...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Karol Kamas, Sodexo i jego #BriefNa2023

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową...

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

 

Karol Kamas, członek zarządu i dyrektor marketingu w firmie Sodexo.

● Sodexo to wielka francuska firma o zasięgu światowym, zatrudniająca prawie pół miliona pracowników.

● Karol Kamas reprezentuje tę część korporacji, która nazywa się Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, i świadczy usługi motywacyjne w zakresie motywacji pracowników oraz budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Sodexo Benefits and Rewards Services oferuje systemy do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i wsparcia sprzedaży.

● Ta część firmy, którą reprezentuje Karol Kamas  świadczy usługi B2B, ale w czasie trwającej już recesji nasze oferty mają znaczenie dla naszych klientów a w konsekwencji dla konsumentów ich produktów i usług.

● Obecnie na rynku dużo  większego znaczenia nabierają lojalizacja konsumentów, programy intensifies i lojalnościowe.

● Ponieważ nasze produkty są ekwiwalentem gotówki to mają one większe znaczenie dla ich odbiorców niż prezenty czy innego typu nagrody i korzyści płynące z programów lojalnościowych

Grzegorz Kiszluk