...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Komisja Europejska wybrała Creotech Instruments do realizacji pionierskiego projektu budowy dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej!

Międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest polska spółka Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Spodziewany budżet pierwszego etapu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Creotech, wyniesie ok 18 – 20 mln EUR. Pierwsza faza projektu będzie w pełni finansowana z Quantum Flagship – programu dedykowanego rozwojowi technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. Zawarcie umowy ramowej planowane jest na 2022 r. Szacuje się, że w 2026 r. wartość globalnego rynku komputerów kwantowych osiągnie 1 mld USD, w porównaniu z 472 mln USD z 2021 r.

Komputery kwantowe to najbardziej obiecujący obszar rozwoju technologii obliczeniowych i cyfrowych, a największą siłą kwantowych komputerów są kubity, czyli jednostki informacji kwantowej. Dlatego z ogromną satysfakcją i dumą pragnę poinformować, że 13 maja br. Creotech Instruments otrzymał zaproszenie od Komisji Europejskiej do wyjątkowego projektu, jakim będzie stworzenie dużego kwantowego komputera dla Unii Europejskiej. To pierwsze tak duże zamówienie z zakresu komputerów kwantowych w historii UE, dlatego czujemy się niezwykle wyróżnieni. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, a jego celem będzie budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 r. oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 r. To bardzo ważny moment w historii naszej firmy, ponieważ jest to nie tylko szansa na zaprezentowanie naszych możliwości w środowisku międzynarodowym, ale i możliwość przeniesienia Creotech Instruments na nowy poziom rozwoju. Oczywiście jednym z naszych najważniejszych celów biznesowych w krótkiej perspektywie jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity EagleEye, a następnie satelitów obserwacyjnych dla segmentu obronności w ramach projektu PIAST, ale zdobywając tak kluczowy projekt z zakresu technologii kwantowych możemy stworzyć technologię, która pozwoli nam zdobyć pozycję lidera na europejskim rynku elektroniki do komputerów kwantowych i w efekcie podnieść także konkurencyjność naszych rozwiązań w segmencie satelitarnym. Liczymy na powodzenie tego strategicznego dla nas projektu i jesteśmy gotowi do jego rozpoczęcia. W pierwszej kolejności oczywiście wymagane jest zawarcie umowy ramowej, a to planowane jest na 2022 r. 

Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. 

Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni Spółce dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do umowy ramowej. Wniosek o finansowanie dla pierwszego – 3,5 letniego – etapu projektu firma Creotech Instruments planuje złożyć na przełomie Q2 i Q3 br. Spodziewany budżet pierwszej fazy projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Creotech, wyniesie 18 – 20 mln EUR. Finansowanie będzie pochodzić w 100 proc. z Quantum Flagship – programu dedykowanego rozwojowi technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa.

Nasi eksperci będą odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym, a konkretnie chodzi o podsystem odczytu stanu kubitów, a także podsystem kriogeniczny odpowiedzialny za dostarczanie sygnałów do pułapki jonowej oraz kriogeniczne układy scalone ASIC służące do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego. Wspomniane układy są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego.

dr Anna Kamińska, Creotech Instruments S.A.

Opracowanie wspomnianego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej to nie pierwszy projekt z zakresu technologii kwantowych, przy którym pracuje notowana na NewConnect Spółka Creotech Instruments. W ramach przyjętej strategii, firma od 2019 roku współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy do kontroli kubitów Sinara, opracowywany wspólnie z wiodącymi grupami badawczymi, m.in. z Uniwersytetem w Oxfordzie. Pozwala on 20-krotnie poprawić efektywność tworzenia systemów kwantowych, wpływa m.in. na ustandaryzowaną obsługę i zmniejsza pobór energii.

Creotech Instruments to również jeden z liderów na polskim rynku kosmicznym. W kwietniu 2022 r. Spółka zrealizowała I fazę strategicznego wspomnianego programu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Creotech Instruments pracuje również nad strategicznym projektem EagleEye. To pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na platformie HyperSat. Projekt powstaje w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Wyniesienie satelity na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Ponadto 10 maja 2022 r. Spółka odbyła pierwszą publiczną prezentację swojej nowej linii produktowej, podczas której przedstawiono prototyp nowatorskiej kamery astronomicznej – CreoSky 6000. Głównym jej zadaniem jest wykrywanie śmieci kosmicznych oraz bardzo słabo świecących obiektów. Produkt jest również odpowiedzią na europejskie potrzeby budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dotyczącymi infrastruktury kosmicznej – European Space Survaillance and Tracking. Skomercjalizowanie projektu o wartości ponad 7,3 mln PLN planowane jest w połowie 2023 r.


źródło: Creotech Instruments

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF