...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Luksus z etykietą „Made in Poland”

Już blisko milion Polaków to osoby zamożne i bogate. Na co wydają swoje pieniądze? Jak wynika z badania KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015”, ponad połowa z nich chętnie wybiera produkty premium i luksusowe oznaczone etykietą „Made in Poland”.

Z roku na rok systematycznie rośnie liczba zamożnych i bogatych Polaków, czyli takich, których roczne dochody brutto przekraczają 85 tys. zł. Do końca 2015 r. będzie ich łącznie 969 tys., co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Według szacunków KPMG łączne dochody netto osób zamożnych i bogatych wyniosą 154,7 mld zł. Jak mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce – W Polsce od wielu lat systematycznie przybywa zamożnych i bogatych Polaków, rosną także ich łączne dochody netto. Szacujemy, że w 2018 r. liczba zamożnych i bogatych podatników może zbliżyć się do 1,2 mln, a ich łączne dochody osiągną wartość ponad 200 mld zł. Polakom wciąż jednak daleko do średniej europejskiej – zarówno ze względu na liczbę osób, które według światowych standardów można określić jako bogate, jak i średniego majątku przypadającego na mieszkańca – komentuje Marczak.

Zestawiając zamożnych Polaków z mieszkańcami innych krajów europejskich liczba tych mieszkających w Polsce, które posiadają aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals), wynosi obecnie 43 tys. Przykładowo we Francji jest ich blisko 1,8 mln, w Wielkiej Brytanii – 2,4 mln, a w Niemczech – 1,5 mln. Liczba HNWI w Polsce jest porównywalna do krajów o znacznie mniejszej populacji, jak Portugalia, Finlandia czy Czechy. Jak zauważa Marczak – W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich majątek Polaków nie jest imponujący. W połowie 2015 roku średnia wartość majątku na osobę w Polsce wyniosła jedynie 19,5 tys. dol., podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej jest równa 133,4 tys dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej.

 

Kto kupuje polskie dobra?

 

Kraj pochodzenia w przypadku dóbr premium i luksusowych bardzo silnie oddziałuje na potencjalnych nabywców, wywołując określone skojarzenia oraz kształtując oczekiwania wobec produktu. Dla 49 proc. zamożnych i bogatych Polaków rodowód marki ma duże lub bardzo duże znaczenie w procesie zakupowym. Jedynie co piąty respondent uważa, że kraj pochodzenia nie ma znaczenia, bądź nie potrafił wskazać wpływu na wybór kupowanych przez niego rzeczy. Produkty premium i luksusowe pochodzące z Polski są na ogół odbierane pozytywnie. Jak wynika z badania KPMG, 56 proc. zamożnych i bogatych nabywców twierdzi, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupów. Jedynie 6 proc. respondentów uważa, że polskie pochodzenie produktu zniechęca do zakupu.

– Luksus „Made in Poland” to zjawisko stosunkowo młode, ale w wielu segmentach rynku obecność polskich marek premium i luksusowych staje się w ostatnich latach coraz silniejsza. Coraz bardziej widoczny jest trend indywidualizacji produktów premium i luksusowych. Jest to potencjalny kierunek rozwoju polskich marek, który mógłby stanowić interesujący wyróżnik ich oferty. To nowoczesne podejście do klienta kryje w sobie wszechstronne możliwości rozwoju w przypadku dóbr premium i luksusowych, które z definicji stanowią formę ekspresji statusu nabywcy – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

::

Pełny raport tutaj

 

Zdjęcie: Fotolia.com/ Autor: chettythomas

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF