaufania.

 

  1. Możliwość dopasowania zakresu współpracy – roadmapa pozwala zrozumieć, nad czym dokładnie pracuje startup – jakie funkcjonalności produktu rozwija, jaką technologię tworzy i jak zamierza rozwijać swój model biznesu. Dla startupu są to elementy strategiczne i podstawa do pozyskania inwestora. To one dostarczają inwestorom argumentów do powierzenia startupowi kapitału. Jeśli oferta korporacji nie będzie zgodna z mapą rozwoju startupu, współpraca będzie owocowała niekończącymi się negocjacjami lub próbą wymuszenia na startupie zmiany strategii. W obu przypadkach startup musi podważać i zmienić swoje założenia strategiczne, do czego potrzebna jest zgoda inwestorów. Uzyskanie takowej jest bardzo trudne, gdyż podważa pryncypia na bazie, których została dokonana inwestycja.

 

  1. Możliwość dopasowania zakresu obowiązków i zasobów z nim związanych – jednym z elementów roadmapy jest także zakres odpowiedzialności za poszczególne czynności i kamienie milowe z nim związane. Innymi słowy jest to rozłożenie czasu pracy zespołu startupowego pomiędzy kamienie milowe i zadania za nimi się kryjące. Mając wiedzę z tego zakresu łatwo stworzyć wspólny projekt (korporacja+startup), który będzie spójny z mechaniką działania startupu. Należy pamiętać, że startup nie posiada komfortu, jakim są wolne zasoby. Zdecydowana większość startupów ma tyle zasobów, ile potrzebuje do wykonania danego zadania, a wybiera do realizacji te działania, od których najbardziej zależy postęp, skuteczność „dowiezienia” założonych celów. Startupy bardzo rzadko (szczególnie te znajdujące się w fazie seed lub early growth), nie mając zasobów do jakichś czynności, są w stanie je szybko pozyskać. Załóżmy, że duża organizacja zamierza poprosić o obecność programistów w swojej siedzibie, aby rozwinęli dla niej dodatkową część oprogramowania. W większości przypadków startup będzie zmuszony odmówić, trzymając zasoby skupione na roadmapie.

Z powyższych punktów, może wypływać takie przekonanie, że to korporacja powinna dostosować się do startupów, że to ten duży partner powinien się zmienić dla tego małego partnera. Nie do końca tak jest, ale możliwości dostosowania się tego małego są ograniczone. Znajomość roadmapy pozwala dużej organizacji zaoszczędzić mnóstwo czasu i zminimalizować istotnie ryzyko rozpoczęcia rozmów z niewłaściwym partnerem.

Arek Skuza – jest partnerem w K2 Digital Ventures, www.k2dv.com. Więcej o Arku także na www.arekskuza.com 

Arek Skuza