...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Mastercard otwiera globalne Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju

sustainability lab

Laboratorium z siedzibą w Sztokholmie będzie pełnić funkcję globalnego centrum badań i rozwoju w dziedzinie produktów i rozwiązań przyjaznych dla klimatu, będzie też wspierać start-upy i klientów motywowanych zmianami klimatycznymi

Firma Mastercard poinformowała o otwarciu swojego Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju, które zajmie się rozwijaniem oferty produktów i rozwiązań cyfrowych przyjaznych dla środowiska. Laboratorium będzie pomagać przedsiębiorstwom i konsumentom we wprowadzaniu nowych metod produkcji, dystrybucji i zakupu produktów i usług, które mają zapewnić  dobrostan ludziom i planecie w dobie intensywnej cyfryzacji globalnej gospodarki.

Wspierając Zielony Ład Unii Europejskiej, Mastercard wybrał na siedzibę swojego globalnego laboratorium Sztokholm ― miasto będące od dawna w awangardzie ekologicznych innowacji, znane z zaangażowania konsumentów, polityków i biznesu w budowę zielonej gospodarki.

Wspieranie innowacyjnych rozwiązań o praktycznych zastosowaniach jest bardzo ważne z perspektywy globalnych celów związanych ze zmianą klimatu.

Jako że kontynuujemy budowę bardziej ekologicznej gospodarki cyfrowej, Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju umożliwi nam wspólne tworzenie solidnej oferty rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Połączy wszystkich ― zarówno firmy, jak i konsumentów ― w działaniach na rzecz klimatu.

Kristina Kloberdanz, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Mastercard

Mastercard zdaje sobie sprawę, że konsumpcja będzie musiała dostosować się do wymagań zrównoważonego rozwoju i globalnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. W związku z tym chce zmieniać przyszłość handlu i angażuje się we współpracę nad tworzeniem rozwiązań cyfrowych, które pomogą firmom, rządom i miliardom konsumentów należących do sieci Mastercard w ochronie środowiska. Laboratorium skupi się w szczególności na rozwiązaniach, które ułatwią ukierunkowanie wydatków na zrównoważony rozwój w czasie, gdy coraz więcej konsumentów chce działać na rzecz dla klimatu.

Otwarte innowacje pomagają w ochronie środowiska

Mastercard ma doświadczenie w budowaniu relacji z innowacyjnymi start-upami w Skandynawii, gdzie będzie mieć siedzibę nowe Laboratorium. Ostatnio firma nawiązała współpracę ze szwedzkim fintechem Doconomy, aby stworzyć Kalkulator Węglowy Mastercard. Ponadto Mastercard wspomaga przyjazne dla klimatu innowacje z branży fintech w ramach inicjatywy Climate Fintech Cards & Payments Challenge oraz programu dla start-upów Start Path.

Działalność człowieka bez wątpienia spowodowała kryzys klimatyczny. Naszym zadaniem jest naprawienie tych szkód. Jesteśmy przekonani, że pomogą nam w tym innowacje tworzone wspólnie z firmą Mastercard i naszymi partnerami na całym świecie. Laboratorium Innowacji zrównoważonego rozwoju pomaga bankom na wszystkich rynkach w globalnych działaniach na rzecz klimatu. To bardzo inspirujące.

Mathias Wikström, dyrektor generalny firmy Doconomy

Laboratorium prowadzi już prace badawcze i rozwojowe z udziałem specjalistów z Mastercard, współpracujących z nią start-upów oraz jej klientów. Ośrodek w sensie fizycznym zostanie otwarty wiosną 2022 roku.

Nowe Laboratorium wykorzysta doświadczenie firmy Mastercard w dziedzinie innowacji ukierunkowanych na takie cele, jak walka z wykluczeniem finansowym. Będzie również badać możliwości zastosowania takich technologii, jak 5G, informatyka kwantowa czy zaawansowana sztuczna inteligencja, na potrzeby zapewnienia lepszej ochrony środowiska. W skład Laboratorium wejdą trzy jednostki. Centrum badań i rozwoju skupi się na rozwiązaniach w zakresie zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych łańcuchów tworzenia wartości, platforma typu „laboratorium jako usługa” połączy partnerów i klientów w procesie tworzenia zrównoważonych rozwiązań zapewniających obopólne korzyści, a Centrum Mastercard Experience udostępni praktyczne wersje demo produktów oraz umożliwi osobiste zaangażowanie uczestników.

Jednym z priorytetów Laboratorium jest ciągłe doskonalenie funkcji Kalkulatora Węglowego Mastercard. Wydawcy kart płatniczych mogą go łatwo wdrażać, korzystając ze wsparcia członków zespołu firmy Doconomy pracujących w Laboratorium. Ponadto Laboratorium zajmie się rozwojem rozwiązania Mastercard Provenance, które zapewnia przejrzystość łańcucha dostaw. Będzie ono teraz służyć nie tylko celom społecznym, lecz także inicjatywom środowiskowym ― na przykład umożliwi uczestnikom łańcucha dostaw podejmowanie bardziej korzystnych dla środowiska decyzji dotyczących produkcji.

Aby jeszcze bardziej zachęcić innych do wspólnych działań w celu ochrony klimatu, Mastercard  realizuje swoje zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Ostatnio firma dołączyła do inicjatywy 1.5 degree Supply Chain Leaders, aby zmniejszyć szkodliwe emisje w sieci swoich dostawców. Ponadto Mastercard połączył ponad 65 partnerów na całym świecie w koalicji Priceless Planet Coalition, której celem jest posadzenie 100 milionów drzew.

 


Źródło: Mastercard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF