...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

7 firm z Polski wśród 125 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie

praca

Ateny, 14 czerwca 2018 – Great Place to Work® ogłosił doroczną listę 125 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. Wśród wyróżnionych firm znalazło się 7 spółek z Polski. Pięć spośród nich to polska reprezentacja w kategorii firm międzynarodowych. Dwie pozostałe firmy mają jeszcze większe powody do dumy, bo uzyskały wyróżnienie indywidualne w kategorii firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników.

W tegorocznym konkursie o miejsce pośród 125 Najlepszych Miejsc Pracy walczyło ponad 2 800 firm z 19 krajów, zatrudniających łącznie ponad 1,6 miliona pracowników. Już po raz drugi w historii tego rankingu firmy są wyróżniane w 4 kategoriach: firmy międzynarodowe (obecne w wielu krajach), firmy duże (powyżej 500 pracowników), firmy średnie (zatrudniające od 50 do 500 pracowników) i firmy małe (poniżej 50 pracowników).

W kategorii firm międzynarodowych pierwsze miejsce zajęła firma Salesforce z branży IT. Zwycięzcą wśród firm dużych została niemiecka firma domino-worldTM, działająca w branży ochrony zdrowia. Najlepszym miejscem pracy w kategorii firm średnich okazała się firma Cygni ze Szwecji. Szwecja ma także swego reprezentanta na pierwszym miejscu w kategorii firm małych – to Polar Cape Consulting. Obie szwedzkie firmy należą do sektora IT.

Podobnie jak w kilku poprzednich latach polskie firmy znalazły się wśród 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. Są to: Cisco Poland, Mercedes-Benz Bank, Cadence Design Systems, Smith & Nephew Sp. z o.o. oraz EY (Ernst & Young). Kategoria firm międzynarodowych obwarowana jest licznymi warunkami. Jednym z nich jest konieczność uplasowania się firmy na co najmniej trzech krajowych listach najlepszych miejsc pracy. Dlatego tegoroczny sukces tych pięciu międzynarodowych organizacji, to także zasługa ich polskich oddziałów. Już po raz drugi, oprócz sukcesów w kategorii międzynarodowej, polskim firmom udało się nawiązać bezpośrednią rywalizację o wyróżnienie indywidualne. Wśród 30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy znalazły się: Objectivity i Sii Polska. Obie firmy działają w branży IT.

 

Nagrody specjalne

Jak co roku podczas europejskiej gali ogłoszenia listy najlepszych miejsc pracy, Great Place to Work® przyznał nagrody specjalne. Te dodatkowe wyróżnienia trafiły do firm, które najpełniej urzeczywistniają w praktyce misję Great Place to Work®: „Budować lepszy świat, wspierając firmy w tworzeniu wspaniałych miejsc pracy dla wszystkich”. Nagroda Najlepsze Miejsce Pracy dla Wszystkich (Kobiet)/Great Place to Work for All (Women) przypadło firmie Hilton w uznaniu jej starań, aby w specjalny sposób wspierać i promować pracowników płci żeńskiej. Firma Nitor z Finlandii została uhonorowana nagrodą Najlepsze dla Ludzi /Better for People za holistyczne podejście i stałą troskę o rozwój swoich pracowników, nie tylko zawodowy, ale także osobisty. Nagrodą Najlepsze dla Świata/Better for the World wyróżniono natomiast zwycięzcę w kategorii organizacji międzynarodowych, firmę Salesforce. W uzasadnieniu organizatorzy podkreślali niezwykłe zaangażowanie społeczne firmy i głęboką troskę o losy ludzi: zarówno pracowników i ich rodzin, jak i klientów oraz całych społeczności, tak lokalnych, jak międzynarodowych.

 

Co wyróżnia tegorocznych laureatów

Tegorocznych laureatów łączy głębokie przekonanie, że przyjazne środowisko pracy, które bazuje na silnej, pozytywnej więzi między pracownikami, to najlepszy sposób na uwolnienie naturalnej aktywności i kreatywności zespołu. Kiedy pracownicy są dumni z tego, co robią, wzajemnie się wspierają i ufają przełożonym, dają z siebie to co najlepsze. Dobrym przykładem praktycznego wdrożenia tej filozofii jest firma Salesforce, zwycięzca w kategorii firm międzynarodowych, która kultywuje ideę Ohana. Ohana to koncept rodziny, w której najważniejsze są nie tyle więzy krwi, co poczucie wspólnoty i przekonanie, że każdy jej członek jest odpowiedzialny za drugiego. Koncept Ohana jest podstawą całej strategii zarządzania firmą i zaczyna działać od pierwszego dnia pracy nowo zatrudnionego.

„Laureaci tegorocznej listy Najlepszych Miejsc Pracy w Europie stanowią awangardę w tworzeniu wysokiej kultury organizacyjnej. Są też przykładem dla firm, które dopiero podjęły wyzwanie, aby w przyszłości stać się wspaniałym miejscem pracy. Zwycięskie firmy łączy umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i integracji, której doświadczają WSZYSCY pracownicy” – mówi Michael C. Bush, CEO Great Place to Work®.

 

Tegoroczne statystyki

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród 125 najlepszych europejskich miejsc pracy najsilniejszą narodową reprezentację ma Wielka Brytania, która wprowadziła do tegorocznej stawki najlepszych z najlepszych w Europie 34 firmy. Kolejne miejsca zajmują: Niemcy i Szwecja (po 22 firmy) oraz Francja (21 firm). Firmy skandynawskie mają bardzo silną pozycję w kategorii firm małych i średnich. Na 20 najlepszych małych miejsc pracy 7 to firmy ze Szwecji. W kategorii firm średnich pierwsze miejsce zajmują ex equo Szwecja i Dania (po 10 firm).

W ujęciu sektorowym niezmiennie najliczniej reprezentowaną branżą są technologie informatyczne (44 firmy). Na drugim miejscu uplasowały się firmy, które działają w sektorze usług profesjonalnych (32 organizacje).

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF