...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Branża IT – spowolnienie i optymizm

barometr ITX

Dotychczasowy dynamiczny rozwój i zawrotne tempo przyrostu płac w usługach IT zwolniło wobec pandemii. Branża, która przyzwyczaiła nas do szybkich wzrostów, teraz czeka na żółtym świetle. Najbliższe miesiące pokażą czy start będzie energiczny i przyniesie odbicie – tak wynika z najnowszych badań Just Join IT - portalu pracy dla programistów, który opublikował wyniki pierwszego barometru ITX. To pierwsze w Polsce, cykliczne badanie monitorujące sytuację w spółkach tech.

Umiarkowany optymizm

Branża IT niepewnie patrzy na rynek, mimo, że programista to wciąż jeden z najbardziej pożądanych zawodów, to skutki pandemii odbiją się na wszystkich. Pomimo kwietniowego wzrostu przychodów w branży IT prawie u połowy przebadanych firm (44%), to co czwarta spółka technologiczna odnotowała spadek (26%), a prawie co trzecia nie zanotowała w tym obszarze zmian (30%). Według badania przeprowadzonego przez Just Join IT* osoby na stanowiskach kierowniczych odczuwają umiarkowany optymizm względem odbicia się branży po pandemii.

Liczba nowych zamówień w kwietniu wzrosła w ponad 41% firm, w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w przypadku 29% pozostała bez zmian. Z kolei 30% odnotowało spadek. Wyjście z kryzysu staje się realne, IT budzi się do życia, ale nie będzie to tempo do którego przyzwyczaiła nas branża.

Aktualnie mamy sporą liczbę zapytań od klientów, którzy byli do tej pory w uśpieniu. W takich branżach, jak np. automotive, zrodziło się wiele potrzeb, a w branży medycznej/telemedycynie, duża popularność to wszelkiej maści streaming, transmisje video, spotkania online. Prognozowany wzrost według barometru ITX w maju z 50.9 na 58.0 jest uzasadniony, bo wiele firm wcisnęło wcześniej „hamulec” – trochę z obawą przed nieznanym, a teraz wracają do normalności.

Krzysztof Parjaszewski, CEO Skygate

Większe zmiany nie pojawiły się także  w przypadku billable rate, czyli naliczanej stawki godzinowej w firmach w kwietniu, także u większości pozostała ona bez zmian (43%) względem marca, spadając  u 15% spółek.

Zatrudnienie w IT

Połowa (50%) przebadanych firm nie odnotowała żadnych zmian w strukturze, ale 16% musiało zredukować liczbę pracowników. Jednocześnie nowi pracownicy nie byli w kwietniu chętnie rekrutowani. Wzrosty zanotowało zaledwie 34% firm, co może być związane ze wstrzymaniem procesów rekrutacyjnych podczas niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju.

Poniżej średniej spadła natomiast ogólna sytuacja względem cen za produkty i usługi w firmach tworzących oprogramowanie. W 70% z nich nic się nie zmieniło, ale w prawie co piątej firmie (18%) odnotowano w kwietniu spadek cen za dostarczane usługi, co mogło mieć wpływ na obniżenie średniego wynagrodzenia pracownika i miało sytuację także w przypadku jednej na pięć firm w branży IT (20%).

Średnia wskazuje, że zrezygnowano natomiast z wydatków na marketing, które względem marca, spadły, w co trzeciej firmie (34%) lub pozostały bez zmian (46%).

Kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem, funkcjonowania naszej branży na kwarantannie. Dlatego jest to bardzo istotny odczyt, jako punkt odniesienia dla kolejnych wyników. Konsensus na poziomie 50,9 może napawać umiarkowanym optymizmem, ponieważ polska branża IT nie wpadła w dekoniunkturę.  Idea comiesięcznych badań pozwoli na monitorowanie i zobrazowanie rzeczywistej kondycji branży IT.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT

Kondycja IT w maju

Według prognoz w maju wszystkie średnie wskaźniki wzrosną. Branża IT zareaguje na kryzys w formacji V – czyli szybkiego odbicia. Umiarkowanie optymistyczny poziom osiągną ceny usług, średnie wynagrodzenie i wydatki na marketing.

Właśnie teraz postanowiliśmy stworzyć pierwszy barometr kondycji rodzimej branży IT. Dotychczas nie wiedzieliśmy, jaka jest rzeczywista kondycja spółek technologicznych. W przyszłości może to stać się jednym z głównych wskaźników dla kondycji polskiej gospodarki, bo w końcu każda firma, będzie kiedyś firmą technologiczną –  Tech is eating the world.

Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT

Just Join IT będzie co miesiąc przeprowadzać badanie na selektywnie wybranych ankietowanych – wyłącznie osobach z poziomu C-level z takich sektorów jak: softer house, startup, outsourcing i e-commerce, będącymi decyzyjnymi osobami w polskich spółkach technologicznych. Idea comiesięcznych badań w formie Barometru ITX pozwoli na monitorowanie i zobrazowanie rzeczywistej kondycji branży IT.

Barometr ITX kwiecień 2020
fot. justjoin.it

 

✔️ doświadczony menedżer i lider zespołu, ✔️dyrektor w agencji komunikacji i marketingu, ✔️ ekspert rynku nieruchomości i budownictwa, ✔️ dziennikarz biznesowy, specjalista od "treści" i nowoczesnych mediów, ✔️doradca w wielu obszarach i dużych projektach biznesowych.

Adam Białas