...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Marketerzy największych marek tworzą Polską Organizację Reklamodawców i wybierają władze.

Polska Organizacja Reklamodawców (POR) zakończyła posiedzenie zgromadzenia założycielskiego i ogłosiła pierwsze decyzje. Podczas spotkania wyłoniono władze organizacji i przyjęto kluczowe uchwały. Członkowie zgromadzenia wybrali Radę Nadzorczą, a także Prezes POR. Wyłoniona została również dyrektor zarządzająca. Polska Organizacja Reklamodawców powstała jako związek pracodawców i jest odpowiedzią na potrzeby marketerów na podmiot wyłącznie dedykowany tej części branży.

W tajnym głosowaniu do Rady Nadzorczej POR wybrani zostali Małgorzata Lubelska (przewodnicząca
Rady, Kompania Piwowarska), Marta Życińska (wiceprzewodnicząca, Mastercard), Donata Wolińska
(LOreal), Magda Kosińska (Versuni) oraz Piotr Bobrycki (Dr Oetker). Prezes Polskiej Organizacji
Reklamodawców została Anna Dzięrzedzka (PepsiCo). Do zarządu wybrani zostali również Aleksandra
Gawlas (Henkel), Barbara Pijanowska (Credit Agricole), Katarzyna Skrzeczyńska (HM) oraz Dariusz
Maciołek (BNP Paribas). W trakcie spotkania wybrana została również dyrektor zarządzająca POR,
którym została Elżbieta Gorajewska, związana z branżą badawczą od 35 lat, z czego 25 przepracowała
jako dyrektor zarządzająca odpowiednio AGB i Nielsen Audience Measurement.

Wspólnym celem władz POR będzie m.in. zwiększenie efektywności komunikacji marketingowej oraz
wzmocnienie głosu branży w istotnych kwestiach legislacyjnych. Polska Organizacja Reklamodawców
powstała z inicjatywy marketerów działających na rodzimym rynku. Stanowi odpowiedź na bieżące
potrzeby branży, w tym brak jednorodnej organizacji reprezentującej ich interesy w Polsce. W skład
komitetu założycielskiego weszli przedstawiciele takich marek jak: Pepsico, Henkel, Autopay, BNP
Paribas, Credit Agricole, Dr. Oetker, E. Wedel, FritoLay, Haleon, H&M, L’Oreal, Mondelez,
i T-Mobile, Nestle oraz Visa. W ramach POR będą oni rozwijać i propagować dobre praktyki
marketingowe, a także określać kierunek zmian dla całego sektora w kolejnych latach.

– Otwarta formuła naszej organizacji ma na celu wypracowanie szerokiego sojuszu reklamodawców,
a także wzmocnienie ich głosu w dyskusji na temat istotnych spraw legislacyjnych, regulujących
funkcjonowanie całej branży marketingowej. To ważny moment dla polskich marketerów, ponieważ
dotychczas na rodzimym rynku nie mieliśmy tak szerokiej oraz sformalizowanej reprezentacji. Chcemy
również integrować nasze środowisko, dlatego jesteśmy otwarci na nowych członków i zapraszamy
do POR. – mówi Anna Dzięrzedzka, Prezes Polskiej Organizacji Reklamodawców i dodaje – za
granicą miks organizacji branżowych, reprezentujących media, agencje, a także marketerów, jest
znacznie bogatszy. – Wypełniając tę lukę na rodzimym rynku, będziemy nie tylko dzielić się wspólnymi
doświadczeniami, ale i podejmować proaktywne działania wspierające rozwój etycznego, a przy tym
odpowiedzialnego marketingua.  

W tym celu POR będzie przewodzić kluczowym inicjatywom branżowym, dążąc do integracji całego
środowiska. Jej członkowie skoncentrują się przy tym na współdziałaniu, pomiarach efektywności
oraz na wypracowywaniu transparentnych relacji z mediami, agencjami, a także innymi graczami na
rynku komunikacji marketingowej. Przedstawicie marek, które będą zainteresowane dołączeniem do

POR, mogą uzyskać dodatkowe informacje pod adresem info@por.org.pl lub kontaktując się przez
profil LinkedIn organizacji.

– Do skutecznego i sprawnego realizowania naszych założeń niezbędna będzie też współpraca
z istniejącymi już organizacjami branżowymi w Polsce i na świecie. W tym zakresie jednym z
pierwszych priorytetów POR jest dołączenie do struktur World Federation of Advertisers i aktywny
udział w dyskusji również na poziomie międzynarodowym – zauważa Anna Dzięrzedzka. 

***

Polska Organizacja Reklamodawców (POR) powstała jako związek pracodawców i zrzesza marki prowadzące
działalność na polskim rynku, reprezentuje właścicieli największych brandów oraz dba o rozwój branży w celu
podniesienia efektywności działań reklamowych. POR powstał z inicjatywy komitetu założycielskiego
utworzonego przez marketerów, reprezentujących takie marki jak Pepsico, Henkel, Autopay, BNP Paribas,
Credit Agricole, Dr. Oetker, E. Wedel, FritoLay, Haleon, H&M, L’Oreal, Mondelez, T-Mobile, Nestle
oraz Visa.  Łączny budżet reklamy, za który odpowiadają członkowie założyciele tylko w 2022 roku, wyniósł
ponad miliard złotych.  Działania POR opierają się o współpracę z istniejącymi organizacjami branżowymi w
Polsce i na świecie. Jednym z priorytetów na starcie działalności stowarzyszenia jest dołączenie do
międzynarodowych struktur WFA – World Federation of Advertisers, największej globalnej sieci integrującej
reklamodawców.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF