...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co-design i usługi społeczne

Rozmowa z Bartoszem Stodulskim, CEO Laboratorium EE, na temat m.in. projektowania usług społecznych i edukacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych.

Co było impulsem do stworzenia Laboratorium EE?

Im dłużej zastanawiam się nad odpowiedzią, tym bardziej myślę, że największym impulsem była młodość – młodzieńcze poczucie rebelii przeciwko zastanym procesom, niezgody z otaczającą rzeczywistością i stworzenia wyjątkowego miejsca pracy dla wyjątkowych ludzi.  

Laboratorium EE powstało, żeby wypełnić niszę na rynku projektowania złożonych usług społecznych i edukacyjnych wykorzystując zaawansowane technologie informatyczne. Współpracujemy zarówno z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i działami społecznej odpowiedzialności biznesu – wszędzie tam, gdzie nowe technologie mogą odpowiedzialnie wprowadzić zmiany w otaczającym świecie.

Dzięki temu, że pochodzimy ze środowiska naukowego i pozarządowego, umiemy sprawnie identyfikować braki i szanse we wspomnianych obszarach, ale przede wszystkim szybko reagujemy, przygotowując i implementując gotowe rozwiązania. Tę efektywność działania osiągamy dzięki ludziom, bo pracujemy w wyjątkowym zespole. Bardzo ważnym impulsem do założenie EE była właśnie potrzeba stworzenia interdyscyplinarnego środowiska młodych zdolnych ludzi, którym zależy na projektowaniu rozwiązań istotnych społecznie i otwartych na wymianę wiedzy. Tak właśnie stworzyliśmy wyjątkowe miejsce pracy dla wyjątkowych ludzi.

I wreszcie silna potrzeba zmiany podejścia do edukacji, czyli element braku zgody na zastaną codzienność. Celem Laboratorium EE jest zmiana paradygmatu myślenia o edukacji z odgórnej, odtwórczej na oddolną, gdzie źródłem wiedzy jest doświadczenie uczących się. Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza nauki przyrodnicze mogą być źródłem wyjątkowej zabawy, ale przede wszystkim mogą rozwijać umiejętność samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Te trzy impulsy, czyli chęć szybkiej reakcji na braki w otaczającym świecie, wykorzystanie energii, talentu i impetu drzemiących w młodych ludziach oraz zmiana systemu nauczania są dla nas punktem wyjścia do budowania działalności programowej, biznesowej i naukowej Laboratorium EE.

Jaki jest model biznesowy Laboratorium EE?

Projektujemy dopasowane i spersonalizowane usługi informatyczne i edukacyjne, które w sposób przejrzysty i współtwórczy realizujemy wraz z klientem. Stosujemy do tego niepopularną w Polsce jeszcze metodę co-design.

Z własnego doświadczenia wiemy, że bardzo wiele organizacji pozarządowych i jednostek publicznych potrzebuje nowego modelu współpracy przy realizacji swoich usług. Jesteśmy przekonani, że skończył się rynek, na którym usługi konsultingowe, informatyczne, szkoleniowe i ewaluacyjne funkcjonują w niezintegrowanej i rozproszonej formie. Dywersyfikacja wiedzy i umiejętności jest oczywista, ale konieczne jest zapewnienie komunikacji i wymiany celów i informacji pomiędzy podmiotami, które realizują dany projekt. Klienci potrzebują współtworzyć produkt, a nie tylko zlecać wykonanie usługi i podpisać protokół zdawczo-odbiorczy. Wszyscy siadamy do jednego stołu roboczego – to najnowszy trend przy prowadzeniu projektów w zaawansowanych i rozwiniętych firmach na zachodzie. W EE osiągnęliśmy mistrzostwo w pracy metodą co-design i sukcesywnie wdrażamy ją, współpracując z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną oraz działami CSR. Nasz model biznesowy bezpośrednio opiera się o to założenie.

Co jeszcze wyróżnia Państwa organizację?

Na rynku wyróżniają nas przede wszystkim cztery parametry:

  • Praca metodą co-design – Każdy projekt zaczynamy od zaangażowania klienta we współpracę nie tylko na poziomie zrozumienia potrzeb, co jest standardowym działaniem w dzisiejszym świecie usług, ale poprzez pełne zaangażowanie go w cały proces twórczy. Zapewniamy naszym klientom zarządzanie procesem produkcji usługi internetowej lub edukacyjnej, stawiając go w centrum tego procesu. Kładziemy nacisk na zaangażowanie wszystkich stron przedsięwzięcia.
  • Dbałość o komunikację przez budowanie teamów programistyczno-humanistycznych: projekt zawsze prowadzi zespół dwuosobowy, dzięki temu niwelujemy warstwę nieproduktywnego przekazywania informacji i w czasie rzeczywistym rozwiązujemy z klientem dane problemy. Oszczędność czasu oznacza lepszą dystrybucję środków w projekcie. Nie boję się stwierdzenia, że w branży informatycznej mamy jeden z najbardziej skutecznych i elastycznych zespołów co wyraża się w realizacjach w terminie, co w branży informatycznej jest bardzo rzadko spotykne.
  • Nasz zespół jest zbudowany z młodych ludzi: średnia wieku zespołu programistycznego w Laboratorium EE to 24 lata. Zapewnia nam to z jednej strony bardzo świeże, nieszablonowe i niestandardowe podejście do zagadnień IT, pozwala wykorzystywać najnowsze technologie i rozwiązania, które dopiero się pojawiają na rynku, jak również  gwarantuje pełne zaangażowanie w realizację, zapewnia otwartość, elastyczność i chęć współpracy. Znów ten element młodości…
  • Stawiamy na technologie opensourcowe – nie tworzymy zamkniętych systemów informatycznych, nie uzależniamy klienta od naszych usług. Stawiamy na pełną przejrzystość działań i szczegółową dokumentację pracy. Nasi klienci mogą bez problemu od nas odejść. Ale zostają i realizują z nami kolejne pomysły. Chyba więc ta metoda działa!

Kto jest Państwa klientami, z kim współpracowali Państwo dotychczas i w jakim zakresie?

Laboratorium EE jest partnersko związana z sześcioma dużymi instytucjami. Najważniejszym klientem jest Biblioteka Narodowa, z którą łączy nas projekt badawczo – rozwojowy. Stałym partnerem naszej firmy jest też Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor. Organizacje te wspieramy w realizacji ogólnopolskich projektów społeczno-technologicznych. Ważnymi i stałymi klientami są też Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Orange Polska.

Przedmiotem naszej pracy jest zawsze kompleksowe dostarczenie usług – od zaprojektowania funkcjonalności aplikacji internetowej, stworzenie architektury informacji oraz projektu graficznego po zaprogramowanie, wdrożenie i przetestowanie wymyślonego narzędzia. Często też nasza praca opiera się na doradzaniu jak rozwinąć pomysł naszych Klientów.

Proszę wymienić obszary Państwa działania i kilka przykładów ciekawych dotychczasowych realizacji.

W pierwszym roku działalności zrealizowaliśmy blisko 50 projektów edukacyjno-technologicznych korzystając z autorskiej formuły współpracy stosowanej przez Laboratorium EE, zgodnie z którą kluczowe znaczenie mają wstępne warsztaty realizowane wspólnie z klientem. W wyniku warsztatów definiowane są potrzeby klienta, które – jak wynika z naszego doświadczenia – nieraz nie pokrywają się ze wstępną wizją. Dzięki zastosowaniu sprawdzonej metodologii warsztatów, klienci mogą zdecydować się na wybór optymalnych, z punktu widzenia ich potrzeb, rozwiązań. Zrozumienie potrzeb klienta jest kluczowe nie tylko dla zdefiniowania przedmiotu usługi świadczonej przez Laboratorium EE, ale również dla zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych i osiągnięcia zakładanych celów biznesowych i społecznych.

Projekty realizowane są zazwyczaj w miesięcznych etapach, z których każdy podlega odrębnemu odbiorowi. Realizowane projekty trwają najczęściej kilka miesięcy, a praca nad największymi nie przekracza roku. Trudno wybrać kilka z 50 projektów, bo z każdym czujemy się związani. Takie, które najlepiej pokazują wszechstronność naszych działań to:

Naprawmyto.pl – stworzyliśmy platformę umożliwiającą oznaczanie miejsc w przestrzeni publicznej, które są uszkodzone lub wymagają naprawy np: dziura w drodze, źle ustawiony znak, zniszczony przystanek. Każdy użytkownik strony może zawiadomić o defekcie, który zauważy w swojej okolicy, umieszczając alert na mapie wraz z dokładnym opisem, zdjęciem lub filmem. Ponadto każde zgłoszenie może być komentowane przez innych użytkowników. Za pośrednictwem strony istnieje również możliwość zawiadomienia odpowiednich instytucji o zauważonym problemie

Pracownieorange.pl – na zlecenie Fundacji Orange stworzyliśmy portal stanowiący platformę wymiany doświadczeń, wiedzy, pomysłów między liderami poszczególnych pracowni. Najciekawszym modułem Platformy jest grywalizacja, która umożliwia wprowadzenie dobrej rywalizacji pomiędzy Pracowniami promuje najbardziej aktywne i skuteczne jednostki.

Latarnicy.pl. – W ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans stworzyliśmy platformę, której główną rolą jest zwiększenie możliwości integracji rozproszonych po całej Polsce wolontariuszy. Platforma służy promowaniu aktywności wolontariuszy oraz umożliwia stworzenie bazy wiedzy oraz systemu e-learningowego. Platforma zawiera zaawansowaną wyszukiwarkę obejmującą 3 tys. osób.

Zaprojektowaliśmy system, który służy do organizowania i prowadzenia zbiórek żywności przez Federację Banków Żywności – www.wolontariat.bankizywnosci.pl. System pozwala na rejestrowanie zbiórek lokalnych i centralnych, a w szczególności zautomatyzuje proces zbierania danych o wynikach akcji – cząstkowe raporty sumują się w centralny raport z liczbą wszystkich zebranych kilogramów pożywienia, oraz stanowi platformę do komunikacji pomiędzy organizatorami, wolontariuszami i partnerami. Portal wspiera również system rekrutacji wolontariuszy.

Wystawy.bn.org.pl – Opracowaliśmy system online dla kuratorów wystaw pozwalający na wirtualne tworzenie muzealnych ekspozycji bez konieczności wieszania obrazów na ścianach.

Hodowla gwiazd – stworzyliśmy pierwszą w Polsce grę edukacyjną, dzięki której dzieci mogą same wyhodować swoją własną gwiazdę. Tak uczymy dzieciaki chemii, fizyki i astronomii

Szkolakodzenia.ee  – właśnie skończyliśmy pierwszą w Polsce platformę dla dzieci do samodzielnej nauki programowania. Każdy może w zaciszu domowego monitora nauczyć się kodować. Wysyłamy dzieci na lekcje angielskiego i hiszpańskiego, więc dlaczego nie uczymy ich prawdziwego języka przyszłości, czyli języka programowania?

Proszę pokrótce przedstawić założycieli Laboratorium – skąd się wywodzą, jakie były Państwa wcześniejsze doświadczenia zawodowe?

Z Marcinem Grzybowskim poznaliśmy się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie obaj pracowaliśmy. To był niesamowity czas, a między nami zaiskrzyło od razu. Wielogodzinne dyskusje i rozważania przekuliśmy w rzeczywistość. Nie chcemy rozmawiać o zmienianiu świata, my chcemy to robić. Stanowimy idealny tandem: tam gdzie jeden odpływa w szkicowanie marzeń, drugi zastanawia się nad konkretnymi algorytmami wdrożenia. Obaj jesteśmy społecznikami z potrzeby, naukowcami z ciekawości, przedsiębiorcami z chęci połączenia pasji, wykształcenia i ciekawości. Po przeprowadzce z Krakowa zachwyca mnie energia, mobilność, uroda i świeżość Warszawy – miasta, które nie boi się zmiany. W Warszawie związałem się m.in. z CNK i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Tu też obroniłem pracę dyplomową opartą na projekcie badawczym prowadzonym w Instytucie Socjologii UW – tzw. Projekcie Bibliotecznym. Ponadto uczestniczyłem w innych badaniach Instytutu Socjologii UW – badaniach kultury organizacyjnej, ekonomii społecznej, systemu stypendialnego w Polsce. Po stażu w Instytucie Adama Mickiewicza uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie „Społeczeństwo oparte na wiedzy”. Nas obu interesuje szukanie nowych rozwiązań w edukacji, budowanie porozumień i pola współpracy między instytucjami.

Gdzie będzie Laboratorium EE za trzy – pięć lat?

Prognozowanie jest zawsze obarczone ryzykiem, z racji nieznanych czynników zewnętrznych, ale biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój Laboratorium EE, mogę pokusić się o pewien zarys. Myślę, że rozwój Laboratorium EE należy podzielić na trzy obszary, zgodnie z zakresem działania firmy: technologiczny, społeczny i edukacyjny.  

W wymiarze technologicznym uważam, że w przeciągu 14 miesięcy firma zostanie liderem w wizualizowaniu bardzo dużych baz danych w czasie rzeczywistym w przeglądarkach internetowych – przykładem może być projekt Mojapolis.pl który nową odsłonę będzie miał w połowie lipca br. Ponadto zostaniemy liderem rynku tworzenia dedykowanych silników wyszukiwania wraz z interfejsem użytkownika, który zapewnia bardzo szybki dostęp do informacji. Warto zaznaczyć, że Laboratorium EE bardzo szybko rozwija się zakresie technologii frontendowych, czyli pełnym wykorzystaniu wszystkich możliwości współczesnych przeglądarek używając Javascriptu, CSS- a i HTML-a, a to zdecydowanie przyszłość internetu.

W wymiarze społecznym w przeciągu najbliższych lat zostaniemy liderem na rynku firm projektujących usługi społeczne i edukacyjne z wykorzystaniem możliwości, jakie daje Internet, a więc tzw. internet service design. Naszą ambicją jest wpływać na rzeczywistość społeczną w skali lokalnej i centralnej i dzięki ścisłej współpracy z jednostkami administracyjnymi i pozarządowymi, które zajmują się statutowo tworzeniem polityk społecznych. Chcemy to osiągnąć, dzięki połączeniu kompetencji ścisłych – jak informatyka, matematyka, energetyka, biologia, fizyka – z miękkimi – socjologią, zarządzaniem, pedagogiką, anglistyką, politologią, historią, marketingiem czy ekonomią.

Chciałbym, by za pięć lat Laboratorium EE stanowiło synonim nowego podejścia do edukacji przez skoncentrowanie wokół siebie środowiska studentów, przedsiębiorców, społeczników, którzy wspólnie będą realizować wielowymiarowe projekty społeczno-biznesowe. Ponadto już teraz dbamy o wspieranie bardzo ważnych inicjatyw edukacyjnych takich, jak Wielodyscplinarne Warsztaty Wakacyjne realizowane m.in. przez wydział Fizyki UW. Do tego czasu będziemy też instytucją, która będzie znacznym graczem w produkcji  internetowych gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych – na naszym koncie mamy wspomnianą przeze mnie wcześniej Hodowlę gwiazd oraz planszową grę przyrodniczą “Granie w Odkrywanie”). Marzy się nam jednak otwarcie Szkoły EE, w której będziemy mogli w pełni wyrazić nasze podejście do nowoczesnej edukacji. I to jest właśnie nasz plan na najbliższe pięc lat.

:: ::

Więcej na temat współpracy biznesu i sektora organizacji pozarządowych będzie można przeczytać w czerwcowym wydaniu „Briefu”, który już wkrótce ukaże się na rynku.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF