...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Glovo ustanawia nowe standardy. „Zobowiązanie wobec kurierów”

Glovo we współpracy z organizacją non-profit Fairwork, zajmującą się badaniem i promowaniem dobrych praktyk w gospodarce zleceniowej, wypracowało nowe standardy praw socjalnych dla osób świadczących usługi poprzez platformę. Wdrożenie zobowiązania Glovo rozpoczęło od Maroka i Gruzji wraz z końcem 2021 roku, a teraz uruchamia je w Polsce. Platforma planuje wdrożenie zobowiązania we wszystkich krajach, w których operuje, do końca 2023 roku.

Firma Glovo, jedna z największych platform pośredniczących, ogłosiło właśnie inicjatywę „Zobowiązanie wobec kurierów” („The Couriers Pledge”) w Polsce. Ta inicjatywa, opracowana przy udziale organizacji pozarządowej Fairwork, ma zagwarantować świadczenia socjalne kurierom używającym platformy Glovo. Celem wspólnych działań jest opracowanie jak najlepszych norm zapewniających znacznie wyższe standardy praw socjalnych dla osób świadczących usługi poprzez platformę.

W Polsce w ramach działań „The Couriers Pledge”, Glovo planuje uruchomienie 6 centrów Glovo w całej Polsce, co pozwoli na lepszą obsługę kurierów używających platformy. Aktualnie centra funkcjonują w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu, kolejne lokalne biura planowane są w Krakowie i Poznaniu. Kurierzy mają również dostęp do platformy „G-Learning”. Jest to program rozwojowy, który ma na celu zapewnienie kurierom możliwości rozwoju poprzez dostęp do kursów szkoleniowych oraz do nauki online.

Od ogłoszenia zobowiązania „The Couriers Pledge” pod koniec 2021, Glovo wdrożyło je już w Maroko i Gruzji. Teraz adaptacja inicjatywy rozpoczyna się w Polsce. Firma zobowiązuje się do jego wdrożenia we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność do końca 2023 roku.

Firma zdaje sobie sprawę z tego, że gospodarka zleceniowa stanowi znaczące źródło dochodu dla kurierów i chce im zapewnić równość dostępu do praw socjalnych i świadczeń. Niezależnie od sposobu, w jaki kurierzy świadczą usługi przy użyciu platformy. Nowy zestaw standardów obejmuje kwestię zarobków, ubezpieczenia, bezpieczeństwa oraz i dostępu do dodatkowych szkoleń.

Gospodarka zleceniowa otworzyła nowe możliwości, ale postawiła przed światem również wiele wyzwań, które wpływają na potrzebę nieustannego ulepszania tego systemu. W Glovo zawsze opowiadaliśmy się za tym by umożliwić kurierom dostęp do większego pakietu benefitów. Jako firma uważamy, że ta inicjatywa wyznacza nowy standard branżowy dla gospodarki zleceniowej. Takiej, która czerpie z najlepszych praktyk w tym zakresie.

Carlos Silvan, dyrektor generalny Glovo Polska.

W ramach zadeklarowanych zobowiązania, na rzecz sprawiedliwych warunków pracy i zapewnienia dostępu do większego pakietu świadczeń dla kurierów, Glovo opiera swoje zobowiązania między innymi na fundamentach takich jak:

  • Adekwatne wynagrodzenie – pełna przejrzystość w zakresie stawki godzinowej, niezależnie od formy świadczenia usługi, a także „bonus lojalnościowy” dodawany do wynagrodzenia.

  • Ochrona ubezpieczeniowa – pełne ubezpieczenie od wszelkich wypadków losowych, odpowiedzialności cywilnej i transportu towarów, jednorazowa wypłata w przypadku zostania rodzicem, a także wsparcie podczas choroby. Wdrożono również przycisk SOS w aplikacji na wypadek sytuacji alarmowych bądź ratunkowych.

  • Bezpieczeństwo drogowe – pakiety bezpieczeństwa drogowego, w tym kaski i kamizelki odblaskowe, będą dostępne dla wszystkich kurierów za pośrednictwem Glovo Store. Kurierzy będą mieli także dostęp do stacji naprawczych i serwisowych.

  • Prawa socjalne – wzmocnione procedury odwoławcze i wprowadzona polityka antydyskryminacyjna; bardziej przejrzysty i przystępny proces odwoławczy dla wszystkich kurierów wyłączonych z aplikacji. Nowo powstałe kanały komunikacji umożliwiają kurierom wspólne uczestnictwo w decyzjach wpływających na ich korzystanie z platformy oraz sprzyjają otwartemu dialogowi z kurierami i stowarzyszeniami.

  • Wsparcie rozwoju – dostęp dla kurierów korzystających z platformy Glovo do kursów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania biznesem, umiejętności informatycznych lub języków, które mają pomóc kurierom w rozwijaniu ich umiejętności.

Glovo, jako jedna z największych firm w gospodarce zleceniowej, może stać się przykładem najlepszych praktyk w swoim sektorze, jeśli zobowiąże się do wdrożenia kompleksowych polityk poprawiających warunki świadczenia usług przez kurierów. Fairwork nie prowadzi działań promocyjnych dla firm, ale zapewnia niezależny audyt i ocenę ich działań i praktyk. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy zaproszenie Glovo do współpracy przy ich zobowiązaniu dla kurierów i czekamy na przetestowanie ich wdrożenia w kwestii podjętych działań.

 Mark Graham, dyrektor Fairwork.

Zobowiązania podjęte przez Glovo w ramach „The Couriers Pledge” będą przedmiotem zewnętrznych audytów Fairwork, a wszystkie ustalenia zostaną podane do wiadomości publicznej. Jako niezależna strona, Fairwork oceni i zaraportuje postępy, jakie Glovo czyni w stosunku do zadeklarowanych zobowiązań. Pierwszy audyt w Polsce zostanie przeprowadzony przed uruchomieniem inicjatywy, a drugi w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wdrożenia inicjatywy. Kontrola zewnętrzna Fairwork będzie składała się z ankiet i wywiadów z kurierami w krajach, w których wdrożono „The Couriers Pledge”. Dla zapewnienia niezależności, uczciwości i obiektywności wyników, Glovo zostanie wyłączone z tych procesów. Fairwork to międzynarodowy projekt badawczy, który ocenia warunki świadczenia usług poprzez platformy w oparciu o pięć zasad uczciwych praktyk. Fairwork nie otrzyma wynagrodzenia od Glovo, a współpraca ma na celu wskazanie wszystkich obszarów, w których firma wymaga ulepszenia obowiązujących zasad.


Źródło: Glovo

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF