...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju

MŚP

Nawet 455 650 zł na promocję marek produktowych na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej mogą uzyskać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020”. Program jest finansowany z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Firmy, które chciałyby uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju mogą składać wnioski jeszcze do 29 marca.

EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. Wydarzenie niezmiennie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Z uwagi na wybuch pandemii Wystawa Światowa zaplanowana na rok 2020 została przesunięta o jeden rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 październik 2021 r. – 31 marzec 2022 r.

„Go to Brand – EXPO 2020” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. – Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które widzą swoją szansę na rozwój poprzez eksport. Wystawa Światowa po raz pierwszy odbędzie się w kraju arabskim. To niepowtarzalna szansa, by zaistnieć na bardzo obiecujących i dynamicznie rozwijających się rynkach Zatoki Perskiej.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym 15 mln zł jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln zł – dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.
Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać firmy to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 mln zł.

Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Za obecność naszego kraju na Wystawie, w tym Polski Pawilon, odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja uruchomiła serwis internetowy www.expo.gov.pl, w którym przedsiębiorcy znajdą informacje związane z wydarzeniem.


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF