...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

53% Polaków nie popiera opłaty reprograficznej. Co Polacy wiedzą i co sądzą o nowej opłacie reprograficznej?

opłata reprograficzna

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło na początku maja 2021 r. projekt dotyczący rozszerzenia listy urządzeń, które obejmować będzie tzw. opłata reprograficzna. Zgodnie z założeniami ma zapewnić twórcom godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść z powodu kopiowania ich utworów na nośniki.

Cel wprowadzenia opłaty reprograficznej

Obecnie w Polsce opłata ta obejmuje kserokopiarki, magnetofony i magnetowidy, a obowiązek odprowadzania opłaty ciąży na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii oraz producentach i importerach tzw. czystych nośników, jak również na właścicielach punktów ksero.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie opłaty reprograficznej od każdego urządzenia, które umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).

Część ekspertów zauważa, że w teorii opłata ciążyć będzie na importerach i producentach urządzeń, ale faktyczne koszty prawdopodobnie poniosą końcowi odbiorcy, czyli konsumenci.

Znajomość tematu opłaty reprograficznej wśród Polaków

Większość Polaków (58%) nie słyszało w ogóle o opłacie reprograficznej. Prawie co czwarty badany (24%) o niej słyszał, ale nie wie na czym ona polega. Co piąty badany (18%) deklaruje, że słyszało o opłacie reprograficznej i wie na czym ona polega.

Mając na uwadze niepełną świadomość Polaków na temat nowelizacji, przed pytaniem o poparcie dla wprowadzenia opłaty reprograficznej od kolejnych urządzeń, przedstawiliśmy wszystkim respondentom opis wyjaśniający, czym jest opłata reprograficzna oraz na czym polegać będzie zmiana dotycząca opłaty.*

SW Research infografika
Źródło: SW research

Nastawienie Polaków do opłaty reprograficznej

53% Polaków nie popiera wprowadzenia opłaty reprograficznej na każde urządzenie, które potencjalnie umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).

Tylko co piąty badany (22%) popiera wprowadzenie opłaty reprograficznej na kolejne urządzenia. Warto zauważyć, że tylko 4% Polaków zdecydowanie popiera nowelizację rozporządzenia dotyczącego opłaty reprograficznej. Co czwarty respondent (25%) nie ma w tym temacie wyrobionego zdania.

Sceptyczne nastawienie do opłaty reprograficznej ma w znacznej mierze wymiar psychologiczny i może być wywołane zwyczajną obawą przed czymś zupełnie obcym, obcobrzmiącym. Obawa ta wynika również z pewnej dezorientacji informacyjnej i braku jednego źródła informacji, które wskazałoby, kto faktycznie poniesie koszty nowelizacji – importerzy i producenci urządzeń czy może zwykli konsumenci?

Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research


Źródło: SW Research

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF