...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mastercard Economic Outlook: prognozy na 2024 rok

Według najnowszego raportu Mastercard Economic Outlook w 2024 roku konsumenci i przedsiębiorstwa staną przed kluczowymi decyzjami, dotyczącymi wydatków i inwestycji, dysponując budżetami nadwyrężonymi wzrostem cen i stóp procentowych. W tym roku światowa sytuacja gospodarcza wydaje się wracać do bardziej „normalnej” niż wcześniej, ale nadal istnieje dążenie do osiągnięcia nowego stanu równowagi, zwłaszcza w kontekście wysokich […]

Według najnowszego raportu Mastercard Economic Outlook w 2024 roku konsumenci i przedsiębiorstwa staną przed kluczowymi decyzjami, dotyczącymi wydatków i inwestycji, dysponując budżetami nadwyrężonymi wzrostem cen i stóp procentowych. W tym roku światowa sytuacja gospodarcza wydaje się wracać do bardziej „normalnej” niż wcześniej, ale nadal istnieje dążenie do osiągnięcia nowego stanu równowagi, zwłaszcza w kontekście wysokich stóp procentowych, wzrostu płac i inflacji. Wzmacnia się jednocześnie pozycja konsumenta, co jest rezultatem malejącego tempa inflacji przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego realnego wzrostu gospodarczego.

Mastercard Economics Institute na podstawie zarówno ogólnodostępnych danych, jak i zagregowanych i zanonimizowanych danych transakcyjnych Mastercard, a także modeli prognozujących aktywność gospodarczą, identyfikuje najistotniejsze kwestie, które w tym roku będą kształtować globalny krajobraz gospodarczy. W prognozie gospodarczej „Economic Outlook 2024”jako kwestie te wskazano wzmocnienie pozycji konsumenta, stopniowe łagodzenie presji inflacyjnej oraz korekty kierunków działań podejmowanych przez banki centralne. Po analizie danych z 45 rynków wyłoniono cztery kluczowe wnioski:

  1. Konsumenci będą kierować się przede wszystkim „potrzebami”i „pragnieniami, nie „impulsami”

Nawet w obliczu wysokiej inflacji, pochłaniającej znaczną część domowych budżetów przeznaczonych na zaspokajanie podstawowych potrzeb, niezwykle ważne dla konsumentów pozostaną wydatki uznaniowe, wśród których dominować będą podróże i rozrywka. Oznacza to, że twórcy tacy jak Taylor Swift czy Beyoncé oraz zjawiska takie jak „Barbenheimer” niezmiennie budzą zainteresowanie, skutecznie zachęcając do przeżycia kolejnych doświadczeń wpisujących się w aktualny kanon kulturowy. Z kolei, aby zaspokoić swoją ciekawość świata za rozsądną cenę, turyści z krajów europejskich wybierają coraz częściej kierunki podróży bardziej przyjazne dla portfela. Turystyczny boom przeżywa szczególnie region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W 2023 r. Turcja, Egipt i Tunezja znalazły się w pierwszej piątce kierunków podróży wakacyjnych, których popularność wśród turystów z Europy rosła najszybciej w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym samym okresie odnotowano spadek liczby rezerwacji dokonywanych we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji, który to trend, jak przewiduje raport, będzie się nasilać w 2024 r.

Jeśli chodzi o ogólne wydatki Polaków Mastercard Economics Institute szacuje, że w 2024 r. wzrosną one o 3,5% rok do roku.

 

  1. Zatrudnienie podstawą mocnej pozycji konsumentów

Konsumenci pozostają odporni na dekoniunkturę – tego rodzaju twierdzenia były powtarzane przez cały miniony rok i usłyszymy je ponownie w 2024 r., ponieważ utrzymująca się wysoka siła nabywcza konsumentów wynika z dobrej sytuacji na rynku pracy. W niektórych regionach zależność tę najlepiej odzwierciedla szybszy od inflacji wzrost wynagrodzeń. Dotyczy to na przykład Polski, gdzie we wrześniu 2023 r. płace wzrosły o 11% rok do roku, a inflacja wynosiła około 8%. Luzowanie polityki pieniężnej pomoże utrzymać poziom wydatków konsumenckich w sektorach wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

  1. Malejąca presja inflacyjna umożliwi bankom centralnym korygowanie obranego kursu

Według Mastercard Economics Institute z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że banki centralne zakończyły już cykle podwyżek stóp procentowych lub zbliżają się do ich zakończenia. W tym roku, w odpowiedzi na spadek inflacji w warunkach nieznacznego tempa wzrostu gospodarczego, można spodziewać się stopniowego łagodzenia polityki monetarnej i jej częściowej normalizacji. Mastercard Economics Institute spodziewa się, że w 2024 r. w skali globalnej stopa inflacji wyniesie 4,9% rok do roku, tj. obniży się w stosunku do poziomu 6% odnotowanego w 2023 r., choć nadal utrzyma się powyżej średniej sprzed pandemii, wynoszącej 2,7%. Mimo to prognozy wskazują, że globalny wzrost PKB w nadchodzącym roku będzie zbliżony do tego z 2023 r. i po uwzględnieniu wpływu inflacji wyniesie 2,9% rok do roku. Dla Polski przewiduje się stopę referencyjną na poziomie 4,25% i wzrost PKB 3,3% rok do roku.

  1. Przymierzalnia we własnym salonie – dochody z handlu elektronicznego przewyższają te uzyskiwane z handlu stacjonarnego

Dzięki sprawnym dostawom sklepy online oferują obecnie konsumentom w praktyce nieograniczone możliwości robienia zakupów na ostatnią chwilę, pozwalając dodać do koszyka artykuły, które można następnie swobodnie przymierzyć we własnym domu. Wzrost dochodów z handlu elektronicznego nie tylko odzwierciedla wzrost liczby sklepów internetowych, lecz także wskazuje na rosnącą lojalność klientów, którzy oswajając się coraz bardziej z zakupami internetowymi, chętnie wracają do tych samych e-sklepów. W dziesięciu poddanych analizie gospodarkach w latach 2019–2023 nastąpiło zwiększenie rentowności sprzedaży internetowej, podczas gdy rentowność sprzedaży realizowanej w sklepach stacjonarnych pozostała na względnie niezmienionym poziomie. Zjawisko to było szczególnie widoczne w Hiszpanii, gdzie stopa zwrotu z handlu elektronicznego wzrosła w latach 2019–2023 o 9,8%. Dla porównania w tym samym okresie wzrost ten dla handlu stacjonarnego wyniósł jedynie 0,1%.

 

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie:

https://www.mastercardservices.com/en/advisors/economics/insights/economic-outlook-2024

###

Kontakt dla mediów
Anna Marciniak Agencja Solski Communications
Dyrektorka ds. Komunikacji, Mastercard Zespół Mastercard
anna.marciniak@mastercard.com mastercard@solskipr.pl
tel +48 (22) 526 12 60
Zastrzeżenie
Niniejszy dokument i jego zawartość są rozumiane wyłącznie jako narzędzie badawcze, wykorzystywane dla celów informacyjnych, nie może być rozumiane jako porada inwestycyjna, ani jakakolwiek rekomendacja dla podejmowania działań czy inwestycji. Nie powinna być w całości, bądź w częściach traktowana jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument, ani jego zawartość nie daje gwarancji co do dokładności, jest opracowany na zasadzie „as is” autoryzowanym użytkownikom, którzy zapoznają się i wykorzystują te informacje na własne ryzyko. Niniejszy dokument i jego zawartość, włączając w to szacunkowe prognozy ekonomiczne, symulacje bądź scenariusze od Mastercard Economics Institute, w żadnym wypadku nie odzwierciedlają oczekiwań (bądź stanu faktycznego) dotyczących wyników operacyjnych i finansowych Mastercard.
O Mastercard Economics Institute
Założony w 2020 roku Mastercard Economics Institute opiera się na korzystaniu z unikalnych, często występujących i praktycznych wskaźników ekonomicznych, by zapewnić liderom świata biznesu i administracji państwowych informacje, które pomogą im w podejmowaniu przemyślanych decyzji, osiągając jeszcze lepsze wyniki.
O Mastercard (NYSE: MA)
Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Naszą misją jest włączanie i wspieranie rozwoju cyfrowej gospodarki, która przynosi korzyści wszystkim i wszędzie, oferując transakcje, które są bezpieczne, proste, inteligentne oraz łatwo dostępne. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych, możliwościom naszej sieci i partnerstwom oraz ciągłej pasji, nasze innowacje i rozwiązania pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, sektorowi publicznemu i przedsiębiorstwom, w pełni realizować swój potencjał. Łącząc siecią Mastercard ponad 210 krajów i terytoriów, realizujemy wizję zrównoważonego świata, który otwiera przed każdym bezcenne możliwości.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF