...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ekonomia senioralna a startupy!

Marzena Rudnicka, fouderka Krajowego Instytutu Ekonomii Senioralnej w Kiszmaszu w Telewizji Biznesowej

 

Synergia między pokoleniami to kluch do sukcesów polskiego ekosystemu startupowego, który jest motorem napędzającym całą gospodarkę w wielu krajach.

 •  Rola właściwego podejścia do startupów i młodych przedsiębiorców.
 •  Przedsiębiorcy z pokoleń Z i Alfa korzystają z sharing economy.

 

 

 • Olbrzymia rola wartości w biznesie.
 • Młodsze generacje doceniają jakość życia ale mają inne spojrzenie na dobra materialne.
 • Szkodliwe, lekceważące podejście do ich wyborów przez starsze pokolenie.
 • Młodsze generacje nie bagatelizują wartości dóbr materialnych, ale łączą je z nowoczesnymi podejściami.
 • Stastarsze pokolenie – niestety – często wykazuje lekceważenie i niezrozumienie dla nowoczesnych trendów.
 •  Starci częściej potrzebują spojrzenia „w lustro” i zastanowienia się nad własnym podejściem.
 • Bezwzględna konieczność współpracy, budowania mostów międzypokoleniowych i akceptacji różnic.

 

Społeczna Odpowiedzialność Osób Doświadczonych

 • Osoby bardziej doświadczone mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych.
 • Apel o społeczną odpowiedzialność i bardziej otwarte podejście do nowych pomysłów.
 • Podkreślenie, że każde pokolenie ma swoje wartości i perspektywy.

 

Współczesne społeczeństwo starzeje się, a Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie

 • Rola think tanku ekonomiczno-społecznego, jakim jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w analizie i budowaniu rozwiązań dla procesu starzenia się społeczeństwa.
 • Cele KIGS:
  – Koncentrowanie się na zbiorowym procesie starzenia się społeczeństwa.
  – Budowanie mostów międzypokoleniowych w dziedzinie zdrowia, finansów i relacji społecznych.
  – Analiza rosnącej liczby osób starszych i konieczności dostosowania świata do ich potrzeb.
  – Konieczność współpracy z dużymi firmami nad włączaniem osób dojrzałych na rynek pracy.
  – Konieczność dostosowywania produktów do różnych grup wiekowych.
  – Propozycja organizacji spotkania networkingowego dla osób dojrzałych i młodych startupów.
  ::

Grzegorz Kiszluk