...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

BRANDS FOR GOOD+ wywiad z cyklu #KiszlukRozmawia [WIDEO]

Świat się zmienia, podobnie jak zmienia się wpływ Marek i biznesu na społeczność ludzi. Wśród wyzwań związanych ze zmianą klimatu, niedoborem zasobów, nierównością i niesprawiedliwością, wiodące Marki mogą i powinny zmieniać i kształtować masowe zachowania konsumenckie. Mogą one również wykorzystać swój zrównoważony rozwój jako przewagę konkurencyjną, płynnie wbudowując go w swoją działalność i branding. Zapraszamy na konferencje online 20 października 2022 r.

 

Zobowiązanie Brands for Good

  • Postawić w centrum obietnicy naszej marki cel środowiskowy i społeczny, zarówno w odniesieniu do naszych produktów, jak i doświadczeń konsumentów
  • Wykorzystywać naszą komunikację marketingową i wpływ Marki, aby uczynić zrównoważone życie dostępnym, aspirującym i satysfakcjonującym.
  • Współdziałać. tak aby bezustannie transformować marketing i wykorzystywać go jako siłę do zmiany zachowań i wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, społeczności i planetę, na której razem żyjemy.

BADANIE KONSUMENCKIE

 

W partnerstwie z instytutem badawczym Ipsos zrealizowaliśmy nasze założycielskie badanie syndykatowe – Socio-Cultural Trend Tracker Poland 2022.

Badanie online zostało przeprowadzone na próbie 2 000 konsumentów w przedziałach wiekowych od 16 do 74 lat, reprezentatywne dla populacji Polski. W badaniu zebraliśmy wiedzę na temat postaw i zachowań konsumentów w świetle zagadnień zrównoważonego rozwoju w zakresie od postaw wobec otoczenia, środowiska naturalnego i troski o nie, aż po konkretne manifestacje zachowań i postępowanie wobec zagadnień społecznych jak równość płci, wspieranie kobiet czy odpowiedzialna codzienna konsumpcja.

Pytania badawcze postawiono w kontekście oceny wybranych wiodących w Polsce blisko 300 marek z 15 koszyków – kategorii rynkowych. Badanie pozwoli ocenić, jak Marki realizują swoje wartości, kształtują nowe postawy, są postrzegane jako potencjalni realni sprawcy zmian naszego otoczenia – życia, środowiska naturalnego, relacji partnerskich. Badanie pozwoli również ocenić na ile my jako konsumenci postępujemy odpowiedzialnie, jakie prezentujemy postawy, jakie posiadamy chęci do zmiany oraz jakie są nasze oczekiwanie wobec Marek, które znamy i używamy.

Wyniki badania będą podstawą do oceny wymiaru i pozycji Marek dziś i do stworzenia w ramach autorskiej

platformy „Brands for Good” matrycy transformacji marki w kierunku jej skutecznego zrównoważonego rozwoju.

Badanie będzie dostępne w postaci płatnego raportu ogólnego oraz szczegółowych analiz dla kategorii

rynkowych i wybranych marek, a streszczenie kluczowych wyników zaprezentujemy podczas konferencji.

Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do CEO/CMO/CSOs.

 

Jolanta Zdrzałek, dyrektor zarządzająca w Sustainable Brands Polska

 

Obejrzyj cały wywiad z Jolantą Zdrzałek w cyklu #KiszlukRozmawia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF