...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rady nadzorcze muszą zaangażować się w działania na rzecz klimatu

Ochrona klimatu CSR

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło poziom najwyższy od co najmniej 800 tys. lat. To już ostatni moment, żeby zatrzymać spowodowane głównie działalnością człowieka zmiany klimatyczne. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, w tym celu należy aktywnie zaangażować przedstawicieli biznesu. Tym samym, sprawy związane z ochroną środowiska powinny trafić na agendę rad nadzorczych i przedstawicieli zarządów. Deloitte wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowali właśnie polską odsłonę projektu Chapter Zero, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiskowej i wpływu biznesu na klimat wśród członków rad nadzorczych.

Chapter Zero Poland to pierwsza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej odsłona powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnej inicjatywy Climate Governance Initiative, która skupia członków rad nadzorczych oraz prezesów spółek. W Polsce do CGI przystąpiło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stając się także organizatorem projektu Chapter Zero. Firma doradcza Deloitte jest natomiast jego globalnym partnerem merytorycznym.

Irena PicholaDebata o tym, co możemy zrobić, żeby nie doprowadzić do katastrofy klimatycznej towarzyszy nam codziennie. Jednak dobrze wiemy, że nie wystarczą dyskusje – potrzebujemy konkretnych i szybkich działań nie tylko ze strony rządu, ale również biznesu. To również nowe wyzwanie dla rad nadzorczych, które mogą wprowadzić zagadnienia dotyczące klimatu na forum zarządu i zadbać o to, żeby na stałe wpisać je w zarządzanie przedsiębiorstwem i decyzje strategiczne. W Deloitte obserwujemy i wspieramy najlepsze praktyki firm zakresie środowiska i pragniemy wesprzeć rady nadzorcze w budowaniu zaangażowania w transformację klimatyczną.

Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Klimatycznie zaangażowana rada nadzorcza

Do programu Chapter Zero Poland mogą zgłosić się członkowie polskich rad nadzorczych i zarządów, którzy chcą aktywnie angażować się w działania na rzecz klimatu, kształtować politykę firmy w tym zakresie oraz czerpać wiedzę z doświadczeń międzynarodowych. Zgłoszenia weryfikowane są przez  komitet sterujący Chapter Zero Poland. To grono ekspertów w zakresie klimatu i przedstawicieli biznesu oraz członkowie rad nadzorczych kierujący pracami w ramach projektu.

Dążenie do poprawy klimatu, aby było skuteczne, musi być obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy biznesu, w tym także rad nadzorczych. Tematyka związana z ryzykiem klimatycznym, raportowanie, konsekwencje finansowe wynikające z zaniechania energooszczędnych inwestycji, motywowanie menadżerów, muszą być omawiane na posiedzeniach rad nadzorczych. Osoby, które dołączą do Chapter Zero Poland chcielibyśmy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i wiedzę w tym zakresie. Członkowie rad nadzorczych zobaczą, jakie rozwiązania można wykorzystać do sprostania wyzwaniom klimatycznym i do zaadresowania obecnych i przeszłych regulacji w tym obszarze. Będziemy prowadzić szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania z ekspertami z wiedzą sektorową. My, jako członkowie Rady Chapter Zero, podzielimy się również swoim doświadczeniem i wiedzą.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Członkini Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska

Biznes w obliczu zmian

Zagadnienia poruszane w czasie szkoleń i warsztatów obejmować będą również tematy związane z wymogami prawnymi w zakresie klimatu. To m.in. ustalenia Banku Światowego dotyczące opłat za emisję gazów cieplarnianych. Do dwóch najpopularniejszych form należą podatki od emisji dwutlenku węgla oraz systemy handlu emisjami. Do tej pory na całym świecie wdrożono lub zaplanowano 64 inicjatywy, dzięki którym możliwe jest zastosowanie mechanizmów rynkowych do nałożenia na wysokoemisyjne sektory limity emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji – przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kolejnym narzędziem regulującym jest Europejski Zielony Ład, którego celem jest zrównoważona rewitalizacja gospodarek europejskich. Jego elementem są bardziej ambitne cele klimatyczne, które Unia Europejska wyznaczyła na lata 2030 i 2050. Pakiet działań obejmuje również zerowy poziom zanieczyszczeń, ochronę bioróżnorodności, dostarczanie czystej energii czy przejście na zrównoważoną mobilność.

Zagadnienia klimatyczne to temat złożony, a zarazem niezwykle ważny, uniwersalny – dotyczy wszystkich branż i biznesów. Dlatego powinien być pilnie i powszechnie podejmowany przez członków rad nadzorczych. W Chapter Zero Poland wesprzemy ich w identyfikacji ryzyk i szans, jakie niesie zmieniający się klimat. Wskażemy również, jakie inwestycje w tym zakresie warte są uwagi. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć efektywne strategie biznesowe uwzględniające kwestie środowiskowe i sprawnie implementować je w swoich organizacjach. 

Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska

Wszystkie informacje o inicjatywie, a także formularz zgłoszeniowy do Chapter Zero Poland można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Swoje cele: edukację, upowszechnianie wiedzy i promowanie tematu przeciwdziałania zmianom klimatu Chapter Zero Poland realizuje poprzez współpracę środowisk biznesowych i eksperckich. Partnerstwa są szczególną wartością, którą chcemy rozwijać i wspierać przez różne inicjatywy realizowane w ramach programu. Najbliższa konferencja poświęcona roli rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych będzie okazją do przyjrzenia się wyzwaniom, wymianie doświadczeń i pomysłów na działania, zapraszam serdecznie do udziału w wydarzeniu.

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

O roli rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych w firmach opowiedzą eksperci Chapter Zero Poland podczas konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”, która odbędzie się 31 maja 2021 roku. Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować tutaj.

Agenda konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze:

10:00
Otwarcie

10:00
The US Audit Committee – Priorities and Effectiveness/ Krista Parsons, Audit Committee Programs Leader, Deloitte US

10:45
Panel dyskusyjny: Dobre praktyki komitetów audytu – nowe wyzwania

12:00
Prezentacja: Rola rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych firm. Perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów. Inicjatywa Chapter Zero Poland / Karina Litvack, non-Executive Director Eni s.p.a., Board Director Climate Governance Initiative & Chapter Zero UK

12:30
Panel dyskusyjny: Kształtowanie strategii klimatycznych firm – perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów.


Źródło: Deloitte

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF