...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Futersi na rynku pracy

pokolenie z

Warszawa, 16 maja 2018 – Futersi, czyli najmłodsze pokolenie Polaków tzw. generacji Z, która właśnie teraz wybiera ścieżkę dalszego kształcenia i planuje swoją przyszłość zawodową, to wyzwanie nie tylko dla firm i rekruterów, ale całej polskiej gospodarki. Tymczasem badania pokazują, że już 60% dużych i średnich firm ma problem ze znalezieniem pracowników. Jak dotrzeć do młodych talentów z pokolenia Futersów? Grupa Absolvent jako pierwsza na rynku postanowiła wyjść naprzeciw temu wyzwaniu organizując Futu Planners – pierwsze w Polsce innowacyjne i oparte na nowoczesnych technologiach wydarzenie poświęcone edukacji i pracy skierowane do licealistów i absolwentów szkół średnich oraz polskich pracodawców i uczelni wyższych.

Z raportu International Business Report firmy Grant Thornton wynika, że aż 60 proc. dużych i średnich polskich firm ma problemy ze znalezieniem pracowników i tylko w ciągu kwartału 2017 r. odsetek ten wzrósł aż o 14 pkt proc. Szacuje się, że postępujący spadek liczby osób w wieku produkcyjnym doprowadzi do zmniejszenia zasobów ludzkich na rynku pracy o 2,5 % do 2020 r., a do 2030 r. o ok 6,2%. Co więcej największy spadek dotyczyć będzie tzw. pracowników mobilnych czyli skłonnych do zmiany miejsca pracy lub przekwalifikowania się. Firmy coraz częściej skarżą się na brak pracowników, problemem jest także wysoki wskaźnik rotacji personelu, który stanowi poważne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw, a także pociąga za sobą duże koszty dla pracodawców. Dużym problemem, który podkreślają i pracodawcy i specjaliści od gospodarki jest również to, że dzisiejszy system edukacji i kwalifikacje młodych ludzi rozmijają się z potrzebami rynku pracy.

Z drugiej strony pokolenie, które właśnie wybiera ścieżkę kształcenia i już za chwilę wejdzie na rynek pracy bardzo różni się od swoich poprzedników. Inaczej podchodzą do życia, mają inny stosunek do zobowiązań, są pierwszym pokoleniem wychowanym całkowicie w świecie cyfrowym, zatem komunikują się w specyficzny sposób, a to właśnie wśród nich specjaliści od HR będą wkrótce szukali przyszłych talentów do swoich organizacji. Inne są dla nich czynniki motywacyjne przy poszukiwaniu pracy, o wiele silniej niż do tej pory liczą się czynniki społeczne, dobra atmosfera w pracy, element samorozwoju i możliwość realizacji swoich pasji. Pracę traktują jako środek do realizacji swoich życiowych, niekoniecznie zawodowych, planów. Przy poszukiwaniu pracy skłaniają się ku tym pracodawcom, którzy angażują się w działania społeczne, cenią wolontariat i przede wszystkim zapewniają elastyczność, jeśli chodzi o sposób i środowisko pracy.

Rekruterzy powinni więc już teraz zacząć przewidywać jakimi pracownikami będą Futersi, jakie zmiany potencjalnie wymuszą oni na rynku pracy choćby w zakresie komunikacji rekrutacyjnej i jak sprawić, by zechcieli zostać i pracować w Polsce. Zwłaszcza, że od września 2018r. zostanie obniżona granica wieku w grupie pracowników młodocianych i pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15 rok życia. Rekrutacja staje się teraz o wiele bardziej partnerskim procesem, w którym pracodawcy muszą się starać w stopniu o wiele wyższym niż dotychczas aby się dobrze zaprezentować. Temu właśnie służyć ma Futu Planners, który odbędzie się już 14 czerwca 2018r. na PGE Narodowym w Warszawie – wydarzenie oparte na nowoczesnych technologiach prezentacji i komunikowania, na którym pracodawcy spotkają się z licealistami i absolwentami szkół średnich.

Futersi żyją i zachowują się inaczej niże poprzednie pokolenia – swobodnie podróżują, znają języki obce, mówi się o nich, że są niepokornymi wizjonerami, u których niezmienne jest jedynie to, że kochają zmiany. To stanowi duże wyzwanie dla firm działających w Polsce. Właśnie dlatego postanowiliśmy jako pierwsi w Polsce wyjść z inicjatywą budującą pomost pomiędzy najmłodszymi uczestnikami rynku pracy, którzy właśnie teraz zaczynają planować przyszłość a pracodawcami, po to by mogli się poznać i zainspirować, a także zdefiniować wzajemne potrzeby – mówi Dominik Wiegand, CEO & Co-Founder, Grupa Absolvent.

Futu Planners uczniom i absolwentom szkół średnich pomoże w przemyślany sposób zaplanować swoją ścieżkę edukacji i rozwoju zawodowego pokazując, co oferuje dzisiejszy rynek pracy. Pracodawcom zaś stwarza niepowtarzalną okazję do rozpoczęcia rekrutacji nowej dla nich grupy oraz budowania wizerunku wśród najmłodszych pracowników.

 „NBP wskazuje przyszły brak zasobów siły roboczej jako jedno z czterech najpoważniejszych ryzyk dla rozwoju polskiej gospodarki. Firmy muszą obecnie zintensyfikować perspektywiczne planowanie rekrutacji i dlatego chcemy przedstawić Futersów ich przyszłym pracodawcom, ponieważ jest to pokolenie najmniej przebadane pod kątem ich oczekiwań i potencjalnych zachowań na rynku pracy. Z pewnością pracodawcy wychodząc do nich z ofertą będą musieli zrewidować swoje dotychczasowe procesy HR, np. poprzez dostosowanie środowiska pracy do zwyczajów Futersów, które najogólniej można określić słowem FLEXI. ” – dodaje Dominik Wiegand, CEO & Co-Founder, Grupa Absolvent.

***

Grupa Absolvent istnieje na rynku od 2011 roku. Jej podstawową misją jest łączenie kandydatów do pracy z pracodawcami – profesjonalnie, z wykorzystaniem najnowszych technologii i z uwzględnieniem prawdziwych potrzeb i motywacji obu grup. Grupa Absolvent za zadanie stawia sobie inspirowanie, zmienianie i definiowanie rynku pracy, a także pokazywanie pracownikom w każdym wieku możliwości i dróg rozwoju zawodowego. W skład Grupy Absolvent wchodzą marki Absolvent Consulting, Absolvent.pl, Absolvent Talent Days, Code Europe oraz najmłodsze projekty Grupy, czyli Kiwi Jobs i Futu Planners. Więcej informacji na: www. HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/” HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/” HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/”grupa HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/” HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/” HYPERLINK „http://www.grupaabsolvent.pl/”absolvent.pl oraz na stronie Futu Planners: https://futuplanners.pl.

 

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa (Gallup and Operation HOPE: survey of 1,009 students in grades 5-12) wynika, że pokolenie Z jest bardzo przedsiębiorcze – ponad 41% zbadanych nastolatków deklaruje chęć założenia własnej działalności. Marzą, by mieć realny wpływ na przebieg własnej kariery. Jeśli nie założą własnego biznesu i zdecydują się na pracę „u kogoś”, sprawdzą się w zadaniach pełnych wyzwań, o motywującym stopniu trudności.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF