...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ING Bank Śląski wspiera inicjatywy proekologiczne

W I kwartale 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął ponad 325 mln zł, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank umocnił udział w rynku depozytów i kredytów. ING Bank Śląski poprzez udział z Innogy i BMW w projekcie car sharingu aut elektrycznych oraz uczestnictwie w emisji Green bonds dla Skarbu Państwa kontynuuje wspieranie inicjatyw proekologicznych.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 10% do 1 386 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 15% do 721 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 665 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 2% do 439 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 1% do 325 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 52% w porównaniu z 50% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy 15,82% w porównaniu z 16,05% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 12,2% w porównaniu z 12,4% w ub.r.

To był kolejny kwartał znacznego wzrostu wartości kredytów i depozytów. Na koniec marca br. łączna wartość kredytów wzrosła o 18% osiągając poziom 108,4 mld zł. W efekcie bank poprawił udział rynkowy. W części kredytów korporacyjnych osiągnął on 11,41%, a w bankowości detalicznej 6,44%. W minionym kwartale wartość depozytów klientów wzrosła o 15% do 118,7 mld zł. Udział rynkowy w przypadku depozytów korporacyjnych wyniósł 9,04%, a detalicznych 9,31% – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W minionym kwartale wzrost liczby przelewów oraz płatności bezgotówkowych w segmencie detalicznym osiągnął poziom odpowiednio 99 mln i 153 mln. To o 12% i o 20% więcej niż przed rokiem. Transakcje bezgotówkowe promujemy od lat. W sumie w ciągu 5 minionych lat liczba przelewów podwoiła się, a liczba transakcji kartami jest dwu i pół krotnie wyższa. Jednocześnie obserwujemy sukcesywny spadek transakcji gotówkowych w naszych oddziałach. W I kwartale liczba wpłat i wypłat spadła o 20% porównaniu z analogicznym okresem ub.r. oraz o 42% w ciągu 5 lat. Płatności bezgotówkowe wspieramy oferując firmom terminale płatnicze oraz bramkę internetową. Na koniec marca liczba zainstalowanych terminali płatniczych wyniosła 15 tys., a liczba sklepów korzystających z naszej bramki internetowej – 549, z czego 142 sklepy oferowały płatności Twisto – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

W minionych tygodniach wraz z firmą Innogy oraz BMW ogłosiliśmy uruchomienie w Warszawie usługi car sharingu 500 aut elektrycznych. Uczestniczyliśmy również jako członek konsorcjum w emisji Green bonds Skarbu Państwa o wartości 2 mld EUR. To przykłady naszego zaangażowania w projekty proekologiczne, które są ważnym elementem strategii biznesowej banku – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 18% do 108,4 mld zł,
 • kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 20% do 47,3 mld zł,
 • kredyty dla klientów korporacyjnych – wzrost o 17% do 61,1 mld zł,
 • wzrost depozytów o 15% do 118,7 mld zł,
 • liczba klientów detalicznych 4,87 mln,
 • liczba klientów korporacyjnych 67 tys.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF