...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Cztery najczęściej zadawane pytania o programy lojalnościowe

Już na etapie rozważania przez firmy wdrożenia pierwszego programu lojalnościowego, pojawia się wiele pytań dotyczących organizacji, kwestii prawnych oraz technicznych. Odpowiedź na nie pozwala na zrozumienie mechanizmów działania programów lojalnościowych, co ma znaczący wpływ na sukces takiego przedsięwzięcia. Oto cztery najczęściej zadawane pytania przez firmy, które planują podjąć się zorganizowania programu.

Jak zdefiniować cele dla uczestników programu?

 

Na początku należy ustalić kto, za co i w jakim czasie ma być nagradzany oraz jakim budżetem dysponujemy. Trzeba również zdecydować czy cele mają być indywidualne czy grupowe oraz w jakim czasie powinny zostać zrealizowane. Nie bez znaczenia jest również określenie potencjału uczestników – inne cele powinni mieć np. klienci z sieci hipermarketów, a inni ze sklepów osiedlowych. Warto wziąć również pod uwagę wyniki zdobyte przez uczestnika w poprzednich edycjach programów, a jeśli jest to nowy partner biznesowy to np. cele wyznaczone uczestnikom o zbliżonym potencjale. Odpowiednie wyważenie celów jest kluczową kwestią, która ma wpływ na rentowność projektu i zaangażowanie uczestników. Często spotykanym mechanizmem jest przyznawanie punktów za uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży lub zakupu, który dany uczestnik ma  osiągnąć  w wyznaczonym czasie.

Jak skutecznie zapraszać do wzięcia udziału w programie?

 

 Na zainteresowanie uczestników programem ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich są oczywiście atrakcyjne nagrody, ale duże znaczenie ma również komunikacja z uczestnikami. Rejestracja do programu może mieć formę zamkniętą lub otwartą. Pierwsza z nich oznacza wgranie zdefiniowanych wcześniej loginów i wygenerowanie haseł, a następnie przekazanie ich uczestnikom. W drugiej wystarczy założyć konto na dedykowanej stronie programu. W każdym przypadku ważna jest forma zaproszenia – można wysłać ją mailem, smsem lub przekazać za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Warto również rozważyć nagradzanie za samą rejestrację – pozyskiwane w ten sposób dane kontaktowe i informacje o uczestniku są bardzo cenne dla każdego organizatora.

Czy po wdrożeniu potrzebna będzie instrukcja korzystania z programu?

 

Dobrze przygotowany program nie wymaga dodatkowych instrukcji. Uczestnik już na etapie rejestracji powinien dowiedzieć się co ma zrobić, aby otrzymać konkretną korzyść. Dlatego tak istotne jest, aby strona dotycząca programu była prosta i intuicyjna w obsłudze. Z kolei w Sodexo dla Organizatora wsparciem jest dedykowany Program Manager, czyli doradca, który pomaga w konfigurowaniu, wdrażaniu i realizacji całego projektu.

Jak skutecznie komunikować się z uczestnikami?

 

Najczęstszą formą komunikacji są mailingi wysłane do uczestników, których treść można personalizować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb firmy. Dlatego bardzo ważne jest, aby baza z adresami e – mail uczestników była aktualna. Oczywiście częstotliwość komunikacji powinna zależeć od grupy docelowej (wiek, rodzaj wykonywanej pracy, obszar działalności klienta itp.), celu programu oraz wielkości i czasu jego trwania. Dodatkowo przy komunikacji mailingowej należy pamiętać, aby dać uczestnikom możliwość zrezygnowania z subskrypcji otrzymywanych od organizatora wiadomości. Kolejnym popularnym kanałem komunikacji są SMSy, które są równie skuteczną formą dotarcia do uczestników, zwłaszcza gdy nie odczytali przesłanego wcześniej mailingu.

Z kolei w przypadku dużych i złożonych programów warto uruchomić także infolinię. Właściwie przeszkolone osoby będą w stanie odpowiedzieć na każde zgłoszenie uczestnika. Infolinia pomaga również osobom, które nie są biegłe we współczesnych technologiach lub chcą bardzo szybko uzyskać odpowiedź.

– Firmy dostrzegają, że programy lojalnościowe oraz akcje wsparcia sprzedaży nie tylko wpływają na wzrost przychodów, ale także budują  przewagę na rynku. Pomagają zdobyć nowych i utrzymać dotychczasowych klientów, pozyskiwać informacje o ich nawykach i preferencjach zakupowych, kształtują ich lojalność. Dlatego jak wynika z „Badania potencjału rynku B2B” przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services już prawie połowa działających w Polsce  przedsiębiorstw realizuje programy lojalnościowe i wsparcia sprzedaży skierowane do partnerów biznesowych, a kolejne 14% planuje ich prowadzenie. Warto jednak pamiętać, że gwarancją skuteczności programów lojalnościowych i programów wsparcia sprzedaży jest ich spójność ze strategią oraz umiejętne zaangażowanie potencjalnych uczestników. Odbywa się to przez poznanie przez firmy mechanizmów ich działania, odpowiednie przygotowanie poszczególnych elementów oraz bieżący nadzór nad nimi tak, żeby nie dać się zaskoczyć nieprzewidzianym sytuacjom – zaznacza Dariusz Deszczka, category manager segmentu Lojalność i Motywacja w Biznesie, Sodexo Benefits and Rewards Services.

 

::

Foto: Fotolia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF