...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy korporacje w Polsce są realnie gotowe na współpracę ze startupami?

wspłpraca korporacji ze startupami

Jak efektywnie i skutecznie współpracować na linii korporacja – startup? Jakie czynniki wpływają na sukces takiej relacji i które są najważniejsze? Na to pytanie odpowiada raport przygotowany przez zespół Huge Thing – firmy zajmującej się wspieraniem organizacji w szukaniu, wdrażaniu i rozwijaniu innowacji oraz PFR Ventures – podmiotu zarządzającego funduszami funduszy, który wspólnie z inwestorami i aniołami biznesu inwestuje w Venture Capital. Raport skupia się na wskazaniu najbardziej newralgicznych punktów, które mają istotny wpływ na to czy współpraca dużej organizacji ze startupami oraz samo wdrażanie innowacji do organizacji będzie działać sprawniej i skuteczniej.

Zmiana podejścia do startupów

Aby duża korporacja była innowacyjna, musi przede wszystkim działać sprawnie i elastycznie. Współpraca ze startupami jest częścią takiego działania. Dojrzałe firmy w Polsce są coraz bardziej świadome swoich możliwości i potrzeb. W związku z tym zmienia się też ich podejście do startupów. Jednak brak odpwiednio przygotowanych procesów wewnętrznych sprawia, że część korporacji w Polsce świadomie nie podejmuje współpracy ze startupami, których zastosowanie wymaga mocniejszej, bardziej złożonej integracji z posiadanymi systemami. Korporacje szukają gotowych rozwiązań, które mogą najwyżej delikatnie dopasować do swoich potrzeb i wdrożyć do organizacji. Zdecydowana większość deklaruje współpracę z firmami, które mają przynajmniej MVP (Minimal Viable Product), jednak na co dzień widać, żę większą szansę na współpracę mają te startupy, które zdobyły już pierwszych dużych klientów. 

Monika Synoradzka, Prezes Huge Thing

po co współpracować ze startupami
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”

 

Raport i wnioski

Przygotowany przez Huge Thing raport jest efektem kilkudziesięciu godzin spędzonych z przedstawicielami największych korporacji z różnych branż w Polsce. Łącznie zespół Huge Thing przeprowadził ponad dwadzieścia rozmów, które inaczej niż badanie ankietowe, pokazały podejście organizacji do współpracy ze startupami. Badania były przeprowadzane wśród osób zaangażowanych w jednostki dedykowane szeroko pojętej pracy organizacji z innowacjami.

współpraca ze startupami raport
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”

Raport nie dostarcza gotowych scenariuszy współdziałania na linii korporacja – startup. Stanowi on jednak cenne źródło wiedzy dla firm, które chcą rozpocząć współpracę ze startupami, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać. Raport to także cenny materiał podsumowujący dobre praktyki dla tych, którzy już ze startupami pracują. Wreszcie badanie to cenna lektura dla startupów, które chciałyby bliżej poznać wyzwania wewnętrzne przed jakimi stoją ich biznesowi partnerzy lub klienci. Wreszcie raport prezentuje najbardziej newralgiczne punkty, które mają istotny wpływ na to czy współpraca dużej organizacji ze startupami oraz samo wdrażanie innowacji do organizacji będzie działać sprawniej i skuteczniej.

Najważniejsze wnioski z raportu:

 • w związku z tym, że wewnętrzne procesy w korporacjach często są dość skomplikowane i czasochłonne, to największe szanse na nawiązanie współpracy z korporacją mają startupy z gotowym rozwiązaniem, które można w stosunkowo prosty sposób wdrożyć do organizacji;
 • dla działów odpowiadających za pozyskiwanie z zewnątrz innowacji kluczowe jest odpowiednie zlokalizowanie działu w strukturze organizacji, który będzie odbiorcą innowacji. Im bardziej bezpośrednia relacja zespołu ds. innowacji z zarządem firmy i możliwość współtworzenia strategii firmy w obszarze innowacji, tym większa jest szansa na skuteczność prowadzonych przez niego działań;
 • jednym z kluczowych wyzwań korporacji w rozwinięciu w pełni działań innowacyjnych jest istniejąca kultura pracy oraz zmiana myślenia całej organizacji na różnych jej szczeblach;
 • jednym z problemów we współpracy na linii startup – korporacja jest gotowość tej drugiej na ewentualną porażkę współpracy i przyjęcie zysku z niej w postaci wyciągniętych wniosków;
 • dużym wyzwaniem w realizacji obiecującej współpracy jest wzajemne niezrozumienie procedur i sposobów funkcjonowania, zarówno po stronie startupu, jak i korporacji;
 • wszystkie korporacje, które wzięły udział w badaniu w Polsce wspierają działalność innowacyjną oraz są zainteresowane współpracą ze startupami. Wśród celów takich działań, wciąż jednak relatywnie dużą rolę odgrywa tutaj chęć budowania wizerunku firmy jako otwartej na innowacje.

Innowacja

To właśnie innowacja i odpowiednie do niej podejście stanowi oś współpracy na linii startup i korporacja. Raport wskazuje dobitnie, że innowacja nie jest już w dużych korporacjach pustym sloganem. Jest to wymóg współczesnego świata i biznesu. Autorzy raportu nie mają wątpliwości – na świecie trwa globalny wyścig innowacyjności. Przykłady firm takich jak NOKIA, KODAK czy Dell pokazują, że ten kto nie nadąża za zmianami w dzisiejszym świecie technologii – odpada z gry. Duże korporacje mają świadomość, że aby pozostać na topie muszą nadążać za bieżącym światem, co oznacza zmiany wewnątrz firmy i nowe, innowacyjne produkty. Osoby odpowiedzialne za pracę z innowacją w korporacjach, które wzięły udział w badaniachwskazują, iż scouting, czyli poszukiwanie rozwiązań, testy oraz wdrożenie kosztują korporacje dużo czasu oraz pracy, jednak mimo wszystko często okazuje się, że pozyskanie innowacji z zewnątrz jest to o wiele prostszym i szybszym rozwiązaniem niż zbudowanie czegoś od zera własnymi siłami. I tu kluczową rolę pełnią właśnie startupy.

innowacje w firmach
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”
dojrzałość organizacji innowacje
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”

Motywacja do współpracy

Raport wskazuje czynniki motywacyjne korporacji do nawiązania współpracy ze startupami. Co ciekawe, uległy one znaczącej zmianie na przestrzeni ostatnich lat.

To co jest bardzo pozytywne to zmiana podejścia dojrzałego biznesu do współpracy ze startupami. Podczas rozmów, w których zbieraliśmy dane do raportu osoby odpowiedzialne za pracę z innowacją często mówiły, że kiedy zaczynali organizować pierwsze inicjatywy skierowane do startupów to ich główną motywacją było wygenerowanie pozytywnych publikacji – PR. Jednak po drodze zobaczyli potencjał jaki może iść z tej współpracy i obecnie głównymi powodami dlaczego korporacje w Polsce współpracują z początkującymi firmami jest – wsparcie wewnętrznych procesów, wprowadzenie nowej usługi czy produktu oraz potencjalny zysk. Co nie zmienia faktu, że około 50% przebadanych firm dalej uznaje PR za jedną z ważniejszych motywacji do tego typu działań.

Marta Janczewska – Bażak, Huge Thing

wiedza na temat innowacji w firmach
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”

Powstaje pytanie jak połączyć startup i głodną innowacji korporację? Raport Huge Thing wskazuje, iż cały czas najpopularniejszymi aktywnościami w jakie angażują się korporacje w Polsce w celu nawiązania kontaktu ze startupami, to wszelkiego rodzaju wydarzenia – Hackathony, Service Jamy czy konkursy. Niecałe 60% rozmówców potwierdza, że w ciągu ostatniego roku współpracowało z programem akceleracyjnym dla startupów. Poza akceleracją dzielenie się wiedzą w postaci mentoringu oraz organizacja i partnerstwo z inkubatorami są jednymi z bardziej popularnych form nawiązywania kontaktu.. Jedynie jedna trzecia przebadanych firm aktywnie inwestuje w młode przedsiębiorstwa, a 8,3% firm dokonało akwizycji takich spółek. Co ciekawe sporo rozmówców wykazało zainteresowanie tematem CVC (Corporate Venture Capital) i przedstawiało zdanie, że jest to przestrzeń, w której widzą duży potencjał.

współpraca korporacji ze startupami
Źródło: Raport „Współpraca korporacji ze startupami”

Jedną z najbardziej popularnych, pozamarketingowych, form współpracy korporacji ze startupami na świecie są fundusze Corporate Venture Capital. To model, w którym najwięksi gracze obejmują mniejszościowe pakiety w innowacyjnych przedsiębiorstwach – tym samym zyskują przegląd rynku i dostęp do najnowszych technologii. Swoje CVC posiada 40% spółek z listy Fortune500. Taka formuła przyjmuje się też w Polsce – na ten moment do programu, który rozwijamy w PFR razem z NCBR dołączył już Tauron i PGE, które przeznaczyły łącznie 130 mln PLN na swoje fundusze. Drugie tyle dołożyliśmy my, a wkrótce pochwalimy się kolejnymi umowami.

Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures

Podsumowując współpraca startupów z korporacjami jest konieczna ze względu na:
 1. uzupełnienie oferty korporacji – startupy działają trochę tak, jakby były niezależnymi i nie korporacyjnymi zespołami R&D. Bardzo szybko tworzą, testują, sprawdzają produkty i weryfikują swój model biznesowy;
 2. optymalizację procesów wewnętrznych – tzw. sustaining innovation, czyli wszystko to, co usprawnia pewne procesy, ułatwia wykonywanie zadań;
 3. wzbogacenie kultury pracy organizacji – gdy dynamiczna jednostka wchodzi do struktury korporacji dochodzi do konfrontacji idei, stylów działania i organizacji pracy a także podejścia do procesów;
 4. kreowanie wizerunku nowoczesnej firmy – wartość jaka płynie z plasowania marki jako innowacyjnej;
 5. szybsze tworzenie rozwiązań – startupy mają przewagę, że ich praca nie jest wpisana w skomplikowane procedury – działają więc sprawniej;
 6. uczenie się – możliwość uczenia się sposobu działania od startupów i wyciągania lekcji z błędów, które są czasem nieuniknione.

Link do pobrania: http://hugething.vc/report/

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF