...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Neuroróżnorodność w Miejscu Pracy: Studia Podyplomowe na Uniwersytecie SWPS

Razem jesteśmy dziwni. Jak wydobyć ukryty potencjał. Zapraszamy na studia. Uniwersytet SWPS w Polsce wraz z Fundacja Atypika, po raz kolejny, otwiera drzwi do fascynującego świata neuroróżnorodności i neurokultury, wprowadzając pierwsze w Polsce i pionierskie na skalę międzynarodową studia podyplomowe na kierunku "Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie". To wyjątkowa inicjatywa, która zmienia sposób myślenia o różnorodności w miejscu pracy i podkreśla potencjał osób neuroatypowych.

 

Co to jest neuroróżnorodność?

Neuroróżnorodność to pojęcie stworzone przez australijską socjolożkę – Judy Singer. Jesteśmy zróżnicowani pod względem budowy neurologicznej naszych mózgów. Inaczej mówiąc, naturalna jest różnorodność ludzkich umysłów – tego jak czujemy, myślimy, doświadczamy zapachów. Podobnie jak płeć, rasa czy orientacja seksualna, opisuje kolejny wymiar różnorodności społecznej. 

Studia te koncentrują się na opisie różnych profilii psychologicznych oraz uczą, jakie korzyści płyną z doceniania wielości talentów i zasobów właśnie dzięki temu, jak odmiennie funkcjonujemy. Przy czym główny nacisk kładzie na tzw. “atypowe umysły”, czyli takie, które głównie kojarzymy z diagnozami spektrum autyzmu, ADHD, dysleksją, dyspraksją czy  Zespołem Tourette’a. Dotychczas osoby te były często postrzegane głównie przez pryzmat swoich ograniczeń, ale w praktyce neuroróżnorodność koncentruje się na redukowaniu barier i wykorzystywaniu mocnych stron atypowych jednostek.

Inkluzywność i zarządzanie neuroróżnorodnością

Program studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS skupia się na praktykach zarządzania różnorodnością, inkluzywnej rekrutacji oraz budowaniu kultury włączenia dla osób o odmiennych profilach psychologicznych. Wykładowcami są eksperci w dziedzinie neuroróżnorodności, w tym Joanna Szulc, Ewa Furgał, Paulina Gołaska-Ciesielka, Marta Wierusz oraz Michał Tomczak – współautor programu studiów.

Nowatorski program

Program studiów na Uniwersytecie SWPS ma pionierski charakter m.in. jako jeden z pierwszych na świecie łączy w sobie wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami związanymi z neuroróżnorodnością. Daje również wgląd w to, jak większa inkluzywność tworzy wartość nie tylko dla neurotypowych osób, ale również dla społeczeństwa i akcjonariuszy firm.

Nowatorskość programu studiów, podkreśla w wypowiedziach Hiren C. Shukla, dyrektor i założyciel Neuro-Diverse Centers of Excellence EY. –  “To, czego Fundacja Atypika dokonuje we współpracy z Uniwersytetem SWPS, stanowi światową rewolucję. Nie ma obecnie programu na całym świecie, który by łączył w całość wiedzę akademicką z nauką praktycznych umiejętności związanych z neuroróżnorodnością”. Wyjaśnia również, jak większa inkluzywność tworzy wartość nie tylko dla neurotypowych osób, ale również dla społeczeństwa i akcjonariuszy firmy.

Reakcje studentów roku 2022

Kasia Modlińska, współautorka programu studiów oraz założycielka i prezeska Fundacji Atypika, podkreśla zaangażowanie studentów: „Wykładowcy naszych studiów wszyscy mają jedną wspólną obserwację – od dawna nie widzieli tak zaangażowanych studentów. To pokazuje, że ludzie chcą zacząć myśleć i nie posługiwać się utartymi schematami. Że żywo uczestniczą w procesie badania siebie i innych. Mam nadzieję, że jest to początek autentycznej zmiany, nie w rozumieniu dążenia do jakichś ideałów, ale zmiany, która zaprasza do życia w sposób autentyczny.”

Dlaczego neuroróżnorodność jest ważna dla organizacji?

Neuroróżnorodność odnosi się do różnorodności w ludzkim poznaniu, która jest zjawiskiem naturalnym. Stosowanie koncepcji neuroróżnorodności w miejscu pracy rewolucjonizuje nasze myślenie o rekrutacji, organizacji pracy i zarządzaniu zespołami. Pozwala największym międzynarodowym firmom, np. EY, SAP, JP Morgan czy Microsoft, zwiększać produktywność, innowacyjność i konkurencyjność, przy jednoczesnym budowaniu środowiska pracy, w którym różne rodzaje umysłów mogą się uzupełniać i korzystać ze swojego potencjału – mówią Kasia Modlińska i dr Michał Tomczak, współautorzy programu studiów.

 

Podsumowanie

Uruchomione  w ubiegłym roku na naszym Uniwersytecie unikatowe i nowatorskie studia podyplomowe „Neuroróżnorodność w miejscu pracy” cieszyły się od początku dużym zainteresowaniem, a opinie o programie  uzyskane od absolwentów studiów były niezwykle pozytywne. Bardzo nas to cieszy, gdyż upowszechnianie idei neuroróżnorodności spostrzegamy jako działanie ważne i  bardzo potrzebne społecznie. Wiedza o możliwości wykorzystania potencjału i talentów osób neuroatypowych  jest wciąż jeszcze nie dość powszechna, a tendencja do ograniczania ich aktywności zawodowej  nie tylko krzywdząca,  ale także często nieuzasadniona. Zdobycie takiej wiedzy będzie od nowego roku akademickiego  możliwe nie tylko w Uniwersytecie SWPS Warszawie, ale także w Krakowie, gdzie inaugurujemy ten kierunek studiów – mówi dr Zuzanna Smoleńska, dyrektorka ds. Programowych Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, Uniwersytet SWPS 

Studia podyplomowe „Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie” na Uniwersytecie SWPS to bardzo ważny wkład w szerzenie wiedzy na temat praktyk DEI (Diversity, Equity & Inclusion) w stosunku do osób atypowych. Otwierają one drzwi do świata neuroróżnorodności i neurokultury, pozwalając odkrywać ukryty potencjał tam, gdzie wcześniej go nie dostrzegliśmy. To niezwykle ważna okazja dla wszystkich osób pragnących zgłębić swoją wiedzę psychologiczną, która pozowoli im  przekształcić swoje organizacje w bardziej inkluzywne i konkurencyjne miejsca pracy.

Fundacja Atypika, oświetla drogę do lepszej przyszłości – jak powiedział Steve Silberman, autor książki „Neuroplemiona”, podczas inauguracji tych niezwykłych studiów w 2022 roku.

 

Więcej informacji o rekrutacji i programie studiów znajdziesz TUTAJ.

 

Fundacja Atypika, to pierwsza w Polsce organizacja wspierająca neuroróżnorodność. Jej działania mają na celu zwiększenie świadomości na ten temat oraz poprawę życia osób atypowych i ich bliskich. Fundacja jest liderem w promowaniu neuroróżnorodności w Polsce i dąży do wprowadzenia jej do edukacji i miejsc pracy. Działając profesjonalnie, tworzy narzędzia edukacyjne, które uczynią wiedzę ekspercką bardziej dostępną. Efektem tych działań są pionierskie studia podyplomowe o neuroróżnorodności we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Fundacja Atypika kontynuuje swoją misję, inspirując i kształcąc liderów w dziedzinie neuroróżnorodności i tworząc bardziej inkluzywne społeczeństwo.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF