...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak wykorzystać przemysłowe korzenie regionu?

Jednym z głównych założeń Welcome Festivalu jest pokazywanie dobrych praktyk z dziedziny marketingu terytorialnego. Dlatego ważną częścią imprezy jest konkurs Welcome, który ma na celu wyłonienie najlepszych projektów w zakresie budowania silnych marek miejsc. Poniżej prezentujemy case study Industriady, czyli projektu który zdobył najważniejsze wyróżnienie w konkursie. Zapraszamy do lektury!

Industriada jest świętem, a zarazem głównym wydarzeniem promującym Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Projekt czerpie z bogatej industrialnej tradycji regionu. Obiekty związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym na kilkanaście godzin stają się areną kilkuset specjalnie przygotowanych, różnorodnych wydarzeń. W tą jedną czerwcową sobotę można dotknąć, poczuć i zobaczyć przemysłowe korzenie regionu.

Szlak Zabytków Techniki jest flagowym produktem turystycznym województwa śląskiego oraz jedyną trasą turystyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, należącą do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. W skład SZT, liczącego w tej chwili 36 obiektów, wchodzą nie tylko muzea i skanseny, ale i zamieszkałe kolonie robotnicze czy nawet nadal działające zakłady pracy. Oferta Szlaku jest multisensoryczna, interaktywna i skierowana do szerokiego grona odbiorców. Wpisuje się w nowy paradygmat turystyki, oferując emocje, rozrywkę, edukację, a także możliwość poznania historii i dziedzictwa miejsca.

Ścisła współpraca
Industriada – coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki – to najważniejszy w naszej części Europy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego. Wydarzenie odbywające się od 2010 roku umiejętnie łączy sektor publiczny, biznes, środowisko naukowe oraz organizacje pozarządowe. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i promocję Industriady jest wyspecjalizowany referat w wydziale gospodarki, promocji i współpracy międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jego pracownicy odpowiedzialni są za koordynacje pracy ponad 1000 osób reprezentujących ponad 50 podmiotów zaangażowanych w przygotowanie festiwalu. Urząd zapewnia wsparcie merytoryczne i kompleksową promocję, wybiera motyw przewodni, wyłania w drodze przetargu agencje prowadzące działania marketingowe. Przy wsparciu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego opracowany zostaje na dzień festiwalu bezpłatny system transportu.

Industriadę wsparł organizacyjnie również sektor akademicki. Cztery lokalne uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne podjęły działania, zachęcając studentów do wolontariatu. W ich efekcie blisko sześćdziesięciu młodych ludzi pomagało przy festiwalu.

Działania marketingowe
Budżet nagrodzonej edycji Industriady wyniósł 3 mln zł, z czego 2 mln stanowiły wydatki Urzędu Marszałkowskiego, a 1 mln zabezpieczyły obiekty należące do SZT.

W 2012 roku agencją marketingową, wyłonioną w drodze przetargu, był Business Consulting z Katowic. Regionalna kampania promocyjna opierała się na działaniach z zakresu ATL i BTL, towarzyszyły temu akcje z zakresu PR. Agencja była również odpowiedzialna za realizację niestandardowych form marketingowych, np. kilku wydarzeń promujących Święto Szlaku oraz imprez odbywających się w dniu Industriady.

Za zakup mediów na potrzeby kampanii odpowiedzialny był, wyłoniony w drodze przetargu, dom mediowy Starcom z Warszawy. Na podstawie przygotowanej strategii mediowej powstałej w oparciu o badania rozpoznające podstawowe grupy docelowe Industriady dom mediowy zakupił czas antenowy w lokalnych i regionalnych rozgłośniach radiowych, reklamy prasowe w najważniejszych tytułach regionalnych, geotargetowane reklamy internetowe oraz mailling promocyjny. Zagwarantował również reklamę zewnętrzną na 14. autobusach komunikacji miejskiej kursujących po aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej i Częstochowie.

W pierwszej fazie kampanii działania komunikacyjne rozpoczęły się w internecie. Industriadę intensywnie promowano na własnych stronach internetowych oraz profilach społecznościowych. Wraz ze zbliżaniem się festiwalu, ciężar działań przenosił się do przestrzeni realnej. Przeprowadzono szereg wydarzeń artystycznych, m.in. Wystawa Światła w czasie Nocy Muzeów czy koncert Kalibra 44 z orkiestrą górniczą, teaserowych, jak świetlne witryny na ulicach miast, eventowych – promocja w Parku Śląskim, oraz public relations – dwie konferencje prasowe, stała współpraca z mediami i konkursy. Specjalne parki odkrywców naszpikowane naukowymi atrakcjami zapewniła w Chorzowie, Gliwicach, Częstochowie i Zabrzu telewizja Discovery. Kampanię medialną uzupełniono różnymi formatami w telewizji regionalnej i radiu.

::

Cały tekst można przeczytać w Raporcie Specjalnym Welcome Festival 2013, który jest dystrybuowany razem z numerem wrześniowym magazynu „Brief”.

::

Przeczytaj także: Śląskie, Lublin i Fundacja Tumult zwycięzcami Welcome 2013.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF