Digitree Group przedstawia wyniki finansowe za 2023 rok w kontekście ostatnich wyzwań rynkowych branży

Digitree Group, jedna z czołowych grup specjalizujących się w digital marketingu w Polsce, pomimo dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz licznych wyzwań zanotowała znaczący wzrost EBITDA w porównaniu z rokiem 2022, przy uwzględnieniu wyłączenia wpływu zdarzenia jednorazowego.

W roku 2023, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 10 mln zł, osiągając poziom nieco ponad 89,5 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża bezpośrednia natomiast wzrosła o niemal 1 mln zł, tj. 1,8%. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był rozwój segmentu Agencji Digital, zwłaszcza agencji kreatywno-digitalowej JU:, która specjalizuje się w strategii i kreacji, kampaniach zintegrowanych, brand experience, content marketingu, influencer marketingu, social mediach, eventach czy web developmencie.

Wykres 1. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2021-2023 (tys. zł)

Źródło: Digitree Group S.A.

EBITDA Grupy Kapitałowej Digitree Group w roku 2023 wyniosła blisko 3,3 mln zł, co oznacza spadek o 8,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast na wynik finansowy 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe, tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Porównując wynik EBITDA 2023 roku do 2022 roku, oczyszczonego o powyższe zdarzenie jednorazowe, EBITDA wzrosła o 19,9%. W samym czwartym kwartale 2023 roku EBITDA wzrosła o 9% r/r. Powyższe bardzo trafnie obrazuje prezentacja wyników Grupy.

 

Wyniki Grupy Kapitałowej Digitree Group w 2023 roku zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez wymagające warunki makroekonomiczne. Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 2,7% w porównaniu rocznym miał istotny wpływ na klientów Grupy, z których ponad 40% działa w branży e-commerce, oraz ich zdolność do alokacji środków na działania z zakresu marketingu internetowego i implementację platform e-commerce. Ograniczenie konsumpcji w szczególności dotyczyło segmentów, w których kanał internetowy odgrywa istotną rolę w procesie sprzedaży, takich jak sprzęt elektroniczny, AGD, meble czy moda. Z drugiej strony, wysoki poziom inflacji generował presję kosztową w działalności Grupy.

 

Cieszymy się, że pomimo trudnych warunków rynkowych udało nam się poprawić porównywalną EBITDA w stosunku do roku ubiegłego. Jest to głównie zasługą wprowadzenia procesów optymalizacyjnych, zarówno w jednostkach biznesowych jak i na poziomie kosztów ogólnych holdingu. Wierzymy, że poprawa otoczenia e-commerce’owego, które jest największym źródłem naszych przychodów, pozwoli naszym klientom na powrót do większych wydatków na digital marketing i rozwój platform w tym kanale. A to, w połączeniu z naszą mniejszą bazą kosztową, pozwoli na osiągnięcie wyniku na miarę naszego potencjału. – komentuje Konrad Żaczek, Prezes Zarządu Digitree Group S.A.

Wykres 2. EBITDA 2021-2023 (tys. zł)

* W 2022 r. istotnym zdarzeniem jednorazowym było rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł), a w 2021 pomoc pandemiczna z tzw. tarczy antykryzysowej, która wyniosła ok. 961 tys. zł. Źródło: Digitree Group S.A.

Cały raport roczny można przeczytać tutaj.

Czat inwestorski Digitree Group wraz z prezentacją wyników dla zainteresowanych działalnością i otoczeniem rynkowym Grupy odbędzie się już 22.04.2024 roku o godz. 12:00 w tym miejscu.

 

 

Grupa Kapitałowa Digitree Group dostarcza efektywne rozwiązania digitalowe, które dzięki swojemu kompleksowemu charakterowi, odpowiadają na potrzeby klientów we wszystkich obszarach biznesu cyfrowego. Oferowane rozwiązania realizowane są dzięki autorskim narzędziom technologicznym, partnerstwu z globalnymi liderami technologii, własnym zasobom bazodanowym oraz wiedzy specjalistów. Grupa posiada 19-letnie doświadczenie we wspieraniu procesów sprzedażowych. Zajmuje się doradztwem najskuteczniejszych narzędzi i rozwiązań, prowadząc klientów od celu po efekt, oraz odradzaniem tych mniej efektywnych dla danego rodzaju biznesu.

Rafał Pantula