...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Clear Channel Poland podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Outdooru IBO

Z dniem 01 października 2019 r. Clear Channel Poland podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Outdooru IBO na zasadach komercyjnych. Clear Channel jest partnerem rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

W praktyce oznacza to, iż oferta Clear Channel będzie dostępna do planowania poprzez platformę IDS udostępnioną rynkowi przez IBO. 

IBO gwarantuje autoryzację i aktualizację danych Clear Channel w oparciu o badanie Outdoor Track. 

Outdoor Track to badanie widowni outdooru, pozwalające na opisanie oferty wskaźnikami mediowymi – GRP, zasięgu i częstotliwości – a więc porównywalność outdooru z innymi mediami i efektywne planowanie kampanii OOH.

Clear Channel Poland, tworząc ofertę handlową na 2020 r., opiera się na wskaźnikach oglądalności powierzchni reklamowych wynikających z badania Outdoor Track. Wiedza o widowni poszczególnych nośników pozwala na zróżnicowanie ich cen w zależności od osiąganych parametrów. Oferty Clear Channel będą więc zawierały te wskaźniki, tak aby marketerzy, analizując skuteczność swoich kampanii, mogli posługiwać się porównywalnymi parametrami. Dane z badania Outdoor Track pokazują  skuteczność outdooru. Jesteśmy przekonani, że umocnią pozycję medium i naszej oferty w media-mix klientów. 

O badaniu Outdoor Track:

Outdoor Track został  zrealizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie Outdoor Track to największe i najbardziej kompleksowe badanie mediów w Polsce, bazuje na następujących danych:

  • natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o  Macierze Ruchu przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu 
  • dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS
  • baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cech fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter) 

Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: agl. warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach aglomeracji).

Do realizacji projektu poza ww. podmiotami zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy: MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research, zapewniając na każdym etapie realizacji procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie badań i technologii.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF