...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ambasadorzy Polskich Innowacji zostaną nagrodzeni podczas Polish Tech Day w Londynie

Jeszcze tylko do 18 sierpnia zgłaszać można kandydatury do wyróżnienia Ambasadora Polskich Innowacji (API Awards). Nagrody dla najbardziej zasłużonych dla budowy globalnej marki Polski i Polaków w obszarze nowych technologii oraz innowacji, zostaną wręczone w ramach V edycji wydarzenia „Polish Tech Day” w Londynie.

Celem nagrody jest docenienie innowatorów, którzy swoją działalnością na globalną skalę – biznesową, naukową czy społeczną, przyczynili się do zmiany wizerunku Polski i Polaków na świecie.

Ideą nagrody jest promowanie obrazu nowej polskiej emigracji, nie tylko za granicą, ale także w Polsce. – Pragniemy stworzyć obraz “polskiego innowacyjnego przedsiębiorcy” kojarzącego się z polską diasporą tak samo mocno albo nawet bardziej niż słynny “polski hydraulik. – mówi Jacek Ratajczak z Fundacji PLUGin, organizatora Polish Tech Day.  

Pierwsza edycja nagrody wiąże się z tematem przewodnim Polish Tech Day 2019: “Changes” i jest formą uczczenia 30-lecia transformacji ustrojowej w Polsce. Dlatego też w tym roku nagrodzeni zostaną docenieni za całokształt dokonań, a w latach kolejnych nagrody będą już przyznawane za bieżące osiągnięcia. 

Nominowani do nagrody muszą spełniać następujące kryteria:

  • Osiągnąć globalny sukces indywidualnie lub z firmą/organizacją, którą reprezentują.
  • Być naukowcami, inżynierami, managerami lub przedsiębiorcami w branży nowych technologii.
  • Swoją działalnością biznesową, medialną lub społeczną przyczyniać się do pozytywnej zmiany wizerunku Polaków w świecie.

API Awards powstaje we współpracy z Listą Digital Shapers organizowaną przez Fundację Digital Poland.

Wyboru laureatów spośród nominacji dokona kapituła Digital Academy składająca się z blisko 200 wybitnych i niezależnych ekspertów cyfrowego świata i nowych technologii o ugruntowanej pozycji zawodowej w sektorze digital.

Dzięki współpracy z Fundacją PLUGin w projekcie API Awards możemy lepiej realizować nasz cel, jakim jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. W Fundacji Digital Poland mocno wierzymy we współpracę. Trzymamy się zasady, że warto doceniać ludzi i działać razem ponad podziałami. Mniejsze państwa, takie jak Izrael czy Szwajcaria osiągnęły sukces między innymi dlatego, że współdziałają, a obywatele pomagają sobie nawzajem także poza granicami kraju. Chcemy promować ambasadorów nowych technologii i pokazywać dobre oblicze kraju oraz wskazać, przede wszystkim, że da się współpracować i współdziałać – tłumaczy Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacją Digital Poland. 

Ogłoszenie krótkiej listy nominowanych do nagrody odbędzie się 1 października w Warszawie w ramach gali Digital Shapers. Piątkę laureatów poznamy 25 października podczas Polish Tech Day w siedzibie Google w Londynie.  

Link do formularza zgłaszania nominacji do API: https://forms.gle/3LQWZpWm5YFKtZxUA 

Więcej informacji na: 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF