...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mark Zuckerberg walczy o internet dla całego świata

Założyciel i CEO Facebooka, ogłosił uruchomienie internet.org – globalnego partnerstwa, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu kolejnym 5 miliardom ludzi.

Cała działalność Facebooka opiera się na umożliwieniu ludziom na całym świecie kontaktu – powiedział Zuckerberg. W krajach rozwijających się istnieją ogromne bariery, aby połączyć ze sobą ludzi i tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy. Internet.org to globalne partnerstwo, które będzie współpracowało aby przezwyciężyć te bariery, włączając w to zapewnienie dostępu do internetu tym, których w tej chwili na to nie stać.

Dzisiaj tylko 2,7 miliarda ludzi – trochę ponad jedna trzecia światowej populacji – ma dostęp do internetu. Liczba ta wzrasta w tempie poniżej 9 proc. rocznie, czyli dość wolno biorąc pod uwagę na jak wczesnym etapie rozwoju sieci jesteśmy.

Celem internet.org jest zapewnienie dostępu do internetu dwóm trzecim światowej populacji, która nie jest jeszcze połączona z siecią i stworzenie takich samych możliwości jakie dzisiaj ma jedna trzecia świata dla wszystkich mieszkańców planety.

Członkowie założyciele Internet.org – Facebook, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm i Samsung – będą rozwijać wspólne projekty, dzielić się wiedzą, lecz także mobilizować przemysł i władze rządowe, aby umożliwić ogólnoświatowy dostęp do internetu. Firmy te mają wieloletnie doświadczenie w ścisłej współpracy z operatorami telefonii komórkowej. Spodziewamy się, że będą oni odgrywali istotną rolę w ramach inicjatywy, którą z biegiem czasu chcemy rozszerzyć o organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów. Na Internet.org ogromny wpływ miała inicjatywa całej branży – Open Compute Project, która z powodzeniem obniża koszty korzystania z chmury sprawiając, że sprzęt komputerowy jest bardziej innowacyjny i efektywny.

Aby osiągnąć swój cel jakim jest zapewnienie dostępu do sieci 2/3 ludności na świecie, która jeszcze go nie ma, inicjatywa skupi się na 3 największych wyzwaniach w krajach rozwijających się:

Zapewnienie przystępnego dostępu do internetu. Partnerzy będą współpracować w celu rozwoju technologii, które sprawią, że koszt mobilnej komunikacji będzie niższy i będzie ona dostępna dla ludzi na całym świecie. Możliwe projekty obejmują współpracę nad rozwojem tańszych, ale charakteryzujących się wysoką jakością smartfonów oraz tworzeniem partnerstw, których celem będzie umożliwienie szerszego dostępu do internetu w społecznościach, które do tej pory nie miały do niego dostępu. Operatorzy technologii mobilnej będą odgrywali kluczową role w tych mających znaczenie dla całego ekosystemu inicjatywach.

Wykorzystanie danych w bardziej efektywny sposób. Partnerzy zainwestują w narzędzia, które w znaczący sposób obniżą ilość danych wymaganych do korzystania z większości aplikacji i wykorzystywania internetu. Potencjalne projekty obejmują: rozwój narzędzi do kompresji danych, zwiększenie możliwości sieci w celu bardziej efektywnej obsługi danych, budowanie systemów magazynowania danych w sposób efektywny oraz tworzenia takich ram dla aplikacji, które zredukują ilość wykorzystanych danych.

Pomaganie firmom w dostępie do inicjatywy. Partnerzy będą wspierali rozwój zrównoważonych nowych modeli biznesowych oraz usług, które umożliwią ludziom dostęp do internetu. Obejmuje to: testowanie nowych modeli, które będą interesujące dla operatorów telefonii mobilnej, twórców urządzeń, deweloperów i innych interesariuszy tak, by umożliwić tańszy dostęp do internetu. Inne działania będą skoncentrowane na lokalizowaniu usług – pracy z dostawcami systemów operacyjnych oraz innymi partnerami w celu umożliwienia korzystania na urządzeniach z większej liczby języków.

 

Za pomocą redukcji kosztów i ilości danych wymaganych dla większości aplikacji oraz tworzenia nowych modeli biznesowych, internet.org chce umożliwić kolejnym 5 miliardom ludzi korzystanie z internetu.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF