...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatny konkurs dla tych, którym zależy na lepszym świecie. VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Festiwal filmow odpowiedzialnych

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju − VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w dniach 17-24 września 2021 roku w Poznaniu (formuła hybrydowa, finał w Kinie Rialto). Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs).

Festiwal ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe krótkie filmy (do 5 minut) reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Ze względu na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmiotów uczestniczących w konkursie, jak i widzów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2021 r., natomiast 2 września ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych filmów. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia filmu znajdującą się na stronie Festiwalu: www.17celow.pl. Szczegółowy scenariusz imprezy opublikujemy 31 sierpnia 2021 roku.

Co to jest film odpowiedzialny?

VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Żadna osoba, żaden region, kraj czy grupa ludzi nie może zostać pominięta. Zrównoważone Cele Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna.

Dlaczego filmy zmieniające świat?

Badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy. Według 87 proc. prezesów i managerów przebadanych przez firmę Cisco, filmy pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwa, organizacje i pozostałe podmioty. Właściwie każdy z nas sięga po nagrania filmowe w swojej codziennej aktywności, by wymienić rosnącą popularność serwisu YouTube czy wiralowych filmików na Facebooku.

Sergiej PodusUżywamy materiałów filmowych już od dłuższego czasu. Zależy nam na tym, żeby pokazać, że content wideo jest skutecznym i współczesnym narzędziem do popularyzacji tematu zrównoważonego rozwoju.

Sergiej Podus z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego filmy z cyklu #OdPOWIEDZialnie” prezentowane będą w ramach pokazów specjalnych Festiwalu

Można uznać, że obecnie najważniejszym kanałem komunikacji staje się produkcja filmowa, zarówno dokumentująca istotne wydarzenia, jak i objaśniająca zjawiska czy postawy. Organizacje rejestrują swoje działania i z tym przekazem docierają do bardzo szerokiego grona odbiorców. Współcześnie to filmy są najlepszym nośnikiem informacji, a filmowe pokazywanie działań służących przekształcaniu świata na lepsze jest głównym celem Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Idea 17 Celów

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. 17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Od 2016 roku w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą jest m.in. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Organizatorzy zamierzają podobnie jak w latach ubiegłych pokazać, że kwestie społecznej odpowiedzialności można przedstawić w wyjątkowo wartościowy i na wysokim poziomie artystycznym sposób.

Ważne terminy VI edycji Festiwalu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 31 sierpnia 2021 r. 1 września zostanie opublikowany szczegółowy program Festiwalu i będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. Już teraz jednak szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach dla liderów, oparte o metodykę przywództwa systemowego SPOCO® z korzeniami w Wielkiej Brytanii (20wześnia 2021). 2 września na stronnie www festiwalu pojawi się lista zakwalifikowanych fimów. Galę Festiwalu zaplanowano na 24 września (piątek) w kinie Rialto w Poznaniu. Wtedy to niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów).Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Festiwalu: www.17celow.pl.


Źródło: Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF