...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Lech Kaczoń, prezes Izby Reklamy Zewnętrznej i jego #BriefNa2023

Ostatnie, covidowe lata, paradoksalnie, przyczyniły się do rozwoju outdooru oraz zmian technologicznych.

Na przełomie 2022 i 2023 rozmawiam z ekspertami z różnych dziedzin związanych z biznesem, z marketingiem, z komunikacją marketingową…

 

Lech Kaczoń, prezes Izby Reklamy Zewnętrznej, związany z branżą autodorową od początku nowożytnej ery reklamy w Polsce.

● Czas covidu był dla reklamy zewnętrznej czasem trudnym dlatego, że był to czas bez ludzi na ulicach.
● Jesteśmy obecnie na dobrej drodze żeby poprawiać wyniki a nawet wrócić do zasięgów sprzed 2019.
● Rozwój mediów społecznościowych spowodował na początku zmniejszenie zainteresowania pracą drukowaną, telewizją, radiem czy reklamą zewnętrzną.
● To zmusiło reklamę zewnętrzną do rozwoju i przejścia z klasycznej reklamy analogowej do form cyfrowych. Ta zmiana i rozwój są szczególnie widoczne od 2019.
● Outdoor w ostatnich latach przekształca się w dużym stopniu w indoor czyli wchodzi do miejsc sprzedaży ale też do takich miejsc jak kluby Fitness gdzie bez szkody dla odbiorcy możemy wyświetlać reklamy i filmy.
● Jeśli chodzi o brief na 2023 i najbliższą przyszłość to podstawowym postulatem jest inwestowanie w siebie i w środowisko.

Grzegorz Kiszluk